Allemann vær klar når døden henter deg

Allemann vær klar når døden henter deg

kategori: natur

Kampen om menneskets gode handlinger pågår hele livet

Vi lever alle med en begrenset tidshorisont, og en en dag kommer døden til oss. Til alle tider har mennesket grublet over sin rolle og gjøremål i den skapte opplevde verden, og et eksempel er historien om symbolfiguren Allemann.

Gode handlinger foregår i det små overfor de man møter, men i økende grad forstår vi nå at gode handlinger også er med i den aktivitet vi bedriver overfor miljø, planter, dyr og det store systemet vi er satt inn i. Religionene har presset oss inn i et snevert syn på hva gode handlinger er og begrenset vårt syn på verden. Gode handlinger er heller ikke bare snillhet, det kan være å få gjort det som er riktig for at godhet skal vinne fram.

Gode handlinger er et vidt begrep som berører alt som skjer på Jorda. Mennesket er en del av et stort system som man langt på vei kan forstå hvordan virker når man bevisst prøver å sette seg inn i det. Ting man gjør har konsekvens og virkning på omgivelsene, andre mennesker og alt annet som befinner seg her. Holder man seg innen det som systemet er basert på, vil alle kunne leve gode liv her. Konseptet som styrer et liv som ønsket for alt og alle er gode handlinger.

Tenk gode handlinger som helhet blant alt og alle

Oppmuntring til gode moralske handlinger finnes i den gamle historien om Allemann, eller som han/hun heter på flere språk: Jedermann, Everyman, Elckerlijc og flere. Historien er formet som et skuespill om Allemann som en dag får besøk av Døden som er sendt ut av Skaperkraften. Allemann ber om mer tid, og får legge ut på en siste reise sammen med ledsagere for å klargjøre seg til å forlate sin fysiske kropp.

De nyfødte er mulighetenes spire - kan vi lede dem mot hele gode gjerninger.

En versjon av historien om Allemann/Jedermann er spilt under Salzburgfestivalen siden 1920, og varianter av historien er filmet flere ganger.

Bakgrunnen for historien om Allemann

Skaperkraften har laget en vei til godhet for oss, men ser at menneskene har forlatt veien til godhet og gått inn på veien til materielle goder og rikdom. Verden er derfor ikke slik som det er mulig den kan være, men alle skapninger kan rette opp dette ved å ikke skade andre og basere sine liv på gode handlinger. Etter døden i ett liv kan alle leve på nytt med bedre forståelse etter å ha forklart seg for Skaperkraften og fått hjelp til å gå videre.

Skaperkraften når hen til hver skapning som lever. Når tiden er inne og en har levd ferdig sender Skaperkraften Døden til alle skapninger. Hver og en skal da komme til Skaperkraften og avgi en beretning om sitt liv slik det ble og få sin endelige vurdering forut for det som skal skje etter at man forlater sin fysiske kropp.

Tenk som et fjell som er bestandig, tenk at alt annet i verden også skal bestå og leve.

Gode handlinger finnes i et utall varianter og er ikke alltid lette å se, men målet om gode handlinger står fast.

Her er historien om Allemann (gjelder begge kjønn)

En dag kommer Døden til Allemann for å ta ham med seg. Døden sier til Allemann at tiden er full og at han skal dø og gå inn i neste fase. Da Allemann hører dette blir han dypt stresset og ber om mer tid for han er ikke sikker på om han er klar. Døden avslår tidsforlengelse blankt, men vil la Allemann foreta en siste reise sammen med ledsagere han kan finne selv. Allemann starter med en gang arbeidet med å finne ledsagere.

Gode handlinger er et vidtfavnende begrep som omfatter hele vår verden og alle berøres av det den enkelte gjør. La oss hjelpe alle skapninger med gode handlinger.

Når reisen nå er over er endelig Allemann i stand til å møte Døden, han forstår endelig at han er helt alene og at det bare er Gode Handlinger som kan bli med inn i livet etter døden. Han går nå med Døden til sin grav, og stiger ned i den sammen med Gode Handlinger. Skaperkraften tar imot dem, og Allemann kan begynne sin fortelling og få sin vurdering. Han forstår nå hva et godt liv er. Det er å lage gode liv for andre, og Allemann vet hvor han står og er klar for det som vil komme.

Han tenker: Hvis man lever slik at man viser at livet er et arbeid for å utvikle godhet kan man rolig la Døden komme. Husk så lenge man lever at alle er alene i døden og bare kan ta Gode Handlinger med seg.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les mer: Men menneskets rolle i verden er uavklart med mange teorier.

Les også: