Aggressive Norge går til krig

Aggressive Norge går til krig

kategori: økonomi

Norske våpen dreper over hele verden

Pengene ruller inn: Norsk våpeneksport går som aldri før. Rakettsystemene deres selges over hele verden, Kongsberg Våpenfabrikk og Nammo jubler, lokal samfunnene jubler for arbeidsplasser og inntekter. Missilsystemet JSM fra Kongsberg som er integrert i F35 kampflyet er en stjerneordre, og salg til udemokratiske diktaturer – se milliardordre til Oman - bejubles godt hjulpet av representanter for Norge som reiser rundt og fasiliterer våpensalg. Nye store ordre som til diktaturet i Oman tas i mot med glede, det er helt innenfor de etiske retningslinjer for våpensalg, og så gir det kanskje helt opp i hundre nye arbeidsplasser i lokalsamfunnene som er berørt.

Les mer: Fredsnasjonen Norge er sterk på militærvesen og krigsprofitt.

Den enes brød er den annens død, sa man før i tiden.

Fotballklubber glade for NAMMO penger basert på våpen som dreper.

NATO medlemskapet forplikter

Som medlem av NATO er de tvunget til å være med på krigene som NATO setter i gang for ellers vil ISIS vinne fram - det er fienden de har laget denne gang - og deres sikkerhet kan svekkes. Folk her bor mer enn 5000 km borte fra Syria, og at et land som Syria som er på grensen av kollaps og har full intern krig i gang skal være en trussel for de som bor her er en ren meningsløshet. At syrere eller Syria-vennlige skal vende seg mot dem er også foreløpig bare en påstand. Det er imidlertid klart at Syria får tilførsler av mange slag fra minst to parter for å holde liv i konflikten. Hva som egentlig foregår i Syria er helt skjult, ingen vet hvem som finansierer de krigende partene i landet, eller hvem de representerer.

Krig og våpensalg er blitt normalt for Norge nå

Alle hemninger er borte og alle offisielle uttalelser om krig og våpen går i samme retning. De som bor her skal delta i militærøvelser på grensen mot Russland, og de skal delta med mannskap i krig i Syria, riktignok "humanitært" deltagende mannskap – kanskje for å plukke opp sårede og lik? Det kan fort bli til militære styrker, for de seneste offisielle uttalelsene tyder på at det kan være behov for norske militære i området.

I følge internasjonale markedsundersøkelser er USA den nasjonen man nå er mest redd for og som regnes som den mest aggressive.

Er det våpensalg som bestemmer?

Flere utenriks- og forsvarsministre har lenge jobbet for store bytteavtaler ved våre våpenkjøp og nå ser det som om om suksessen virkelig realiseres via Kongsberg gruppen og Nammo.

Nammo leverer til alle som vil kjøpe og gjør dreping mer effektiv.

Dette er statlig kontrollerte bedrifter med statlig eierandel over 50 %. Kongsberg gruppen arbeider med krevende kunder i den globale militær-, maritime-, olje og gass- og romfartsindustrien og Nammo leverer ammunisjon, skulder avfyrte våpen, eksplosiver og pyroteknikk (husk amerikanernes napalm i Vietnam), rakettmotorer, krigshoder og tennmekanismer og tjenester for demilitarisering av typen fjerning og ødelegging av våpen og amminisjon.

De har etiske retningslinjer

Her kan du lese om Nammos visjon og etikk. Det er interessant lesing, det følger alle norske og internasjonale regler og dokumentet er svært opplysende for her later man som om det er helt normalt å drepe mennesker i fremmede land. Dreping er deres forretningsidé – de hjelper til daglig andre å drepe og tjener sine penger på det, penger til sitt forbruk og til å leve sine liv.

Virksomheten kalles også forsvarsvirksomhet, selv om intet av dette foregår på norsk jord eller ved norske grenser. Dette er ren aggressiv militær virksomhet der de er en del av NATO som er den største militæralliansen verden noen gang har sett. Medlemmene i denne alliansen bruker mer til militære utgifter enn alle andre land tilsammen. Lille Norge har nå et større militærbudsjett enn sine nordiske naboer Sverige, Danmark og Finland. Sverige har dobbelt så mange innbyggere som Norge.

Det viser seg at det foregår våpensalg via mellommenn for å omgå begrensende etiske retningslinjer, og det er påvist norske våpen i flere sammenhenger der de egentlig ikke skulle finnes. Spillet om våpenlisenser, hvem som får kjøpe hva er en stor farse der økonomiske interesser er vinneren.

Dreping i fremmede land som forretningside

I mange år har vi hørt om den militær-industrielle kompleks i USA. Det er nå en realitet at de er en del av dette militær-industrielle komplekset, og at de – deres stat, deres lokalsamfunn, deres våpenbedrifter, de ansatte i våpenbedriftene – tjener store penger på de kriger som foregår ute i verden. De leverer våpen til krigførende parter, og oppnår stadig nye leveranser. Deres våpen er gode i aktiviteten som heter å drepe.

Alt er etisk og ammunisjonen inneholder ikke bly, den dreper bare og skader ikke miljøet.

USA er glad i Norge

Det er også all grunn til å tro at USA ser på denne utviklingen med blide øyne, fordi de ønsker å fordele byrdene i forsvarsalliansen NATO og redusere sine egne militærutgifter. Norge er også lett å ha med å gjøre. Vi deler bevisst ut Nobels fredspris til lederen av den nasjon i verden som er mest aggressiv militært sett.

NATO tar en Cuba mot Ukraina

Da Cuba i 1962 vendte seg til Sovjet og Sovjet plasserte atom missiler i landet fikk vi Cuba krisen der USA truet med å bombe Cuba og senke transportskipene med våpen for å hindre at det fantes atomraketter så nær det amerikanske fastland. Nå er det NATO som gjør en tilnærmet Cuba-lignende operasjon i Ukraina, de trapper opp militært, og konsekvensene kjenner de ikke ennå. NATOs overmakt er helt klart så stor at de kan tillate seg mye overfor Russland. Norge blir en mulig del av det militære personell i neste fase i dette området.

En militær NATO mannskapsstyrke på 10-20 tusen mann er under oppbygging, med Norge som selvfølgelig deltaker, uten at avtale er gjort med det norske folk, eller noen form for konsensus-prosess.

Raketten er fra Kongsberg og dreper effektivt mot god betaling.

Debatt er borte – våre folkevalgte er ikke interessert i hva vi mener, de bestemmer alt selv

Norge er nå er nasjon som fører krig i fremmede land – uten støtte fra de som bor der, konsensus-prosesser eller åpenhet. Politikere av alle slag gjør det samme, nikker og bukker når vår herre og mester USA EU NATO kaller – de er satt på sidelinjen av de som bestemmer. Men samtidig er de sluppet inn i det store spillet om penger og arbeidsplasser, og de blir rikere jo mer det drepes med en pervers forretningsidé. Våpen til beredskap mot mulige inntrengere kan man selge en gang, mens våpen som brukes i krig – til dreping - kan man selge hele tiden. De kaller de som dreper hele tiden for faste kunder og kundeportefølje.

Ideene fra 1814 er borte og det er ingenting å feire

De kriger ute i verden med eget mannskap og utstyr, nordmenn dør og skades, og de selger store mengder våpen slik at andre også kan drepe. De er en aggressiv krigsnasjon og det er nytt. Idealene fra 1814 og senere er borte.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Les også: