Behandling via inkubasjon psykedelika egen psyke

Behandling via inkubasjon psykedelika egen psyke

kategori: helse

Behandling av lidelser kan bli helhetlig effektiv

Gjennom arbeid med ubevisste prosesser i hjernen kan vi helbrede oss selv for sykdom. Det ble brukt før og det kan komme i bruk igjen. Forebygging er ogå en mulighet, der hjernen kan bidra til å balansere kroppens prosesser. Dyp meditasjon og selvhypnose kan gi positive fysiske virkninger.

Helhetlig behandling av sykdom og lidelser er mulig, der alle metoder er integrert og behandleren bruker alt som finnes for å friskgjøre den syke. Sinnsendrende stoffer eller psykedelika som ayahuasca, cannabis, LSD og annet kan da anvendes, og vi kan bruke prosesser som inkubasjon for å helbrede gjennom vår egen psyke og la kroppen helbrede seg selv.

Les mer: Sjamanisme for din hele person kropp og sjel. Sjamaner har kroppslig kunnskap og åndelig kontakt.

De vil behandle alkoholisme med LSD og fleinsopp. Virkestoffene gjør hjernen aktiv i helbredelsesprosesser.

Ved inkubasjon kan en gjøre seg selv frisk

Begrepet inkubasjon brukes i mange sammenhenger, for eksempel for tidligfødte barn i inkubatorer, idéskaping og innovasjon for å sette i gang tankeprosesser, og inkubasjonstid er tiden mellom en smitte og sykdomsutbruddet. Prinsippet i inkubasjon er at en prosess settes bevisst i gang, man lar tiden gå og naturlige mekanismer fungerer og gir oss det vi ønsker.

Inkubasjon brukt riktig kan helbrede sykdommer

Dagens behandling er splittet i mange områder og for det fysiske er spesiell vekt lagt på symptombehandling ved overdreven bruk av medikamenter og med minimal årsaksanalyse. Psykologi og psykiatri er egne områder innen behandling av kropp og sinn, som regel skilt fra den fysiske behandlingen.

Inkubasjon kan komme inn som en naturlig mekanisme og bidra til en samling av disse kunstige delområdene.

Ungdommens psykologi kan utløse sterke krefter. Hjernens krefter kan brukes positivt på mange måter, også til å helbrede sykdom.

Les mer: Legene er pilletrillere ikke forebyggere.

Hippokrates laget trøbbel med splitting i funksjoner

På et tidspunkt ble legevitenskapen delt opp slik vi har den nå. Før det var behandling samlet, religion og psyke var integrert og samlet og behandleren var både prest og lege.

Psykiatri og psykologi er gradvis utviklet, og er ennå unge og lite utviklede kunnskapsområder. Naturmedisin har eksistert i mange varianter i tusener år. Den har verktøy som naturmidler, hva vi spiser og hvordan vi lever. Den mest avanserte formen er tradisjonell kinesisk medisin. I det stille brukes også psykedelika i behandling av sinnets tilstander her hos oss. Sammenhengen mellom fysiske og psykiske lidelser er ennå et lite kjent område her hos oss.

Tankene våre og praksis rundt behandling er splittet og ufullstendige

Alt kan med fordel samles i en helhet, for det er ikke alltid klart hvilke sammenhenger som styrer et sykdomsforløp. Et frisk og sunt menneske har harmoni mellom alle elementer i kropp og sinn, eller vi kan si det er kjærlighet og samarbeid mellom mulige motsetninger.

Harmoni er kompleks, og noen ganger vanskelig å oppnå.

Helbrederen skal skape harmoni mellom alle deler av mennesket

Inkubasjon er en teknikk der en kan få satt i gang kroppens evne til å hele seg selv. Slik heling er kjent fra dagliglivet, religion, og folkepsykologi, som alle gir oss innsikt i det som skjer i praksis hos de mennesker vi kaller friske.

Såkalte mirakuløse hendelser fra folkehistorier dreier seg om inkubasjon der psykiske prosesser er indusert og senere gir resultatet vi ser. Indisk tro benytter seg av inkubasjonsteknikker, og det gjør også tibetanske munker. Voodoo bruker også inkubasjon til helbredelse, selv om mest fokus har vært på muligheter for å skade noen.

En undersøkende og avventende holdning er nødvendig ved inkubasjon så de nødvendige prosesser kan finne sted - en skal lytte og følge med i ydmykhet.

Venter på resultatet av inkubasjonen i drømme.

Inkubasjon er fordypelse i tilstanden

Ved inkubasjon går man dypt inn i en situasjon, og en ønsker å skille det psykiske fra det fysiske slik at kroppens egne mekanismer kan få virke uten ytre innflytelse. En kan si en skiller sjelen fra den fysiske verden. Her faller tenkingen fra gamle kjente seremonier og sjamaners virksomhet sammen med moderne psykologi. Det er allerede vist at ayahuasca, cannabis og LSD kan ha slik virkning på sinnet.

Aktiv bruk av drømmer er også en kjent teknikk i denne helheten, og drømmer kan induseres ved tilrettelegging gjennom søvn, hypnose og psykedelika.

Du kan drømme overalt under inkubasjonen behold bare tilstanden. Ytre faktorer tas bort for å oppnå konsentrasjon og fokus på helbredelse.

Lang tradisjon vekkes til live

Fra gammelt brukte man inkubasjon til å indusere en kunstig mania eller tilstand der sjelen snakket direkte med kroppen. Å lede sjelen eller sinnet til å snakke eller handle direkte er også brukt i moderne psykologi.

Hvis det ubevisste skal tale må det bevisste være taust, og det kan også forklare bruken av blinde seere og bruk av mørke rom. Den selvstendige faktoren i psyken kan komme fram i bilder eller faktorer som påvirker den psykiske og fysiske helsen.

Tidligere har man hevdet at denne helbredelsen kom fra en gud, man hadde orakler med tilknytning til guder, men det sannsynlige er at inkubasjon i sine mange mulige varianter har vært det som virket via pasientens egne prosesser.

Inkubasjon er en terapi til nytte

Vi vet mye nå, og koblingen mellom alle de kjente metoder, ny utvikling innen bruk av psykedelika og naturmedisin kan føre oss inn i en ny verden der kunnskap uansett tilhørighet brukes der den trengs.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Her kan du lese flere artikler fra listen over våre spesielt anbefalte.

Les også: