Agenda 21 mens vi sover

Agenda 21 mens vi sover

kategori: frihet

Skattene vi betaler brukes til å finansiere vår underkastelse

Agenda 21 er en planlagt verdensdekkende, koordinert overtakelse av verden vedtatt av noe kalt States/Stater styrt gjennom verktøyet FN. De vil utvikle et globalt slavesystem. De vil bevisst gjøre oss mindre informerte, mer katastrofeorienterte og gradvis sykere med det formål å kontrollere hvert eneste aspekt av våre liv. Det er nå viktigere enn noen gang å ikke bli med på dette. Bli aktivist, ha objektiv protest som grunnholdning til alt..

Agenda 21 er en plan for ufrihet, fattigdom og død

Agenda 21 vil gjøre miljøbevegelsen til et monopol for mega-korporasjonene. De bygger et katastrofescenario for å begrunne flere begrensende regler, øket kontroll og høyere skatter. Dette gjør de bak en grønn maske - de kaller seg miljøforkjempere, men er bare bedriftseiere som er ute etter kontroll som gir øket fortjeneste.

Dette skal ikke skje. Gjør motstand mot Agenda 21 ved å forlange frihet til å gjøre som du selv vil. Gjør egne valg i alle miljøspørsmål, lev naturlig uten kjemikalier og genmodifisering, stem mot begrensende lovgiving, gå mot overgrep fra byråkrater og gjør alle oppmerksom på den ufriheten de prøver å skape i samfunnet vårt.

De fleste er produkter av et skolesystem som leder inn i en tilstand av apati og viljeløshet. Alt de greier er å gå på skolen, deretter gå på jobben og så forsvinne. De gjør alt de får beskjed om uten å tenke, mene og gjøre noe selv. De er uten egen kraft og mot, og kan manipuleres fullstendig. Slik kan det ikke være. Det gjør folk til slaver.

Forsiktig, gradvis, ingen skal merke at de vil tvinge oss. Det skal bli færre av oss.

De går forsiktig nesten umerkelig fram

Prosjektet Agenda 21 har hatt usynlig framdrift en stund for de er redde for å bli avslørt. Nå girer de opp med hjelp av den katolske jesuitt-paven Frans i ly av en grønn og bærekraftig verden som skal tvangsrealiseres innen 2030. Politikere fra supernasjonen Norge - verdens eksempel på rikdom og frihet - er med i styringen av arbeidet med å utvikle Agenda 21.

Link til FNs bærekraftmål finner du her. Konsekvensene av disse målene er innføring av et kontrollregime med brutal undertrykking av all individuell frihet for å oppnå framdriften de ønsker.

De lager et katastrofebilde av verden på alle områder. All aktivitet som ikke er bærekraftig vil bli forbudt: Slalomløyper, tømmerhugst, fritidsbåter, beitende dyr, eneboliger, privatbiler... De sier løsningen er å underkaste seg et globalt styringsorgan som skal fjerne alle katastrofer gjennom streng og tvungen organisering for alle. Et globalt partnerskap (deres egne ord) skal overta kontroll, utvikling og styring av verden på alle områder. Verden skal bli et slavesamfunn, og alle normale vanlige mennesker blir slaver.

Miljøvern eller bærekraftig utvikling er FN-verktøyet som skal gjøre oss ufrie for godt.

De hevder de har global konsensus for å gjøre dette. Tiltakene skal finansieres med skatter fra alle "utviklede" land med overføringer til de som skal "utvikles". De har allerede innført begrepet States/Stater som er organet der alle vedtak skal gjøres. Gjennomføringen over hele verden skal FN stå for. States/Stater skal kunne gripe inn i alle lands budsjetter og styre disponering av det som blir felles globale finansmidler.

Dette er avansert nysnakk, for ordene betyr ikke det vi tror når vi vanligvis leser en tekst. Nysnakk og doble meninger er i aktiv bruk. En ekte trojansk hest er satt inn i verden for å bedra oss.

Eksempel: Dyrk store arealer hensynsløst med kjemikalier og kunstgjødsel og flytt videre når jorda er ødelagt. Etterpå kommer Agenda 21 inn og bruker elendigheten til å utvikle sine katastrofescenarier, og innføre flere tvungne mekanismer som alle må følge.

Ta kontroll over alt land: Afrikas savanner blir gjort om til jordbruksland av FN.

Hovedpunkter i Agenda 21 er

Les mer: I en verden med biologisk mangfold bestemmer man selv hvilke frø som skal brukes.

Bill Gates og de to siste norske statministre støtter vaksineprogrammene der målet er å redusere befolkningen.

Vi blir holdt i en tilstand av styrt oppmerksomhet, empati tas bort, alt skal gjøres av økonomiske korporasjoner med overordnet mål om kontroll.

Dette blir vi ikke med på

Dette høres sikkert for vilt ut til å kunne være sant, men les om Agenda 21 her og du vil straks se at konturene av det som er beskrevet ovenfor stemmer. FN er ingen vennlig organisasjon som vil oss vel.

Les mer: Ha objektiv protest som grunnholdning til alt.

Med din hjelp vil Agenda 21 ikke bli en realitet. De får det ikke til når alle sier nei. Demokratiet er ikke det man tror, og velg andre politikere enn de vi har i dagens partimonopoliserte system. Demokratiet er et flertallssystem man bruker for gradvis å vende verden til overordnet global styring og full kontroll over alle. Nei er svaret - bli med å utvikle et kraftig nei.

Les også: