Bedriftene trenger deg ferdiglaget uten nysgjerrighet

Bedriftene trenger deg ferdiglaget uten nysgjerrighet

kategori: frihet

Utdannelse å gjøres klar for jobb (eller livet?)

Barn er nysgjerrige og får tidlig drømmer om hva de vil gjøre. Men vårt samfunn har som mål å knuse alle barns drømmer - og de voksnes også.

Tilpasning blir snart et viktig stikkord - og det er ikke tilpasning til den enkeltes liv og ønsker det gjelder - det er tilpasning til bedriftenes og byråkratiets ønsker og krav. Det blir lett interessekonflikter av dette for de som er bevisste, for næringslivet vil prøve å stjele drømmene til den enkelte og begrave alle individuelle tendenser. Alle skal være nyttige arbeidere for næringslivet og vårt massive byråkrati.

Les mer: Skolen er for livet ditt.

Les mer: Lær deg å si nei og verden blir bedre.

Tenk over hva skoler og utdannelse er til for

Utdannelse er klart en kamp om hva en selv vil og hva andre vil: At en person - en selv - skal kunne leve ut sine drømmer og bli det man har tenkt seg, eller at utdannelsen skal produsere mennesker - blant annet en selv - som kan gå rett inn i bedriftenes handlingsplaner og sørge for en jevn og god inntekts-strøm med stadig økende fortjeneste. Samfunnets behov er også med hos noen, og tilpasset opplæring kan lett bety at dine drømmer og behov bare kan møtes ved å bryte med de standardiserte oppleggene andre enn du selv har laget.

Utdannelse for forandring eller for å tjene penger for andre. Realiserer du drømmene dine.

Bedriftene kjører harde betingelser

Bedriftene ønsker seg ferdig utdannet personell. De vil at all utdannelse skal tilpasses dem, og handle om å lage ferdig utdannede mennesker på alle områder. De skal være klare til å gå direkte inn i jobb og gjøre nytte for bedriftene. Dette er en av bærebjelkene i vårt økonomiske system. Næringslivet er i kontinuerlig kontakt med utdannings-institusjonene for å fortelle hva de trenger, og deretter settes pensum slik at de utdannede fyller kravene og kan gå direkte inn i de tilgjengelige jobbene. De lærende må jobbe hardt for å få sin personlige vilje igjennom i et slikt system.

Les mer: Lag revolusjon i skolen, slipp skolen fri blant barn og unge.

nytt_norge_utdannelse Bli en nyttig mann når du blir voksen - mest for deg selv.

Bedriftsuniversiteter finnes for "skreddersøm" og nøyaktig tilpassing

Ekstrem spesialisering gir kjapp gevinst: Enkelte store bedrifter driver dessuten egne skoler, eksempelvis McDonalds har sitt eget Hamburger University der man får opplæring på mange nivåer. Hamburger University er en stor institusjon på over 10.000 kvadratmeter utenfor Chicago, USA. Dette bedriftsuniversitetet instruerer McDonalds personell i alle aspekter av restaurant drift. Nesten 100.000 personer har hittil fått sin utdannelse herfra.

Mange universiteter, fagskoler, høyskoler er med i utdannings-prosessene, og ønsker selv å få sitt eget budsjett til å gå i hop og å få maksimalt igjen for å tilpasse seg til næringslivets og samfunnets behov.

Les mer: Coaching handler om øket fortjeneste - for andre enn den som blir coachet

Rett i jobb kan være drepen for ens liv

Med slike spesialiserte skoler tenker man seg "gryteferdige" mennesker som kan gå rett inn i jobbene, og mengder er av slike folk. Det er særlig i de tekniske fagene diskusjonen er het om slik spesialisering, men i de fleste yrker er man interessert i konseptet. Alle skal være nyttige fra første dag slik at produksjon og levering kan foregå på høyt nivå, og bedriftene kan tjene maksimalt.

nytt_norge_utdannelse En hule der du kan lage hva du vil er fint.

En optimalisert løsning sett fra bedriftenes side

Bedriftenes behov dekkes via slike skoler, og her er det man skal inn. Det blir slik at du er klar til å gyve løs på oppgavene fra første dag, pengene kommer som de skal, livet er perfekt og bedriftene jubler.

En optimalisert løsning for utdannelse sett fra den enkeltes side er et bredt grunnlag for egne beslutninger i et miljø som lever og utvikler seg. Man kan finne seg til rette i et slikt system, men egne drømmer kan lett forsvinne. Hvor bevisst er du og hva tenker du om risiko, belastning, sjanser, muligheter og hva foretrekker du?

Ekte utdannelse kan bare gis til de som vil vite mer og som så lærer seg selv å lære.

Les mer om noe helt annet: Paradigmeskifte sannheten kommer og godheten følger.

Linker

UDIR: Tilpasset opplæring eller mer og mer standardisert utdannelse: får du dine personlige behov oppfylt? Er utdannelsen din bred nok?

nytt_norge_utdannelse Å lære seg litt av hvert i livets skole er det beste - et universalgeni kan alt og er ikke sårbar

Les også: