Alt du ser i media har alltid en agenda

Alt du ser i media har alltid en agenda

kategori: frihet

Media hypnotiserer deg

Media liker å få deg til å tro at de er profesjonelle reportere og formidlere som forteller deg akkurat det som skjer, helt objektivt, uten å vri på noe. Alle tror at det som media viser er viktig. Ja, media er viktig, men ikke slik vi tror.

Alt av media i dag er ren propaganda og laget for å opprettholde et verdensbilde som holder oss nede. Evige kriger, massive forurensninger, vold, stress, konkurranse, narsissisme, lover, politi, politikk, helsevesen med stor bruk av medisiner med bivirkninger, usunt kosthold og utstrakt bruk av skadelige kjemikalier er normalisert i en verden bare mentalt syke mennesker kan forestille seg.

Les mer: Det er en gal gal verden, men du er ikke gal.

nytt_norge_las_vegas_skrekk Las Vegas var falsk flagg operasjon

Skytteren i Las Vegas var ukjent, hadde på uforklarlig vis mengder våpen, drepte seg selv og ingen bilder ble tatt av ham, soldater poppet opp som troll av eske. Etterpå er alt taust, saken er avsluttet. Dette var en iscenesatt hendelse.

Ta med alle publikasjoner i begrepet media

Media, som inkluderer internett-sider, TV, radio, aviser, bøker, fagbøker, vitenskapelige publikasjoner, spill og filmer, produseres i dag av noen veldig få internasjonale aktører. Alt av innhold er nøye designet, ned til vekting av individuelle ord og bilder, for å få deg til å tro på deres versjon av verden. Lokale media her i Norge har også internasjonale eierinteresser og følger nøyaktig samme linje. Noe av det er der for å vri på sannheten, noe er ren løgn og resten er bare ren distraksjon. Hvordan klarer de dette uten at vi oppdager det, blir irriterte og sinte og slutter å følge med?

Les mer: Media terroriserer befolkningen.

De driver psykologisk krigføring mot sitt eget folk

Mange tenker sikkert at vi hadde merket det hvis de løy hele tiden. Det er jo mye lettere å bare fortelle sannheten for da trenger man ikke huske hva man sa sist. Men manipulasjon av massene (oss) er enklere enn vi tror. Flokkmentaliteten og andre kognitive bias sørger for at de fleste gjør, tenker og sier som andre. Det er ikke bare dette som er årsaken til at vi nesten automatisk tror at alt de sier er sant.

Her ser vi en massiv svakhet i den menneskelige psyke: Vårt innebyggede ønske om å høre til et fellesskap ødelegger vår evne til klar tenking. Mediene skaper bevisst et falsk fellesskap med falske teknikker, og konsekvensen er et styrt samfunn som det vi har i dag.

Her er noen av teknikkene de bruker:

Les mer: Nysnakk om fredspris krig er fred.

Finn din plass det er lett for man får hjelp av mediene til alt hele tiden, de har allerede plassert deg.

Disse medie-teknikkene for tankekontroll brukes i kombinasjon med medisinering, psykisk terror og gruppepress, og produserer svært kraftige resultater:

Les mer: Staten lurer oss med falsk sykdom og vitenskap

Det er et eneste stort system, som er altomfattende. Media, politikken, helse, skole, forskning, propaganda, alt er en og samme ting med samme opphav. Derfor blir løgnen for stor til å fatte. For deg, etter å ha levd i Norge hele livet, fins det rett og slett ingen annen virkelighet, og et liv uten alt dette kan man ikke forestille seg. Man ser ikke skogen for bare trær, og samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet og livsglede.

Hva oppnår de med dette?

De holder tankene dine innenfor boksen slik at du aldri utgjør noen trussel for deres langsiktige planer om total dominans. Samtidig kan de høste energien din og bruke deg til det de trenger. Trenger de programmerere for å lage overvåkningssystemer, så bare setter de opp lønna for det og gir yrket en høyere status, og vi ender opp med å hjelpe dem uten å tenke over det.

Tanker skaper virkeligheten

For å gjøre noe i den virkelige verden må man først tenke det. Ens personlighet og virkelighet er nøyaktig slik tankene er. Hvis man ikke er i stand til å forestille seg et annet samfunn, eller hvis man faktisk tror man liker samfunnet, blir man uten å vite det med på å opprettholde og utvikle det stereotype samfunnet de vil ha. Mange tviholder i dag på ren propaganda som om det er en sannhet , og blir aggressive eller angriper de som forteller dem at de har blitt lurt. Det er en mental versjon av Stockholm-syndromet, der man etterhvert begynner å like de som holder deg til fange.

Hvis de styrer tankene dine, styrer de også hva du sier, tenker og gjør. De trenger ikke låse deg inne, det klarer du fint selv.

De som styrer verden har ingen planer om å miste makten, de skal øke den til de bestemmer absolutt alt.

Les mer: Krig er avledning for alt er kamp om massenes hoder.

Våre meninger skal styres

Hvis du tenker som de vil, er det mye lettere for oss å akseptere det de gjør. Dette er ofte en tidkrevende prosess kalt "meningsstyring". Ordre kommer ovenfra om vinklingen for hver sak. Media bestemmer regelrett hva du skal mene om alt. De arrangerer "debatter", som er fullstendig vridd, strengt kontrollert i form og innhold, og designet for å få deg til å mene det samme som alle andre.

Via meningsstyring opprettholder de illusjonen om at du har egne meninger, for de presenterer jo flere alternativer. Enten liker du 30% skatt, eller så liker du 40% skatt, men de kommer aldri til å snakke om å fjerne hele skatten. Enten liker du Arbeiderpartiet eller Høyre, men de drøfter aldri om de skal endre hele systemet. Ved å gi deg bare dårlige eller uviktige alternativer, og så presentere dem som om det ikke fins andre løsninger, får de deg til å tro at det var du som kom frem til din egen konklusjon.

Når du så tror på det de sier og tror at det er riktig, fungerer du som en agent for å spre dette videre på egenhånd. De som styrer bryr seg bare om hva de kan få deg til å tro på. Det er det du tror som blir sannheten for deg, fullstendig uavhengig av hva som måtte være sant i virkeligheten.

Les mer: Ikke tro på noe som media viser deg

Nyhetene er produsert i en tenketank og realisert på et filmsett

Lurer du på hvor alle de dramatiske bildene kommer fra på TV kanalene - de som alltid viser den ene eller den andre siden i konfliktene, de som viser kuppet i Egypt eller bombingene i Syria, skyting i Ukraina, ISIS sine tankbiler i Syria? De er hentet fra iscenesatte opptak av revolusjonene og er rett-inn-på-YouTube produksjoner. Til og med små hendelser, som at noen ble utsatt for vold, at reinsdyr er syke eller at forskning viser det ene og det andre, er ofte ren løgn eller sterkt forvridd for å styre hvordan du konkluderer.

Dyktige media setter det i scene - her er det nok å gjøre - er du arbeidsledig søk deg inn her.

Mediene er overalt med samme produserte budskap

Vi lar oss påvirke, de skjulte planene er verdensomspennende, vårt verdensbilde er dannet av inntrykk vi har fått fra andre og vi lever derfor i en indirekte verden uten et fnugg av selvopplevelse.

Ingenting av historiene har den enkelte av oss erfart og sett selv, men vi tror sløvt det som presenteres.

Vi har en idé om at vi skal være informert om det som foregår i verden og konsum av nyheter er en fast del av vår hverdag. Derfor er nyheter en av de viktigste tjenester i mediene, de leses eller høres med stor oppmerksomhet, og former vårt verdensbilde. Egne nyhetskanaler finnes for å gni det inn og sikre at budskapet kan gjentas og gjentas til meldingene sitter fast dypt inne i skallene våre.

Nyhetsbegrepet er møysommelig bygget opp over mange år

Det er all grunn til å spørre hvorfor vi er interessert i nyheter. Hvilken rolle spiller det? Hva har egentlig skjedd i verden? Hvem har fortalt deg det du vet? Hva har de fortalt deg og hva har de ikke fortalt deg?

Vi lever i en verden av inntrykk som er formet av andre. Historiene du får høre er nøye designet for å forme det du mener. Handlingene dine er bestemt av det du tenker, og slik styrer de hva du sier og gjør. Mediene er ensidig et verktøy for utrulling av skjulte hensikter, basert på kontinuerlige gjentakelser og innprenting i ditt hode av andres planer om hvilken retning verden skal utvikle seg.

Les mer: Til dere blinde som fornekter sannheten

Nyheter legger et slør over sannheten og setter fokus på utvalgte ting

Sannheten er at verden er altfor stor, kompleks og alt skjer så fort at det er umulig for enkeltmennesker å ha kapasitet til å gjøre seg opp en balansert mening om det som foregår. Ingen kan være direkte tilstede og selv finne ut hva som skjer, og vi har derfor overlatt til andre å fortelle historiene vi tror på.

Det er ikke nok med vårt lokale nære liv, for livet ditt skapes av mediene og ingen ting er selvopplevd. Det er en jungel der ute og vi maner alle frem en verden vi tror på, og vi fortsetter å gjøre det til tross for våre åpenbare mentale begrensninger.

Denne filmen er laget som propaganda som forklarer hvordan propaganda i vesten fungerer, http://www.imdb.com/title/tt2279306/

Har vi noe å lære av dette?

Stol aldri på noe du blir vist eller fortalt, spesielt ikke hvis det det dreier seg om terror, nasjonale interesser, forskning, helse eller har noe med politikk å gjøre. Sjekk uavhengige kilder, gjerne flere, for informasjonen er helt sikkert dis-informasjon hvis den kommer fra massemedia.

Les mellom linjene. Still spørsmålet "hva oppnår de med å fortelle meg dette"? Det er ikke sikkert det de snakker om fins engang og kan være 100% oppdiktet. Eksplosjonene, krigene og naturkatastrofer kan like så godt være datagrafikk eller arrangerte hendelser med innleide skuespillere.

Det er umulig å vite hva som er sant og om det har skjedd i det hele tatt hvis du ikke har sett det selv. Slik er virkeligheten, tro det eller ei.

Linker

Liste over kjente kognitive biaser

Dannelsen av folks holdninger Propaganda the Formation of Mens Attitudes.

Folkemeningen Public Opinion

YouTube skuespillere: The Muslim Brotherhood: The Best Straight-To-YouTube Actors Money Can Buy?

Les også: