Arbeidet for likestilling mellom kjønnene er stoppet før målet er nådd

Arbeidet for likestilling mellom kjønnene er stoppet før målet er nådd

kategori: frihet

Kvinner er annen klasses deltakere i arbeidslivet

Stolene er for menn, og praktisk talt bare menn. Arbeidet med likestilling for kjønnene i arbeidslivet er stoppet fullstendig opp. Alle kan være enige om at man ønsker full likestilling mellom kjønnene i samfunnet, men slik er det ikke. Vi har sett store politiske og sosiale forandringer i løpet av vel hundre år. Det viktigste er forandringene i kvinners rolle, og den har også forandret menns rolle. Men ikke nok - mye gjenstår å gjøre, så vi kan ikke stoppe nå.

Les mer: Uformelt nettverk av menn bestemmer alt i samfunnet.

Kvinner får ikke de jobbene de vil ha og de er utsatt for seksuell undertrykkelse

Det vil fortsette slik uten drastiske tiltak. Aktuelle saker under arbeid i arbeidslivet er mange og brede, og likestilling er utgangspunktet for alt.

En rad ledige styrestoler er klare for mannsflertallet som skal sitte der. I toppen av arbeidslivet i samfunnet er det ingen likestilling. Det er grov kjønnsdiskriminering for 90% av alle styreledere er menn, og for å gjøre det hele komplett så er praktisk talt alle store bestemmende eiere menn. Nesten 70% av alle ledere er menn. Menn styrer alt, og vi har en situasjon med grov kjønnsdiskriminering der kvinner holdes nede og utenfor.

De var alle menn før, men nå er det blitt over 40% kvinner i styrene.

Det er innført kvoter for styremedlemmer på 40 %, og over 40% av styremedlemmene i bedrifter omfattet av ordningen er kvinner. Kvoteringen har vært en suksess, men nå skal vi gå videre.

Lista er lagt for lavt for kjønnslikestilling, og det er nesten full stopp i utviklingen i den såkalte kjønnslikestillingen i følge SSBs 12 indikatorer.

Tallene lages av SSB og deres tale er klar

Hvert år i begynnelsen av året publiserer Statistisk Sentralbyrå SSB sin likestillings statistikk.

Totalt sett går det framover sier de, men i mange kommuner er det ikke bra. Kanskje man kan si det slik, men det tilslører sannheten. Endringene til det bedre er på tiendedeler av prosent, og sannheten er at likestillingsarbeidet mellom kjønnene er stoppet fullstendig opp.

Kjernepunktene fra SSB er

Les selv og se hva situasjonen er og hvordan den kan tolkes.

Tallene viser ikke den fulle sannhet, og vi trenger flere indikatorer med tydelig påvisning av manglene i samfunnet.

Hjelpearbeider frisørsalong er dårlig betalt, og alle som har slike jobber er kvinner.

Konsekvensen for kvinner er dramatisk

Dypest sett er dette et felles samfunnsproblem der vi trenger en endring av praksis.

Tiltak er om prosesser og refleksjon hos menn og kvinner

Det finnes en levende drøm om at alle er like

Det er store forskjeller på mennesker, og Norge kan beskrives som et land med større kjønnslikestilling enn de fleste andre, og noen resultater er oppnådd. Regjeringen er tilnærmet likedelt, styrene i bedriftene likeså samt i mange miljøer rundt omkring i næringsliv, administrasjon og utdannelse.

Men dypest sett er kjønnslikestilling kanskje en surrete drøm som aldri vil gå i oppfyllelse, gitt de harde realitetene i samfunnet vi lever i. Det kan hende radikal nytenking og radikale tiltak kan skyve utviklingen i gang igjen, men sjansene er små - det kan hende drømmen bare fortsetter. Livets realiteter styrer alltid alt, så glem det. Eller?

Opp og stå det er en selvfølge å lede hvis man vil.

Det viktigste punktet

Det er er ett punkt som peker seg ut som ett sentralt endringspunkt: Andelen kvinnelige ledere må økes radikalt. I dag er det menn som styrer alt dypest sett. Noen kvinner er med, men ved den endelige nedtellingen er det menn som styrer. Et stort antall kvinner holdes derfor utenfor den karriereutviklingen de ønsker. De får aldri sjansen.

Hverken menneskelig, formelt via utdannelse eller i kapasitet er det noe som tilsier at kvinner ikke skal gjøre det menn gjør dersom de ønsker det.

Det er praksis som teller

Kvinner måtte vente i 100 år på å få stemmerett her, i USA 130 år. Det dype synet på mann og kvinne skal belyses, og praksis må endres. Det dreier seg om undertrykkelse på grunn av kjønn, noe som er helt uakseptabelt og usivilisert. Vi må bygge et bredt ønske om å ende seksuell undertrykkelse, og så bygge praksis som virkeliggjør det ønsket.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Linker

Kilden kjønnsforskning.no skal fremme norsk kjønnsforskning.

LO: Likestilling kommer ikke av seg selv.

NHOs artikler om bedre kjønnsbalanse

Les også: