All databehandling er på vei til skyen the cloud

All databehandling er på vei til skyen the cloud

kategori: teknologi

Databehandling enklere billigere bedre sikrere, men følg med på risikoen

"Vi beveger oss ut av istidene, jernalderen, den industrielle tidsalder, informasjonsalderen til skyens tidsepoke (the cloud)."

Mange bruker internett hyppig, er kjent med bruken og begrepene google, dropbox, icloud, jottacloud, Telenor sin sky og mange andre skyer/clouds.

Det er en virkelig stor endring på gang nå og det er utviklingen av bred tilslutning til cloud computing eller IT-tjenester i skyen. Denne gir en kraftig og fleksibel måte å ta i bruk den nyeste teknologien innen databehandling, mens kostnadene holdes innen bra rammer. Sky er ikke nytt, men tar nå av.

Fordeler med skybasert databehandling er:

Informasjonsteknologien skrider fram med kjempeskritt. Man tror at den mobile verden er toppen, det kan være riktig, men begrepet cloud eller sky på norsk er det viktig å få klarhet i. Det er der utviklingen framover blir fokusert, og store som små, bedrifter og private er på vei til skyen the cloud.

En blank drøm men mye hardt og komplisert arbeid

Enkelt sagt er vi nå i ferd med å lagre og ha tilgang til data og applikasjoner over internett i stedet for via lokale maskiner og disker. Vi er på vei bort fra egne maskiner, servere, datasentraler, lagring, applikasjoner og annet og lar andre firmaer drive alt - databruken er basert på tjenester. Skyen er bare en metafor for internett. SDDC (software-defined datacenter) er et en annen metafor man nå vil høre.

Store leverandører er Amazon, Google, Microsoft, Salesforce, Rackspace, IBM osv. og mange norske firmaer har sky tjenester nå.

Virtualisering av IT-ressurser

Et annet sterkt IT- uttrykk er virtualisering som betyr at dataressursenes sammensetning er datastyrt - ikke fysisk avhengig av lokasjon - slik at tilgjengelig maskinutstyr, operativsystemer og nettressurser er datamessig satt sammen for en i ens brukergrensenitt, selv om de fysiske ressursene kan være mange steder. Da er det slik at desk-toppen man ser er en maskinlaget desk-topp, ikke en fysisk.

Virtuelt: Alt er ett men man vet ikke hvor det kommer fra

Cloud computing eller it-tjenester i skyen

Det første som flyttes til skyen er email, databaser og applikasjoner.

Massevis av store og små firmaer flytter nå sin databehandling i en eller annen form til nettet, og de regner alle med muligheter for mer effektiv drift og mer effektiv forretning. Lavere kostnader og tilgang til helt moderne teknologi teller også med.

Det er mange begreper å holde styr på

Det er egentlig enda flere tjenestemuligheter: datavarehus, data ledelse, forretningsinformasjon og snart vil all databehandling kunne foregå via internett.

Sky begrepet trenger inn overalt

Man tar bare det man trenger og betaler bare for det

For privatmennesker gjelder også dette med Jottacloud, Google Drive, Dropbox, Rackspace, iCloud osv. De fleste applikasjoner legges nå til rette for sky-basert teknologi.

Det er mange mulige skymodeller

Skymodellene er mange nå: offentlig, firma, konsument, privat og hybrider i mange varianter tilpasset de enkelte behov. Det går mot EaaS Everything as a Service. Service modellene har med betaling for bruk, lisensavtaler og mer.

Sikkerhet er et stort hvis

Hvor god er sikkerheten egentlig og hva foregår egentlig i datarommene? Data kan sendes rundt omkring, og tilgang kan åpnes og lukkes, så her dreier det seg om hvem du stoler på. For mange er dette ikke noe problem, for andre et kjempeproblem. I overvåkingstidene vi lever i er sikkerhet en faktor som må bedømmes riktig med riktige tiltak - om det i det hele tatt er mulig. Norske skytjenester hevder deres sikkerhet er absolutt - det gjenstår å se.

Jottacloud alt er synkronisert

Noen enkle råd er:

Det er mange faktorer å bedømme

Datasikkerhet, nede- og oppetid, avkastning på pengebruken, hvor fast tilknytningen blir til leverandøren, mangel på egen kontroll, hvor fort man skal gå fram.

Skal man begynne med sky-løsninger er en god plan en forutsetning, hva begynner man med, hva passer og hva passer ikke, forholdet til leverandøren som kunde eller partner, support, integrasjon med andre. Det er mye å tenke på, men resultatene kan bli gode.

Våre liv er i endring som følge av dette, og snart er nesten all databehandling flyttet over i skyen og tilgjengelig fra alle apparater via nettet. Følg med, google og les, skaff bøker og finn ut mer.

Les her om Digital Ocean - sky for utviklere.

Top Cloud Management Software Products (amerikansk, sponsa).

Les også: