Bank for alle uten rente spekulasjon

Bank for alle uten rente spekulasjon

kategori: økonomi

Renter gir gjeldsbyrde og inflasjon

Pengeverdiene faller raskt, og inflasjonen løper fort. For 50-60 år siden var en bra årslønn på kr. 12.000, og i dag må man opp i kr. 500.000. Alle småmyntene er borte for lenge siden. Snart er tallene på de store sedlene vi har også borte, og erstattet med nye større tall.

Inflasjon er naturlig og nødvendig for å få vekst heter det. Men penger er bare et symbol og et hjelpemiddel i beste fall. Det er individuell og lokal økonomisk aktivitet som er grunnlaget for alt som skjer i et samfunn.

Trenger man penger er det i dag slik at man betaler tilbake med renter. Banken lager pengene ut av tynn luft, og man betaler tilbake mye mer enn det man lånte. Det er dette som skaper inflasjon og skjevfordelinger mellom de som produserer og de som har penger. Alle rentene går til bankene som fortjeneste, og systemet er monopolisert og styrt av bankene som igjen styrer pengene. Klarer man ikke å betale renter og avdrag tar bankene alt. De tar besittelse i pantet som er stilt.

Les mer: Kreditt til alle er en menneskerett.

Islamsk kredittkort

Islamske banker uten renter vinner terreng overalt. Islamsk finans bygger på prinsippet om risikodeling. Regelverket i Norge motarbeider og åpner ikke for islamske prinsipper gjennom tekniske formaliteter. Det er flere former for islamsk finansiering, men en bank er en bank.

Bruk ditt arbeidspotensiale

Alle har arbeidspotensiale og kan produsere ting og tjenester eller selge dem til andre uten å gå igjennom penger. Det er åpenbart at du selv kan kan lage det du trenger hvis du vil, og like åpenbart at du kan samarbeide med andre om å lage det dere trenger. For de få som ikke kan stille opp har fellesskapet ordninger.

Økonomisk aktivitet er selvgående

Alle kan drive økonomiske aktivitet for seg selv eller i samarbeid med andre. En bank er i virkeligheten en mellommann uten praktisk funksjon, bare en parasitt som henger seg på økonomisk virksomhet og øker kostnadene.

Alt bestemmes av hvor mye man selv og andre trenger av varer og tjenester. Kan alt leveres av de som deltar i samarbeidet lokalt trenger man ikke penger. Noen samfunn fungerer slik, og der jobber alle for fellesskapet . Et eksempel er Mosuofolket i Kina.

Alle som vil kan lage sin egen valuta, og det er tusenvis av lokale foreninger for dette over hele verden.

Her er link til Dalern som skulle bli den lokala valutan för ökat välstånd på Åland. De sier: "Idag blir lokala valutor allt vanligare. Den huvudsakliga anledningen att skapa en lokal valuta är att öka välståndet genom att aktivera en större del av lokalbefolkningens ekonomiska potential. Tack vare datorer och internet finns det nu enkla och väl fungerande system som kan göra detta möjligt!"

Samarbeid og deling

Samarbeid skjer ofte gjennom bytte av varer lokalt. Slikt samarbeid kan alle arrangere, og samarbeidet kan utvides over avstander. Mange ganger kan dette skje uten bruk av penger eller med hjelp fra en lokal kredittforening.

Les mer: Pengenes vesentlige svakheter løses ved monetær og finansiell revolusjon.

Kostnader dekkes, ikke renter

Det er ingen grunn til at vi skal ha renter oss i mellom, og de som deltar med kreditt eller varer får dekket sine fulle kostnader med deltakelsen. Det er rentene som skaper inflasjon og øker pengemengden uten at det er sammenheng med den økonomiske aktivitet.

Bankene er unødvendige og/eller du kan være din egen bank. Det eneste bankene gjør når du "låner" penger, er å veksle verdipapiret du har laget (underskrevet lånesøkad) til sitt produkt, norske kroner, som er den eneste valutaen som aksepteres når du skal kjøpe noe. Dette er tilfeldigvis den eneste valutaen "staten" aksepterer, og det kan se ut som om "staten" faktisk også er et av bankenes produkter. Det man kaller "staten" eksisterer kun for å sørge for bankenes produktmonopol.

Pengemengden samles på denne måten gradvis på få hender, styres av et monopol og brukes til å bestemme hvor mye som skal lånes ut og produseres. Den enkelte får ingen innflytelse, blir nektet å bruke sin naturlige arbeidskapasitet og blir arbeidsledig hvis kapitaleierne ikke trenger ham.

BerkShares er et verktøy for utvikling av lokalsamfunnet med mål om regional selvforsyning

Noen samfunn trekker seg delvis ut av gjeldspengesystemet som styrer oss, svikter oss og tar vår arbeidskraft. De lager sin egen valuta som de støtter med varer og tjenester produsert lokalt.

Les mer: Flere pengesystemer styrker lokal aktivitet.

Makten deles blant alle

Slik oppsamling av pengemidler gir makt til noen få og reduserer andres frihet. En mer rettferdig fordeling oppnås ved at

La oss få høre hva du synes.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: