Bønn om hjelp til meg selv

Bønn om hjelp til meg selv

kategori: frihet

Jeg vil gjøre mange ting forstå mye mer enn nå

nytt_norge_ Naturens fruktbarhet og kretsløp er en grunnkraft.

Linker

Personligheten og virkeligheten er nøyaktig slik tankene er.

Tenk at livet ikke er farlig og det er naturlig å dø.

Tankene er mulighetenes mesterkraft.

Sammenhengen finnes der vi kommer fra og dit vi skal tilbake

Les også: