Alle bestemmer uinnskrenket selv over kroppen sin

Alle bestemmer uinnskrenket selv over kroppen sin

kategori: frihet

Ingen har rett til å bestemme over din eller dine barns kropp

Idealet for hvordan en fin kropp skal se ut endrer seg med tiden. Sosiale normer kommer inn, og menn og kvinner følger forskjellige idealer. Men uansett er det en selv som er mester og herre over egen kropp. Tenk over dette: En dag vil firmaet du jobber for ha din genetiske profil for å vurdere din framtid i firmaet. Hva sier du til det?

Maktbruken i samfunnet øker, og ens forhold til egen kropp kan komme i fokus. Det er derfor viktig å ha det klart for seg at ens egen kropp bestemmer man selv fullt og helt over. Ingen har rett til å gjøre noe som helst med din kropp.

Det neste som kan skje er nemlig at man blir tvangsvaksinert - med støtte av myndighetene kan man bli vaksinert mot sin vilje. Ens egen kropp tas fra en og man behandles som noen andre vil. Samfunnets rett til å vaksinere barn mot foreldres samtykke er under vurdering mange steder, og er et klart overgrep.

Les mer: Lær deg alltid si nei og verden blir bedre.

Vaksineindustrien vil helst selge vaksine til alle. Det er ingen selvfølge: Internasjonal enighet om tvungen vaksinering, men uten naturlig rett. Nekt plent når det kommer, si nei på vegne av dine barn.

Ingen chip, ingen vaksine: nei

En annen følsom sak er å sette en elektronisk ID chip inn i kroppen, enten ved fødselen er senere slik at man er sett overalt. Slike chipper er allerede utviklet og i bruk, og i eksempelvis svenske fengsler har de vært godkjent til bruk siden 1973. Det er en selvfølge at ingen har rett til å vaksinere en mot ens vilje, og ingen kan heller ikke sette en chip inn i kroppen på noen uten samtykke.

Ingen eier kroppen etter døden for da skal den begraves, og dette er praksis i de fleste land.

Det kan ikke være tvil - det er nødvendig å klargjøre og befeste eierskapet til egen kropp og den tilhørende retten til å bestemme over den.

Salg av sex er big business, større enn noen aner.

Kroppen din kan du selge mot tap av frihet vit hva du gjør

Alle som aksepterer å arbeide for andre mister grader av sin personlige selvstendighet, noe ganger lite, andre ganger mye. Det skjer i form av beordringsrett, følelsemessig belastning, sikkerhet- og helserisiko. Noen ganger kan det være slik at bestemmelser om kroppen og følelser involvert kan nå et uakseptabelt nivå. Slikt salg av egen kropp kan være en enkel sak eller en stor sak ytterst på en skala fra frihet til slaveri.

Alle har noe å selge

Alle har aktuelle kroppsdeler, kvinner har egg og kan bli gravide og føde barn, sex kan selges. En kropp er alltid spesiell, og i forholdet mellom mennesker - i såkalte markeder - kan kroppen og kroppsprodukter selges. Det kan være intime kroppstjenester, kroppsprodukter som langt hår eller kroppsdeler. Det man ofte tenker på er prostitusjon, å være surrogatmor, sæddonor eller selge en nyre eller noe annet man har til overs.

Å donere blod og kroppsvev er god og vanlig praksis mange steder, og gode systemer for slik deling er utviklet.

Hjertedonasjon er komplisert, avtalebasert, følsomt tema, teknologien går videre. Man kan nå bruke "døde" eller lagrede hjerter.

Organdonasjon

"Barn kan få transplantert en bit av en voksens lever, og at denne vil vokse med barnet." Donasjon av organer etter dødsfall til operasjoner for å redde andres liv, er et følsomt tema. Donasjoner er det alt for lite av, og en kan argumentere for større grad av åpenhet rundt dette temaet. I alle land dør folk av mangel på donorer, og penge-incentiver kan lette dette presset selv om motstanden mot penger i en slik sammenheng er stor.

Menneskesalg for mange formål og salg til slaveri

Mest betenkelig er å tvinge andre mennesker inn i aktiviteter de selv ikke styrer i form av arbeidskraft som slaver eller tvungen prostitusjon. Omfanget av slik virksomhet er antakelig stor.

Finn ditt eget ideal, men uansett ta vare på den kroppen du har, du skal ha den lenge. Andre mennesker bestemmer ingenting.

Salg av kroppen i arbeidsforhold

Alt arbeid krever at man gir kroppens kapasitet til andre, og man aksepterer at den underlegges en viss grad av ytre kontroll. Er man sexarbeider eller surrogatmor blir det nøye, men også forballspillere, kontoransatte og ballettdansere underlegges en grad kontroll av kroppen.

Ekteskapsmarkeder der man selger ektefeller er betraktet som uakseptabelt, selv om mange kulturer praktiserer det.

Kvinners egg

In vitro befruktning har åpnet muligheten for å skaffe seg barn, og er i vanlig bruk. Stamcelleforskning avhenger for tiden av menneskelige egg, og det er stor motstand mot denne forskningen. Det er et vanskelig spørsmål om vi skal sette opp markeder for slike egg.

Surrogatmor er omstridt og mange steder forbudt, men det løser mange saker for mange. Tenk nøye før du bestemmer deg.

Gener og blodtyper

Salg av kroppselementer begrunnet med gunstige genetiske egenskaper og informasjon er ennå ikke kjent som salgsvare, men salg eller utveksling av blod med gitte blodtyper kan gi markedsmuligheter.

Teknologisk utvikling med kunstig dannelse av organer er på eksperimentstadiet, og kan gi nye forhold som må tenkes igjennom.

Eierskapet til kroppen er klart for enhver bestemmer alt selv

Det er en alminnelig enighet om at kroppen ikke er eiendom, og at hverken kroppen eller deler av kropper en en vare. Ser man på kroppen som en eiendel kan man selge den, og gjøre den tilgjengelig for salg eller utleie. Øket kommersialisering av kroppen og det som henger sammen med den er generelt uønsket.

Det er du som bestemmer over kroppen din, ingen andre. Ta vare på kroppen og belønningen er stor. Frihet fra inngrep utenfra hører også med.

Frihetsbegrepet

I hvor stor grad man er tvunget til omsetning i forbindelse med salg relatert til kroppen, handler om frihet. Sosiale endringer kan føre oss mot nye grader av frihet og endringer mot mer kommersialisering. Sosial kritikk av prostitusjon handler ofte om at det skjer under tvang eller fordi man har økonomiske behov.

Den alminnelige oppfatning er at å selge sin egen kropp er uønsket ut fra et omfattende frihetsbegrep. Frie individer skal kunne gjøre som de vil.

Individ, samfunn, økonomi

Grensen for salg av kroppsrelaterte produkter og ytre inngrep følger en linje fra frihet til tvang, fra akseptabelt til uakseptabelt, fra donasjon til lite penger til mye penger. Klargjøring av egne tanker i forhold til slikt salg er en god ide. Kommersialisering er ikke veien å gå, donasjon er deling og bra.

I frihet bestemmer man alt selv. Alle bestemmer uinnskrenket selv over kroppen sin.

Linker

Stiftelsen Organdonasjon.

NHS Britisk donasjon av blod og vevtyper.

Statstvang i California, USA ved vaksine.

Les også: