528 Hertz musikk gir høyere bevissthet

528 Hertz musikk gir høyere bevissthet

kategori: helse

Mirakel-tone virker inn på kroppslig harmoni

Sett på musikken i videoen under og la deg drive med musikken noen timer - videoen er 8 timer lang - og se om du får effekt og ro. Meditasjon til de såkalte Solfeggio tonene kan være verdt et studium.

Gode vibrasjoner med mirakeltonen: Her er en video om lydens vitenskap.

Bruk av Solfeggio tonen på 528 Hertz skaper musikk som roer ned overaktive hjerner og sender oss mot en høyere bevissthet. Hertz er svingninger per sekund og brukes til å angi en tones frekvens.

Tonen kalles kjærlighetsfrekvensen og er mirakeltonen i den originale Solfeggio musikk-skalaen. Dette er en av flere kjernefrekvenser som ble brukt i de tidligste skalene vi kjenner, og de har en har en indre fysisk sammenheng ved at frekvensene dannes systematisk og kan beskrives matematisk. Healere brukte musikk med denne 528 Hertz tonen i sitt arbeid med kropp og sjel, i de to verdener sjamanene kan se.

Gode vibrasjoner: Musikk for å balansere tanker og kropp.

Skapertonen er gitt oss

528 Hertz er en frekvens som er sentral i naturen, og den gir resonans med hjertet og forbinder oss med underbevisstheten, vår ånd, og mer enn noen tone er den viktig i arbeidet med skaper-evnene. Den forbinder oss som lever på jorden med det som kalles himmelen eller den åndelige dimensjon fordi den finnes igjen i naturen.

Alt er bekreftet i praktiske undersøkelser

I akustisk forskning og cymatiske (musikkens virkning på kroppen) målinger er det vist at 528 Hertz er sammenfallende med sakral geometri og naturens lydstrukturer.

nytt_norge_lydbølgers_effekt_på_kroppen Figurer som beskriver lydbølgers effekt på kroppen. De fjerner ubalanse og synkroniserer cellefrekvensene i kroppen med naturens frekvenser. Det finnes flere, og de har forskjellig virkning.

Cymatikk er kunnskapen om å visualisere lyd frekvenser, og studiet av bølgefenomener i kroppen. Man kan finne en sammenheng mellom lyd, vibrasjoner og den fysiske virkeligheten vi ser. 528 Hertz kan være en faktor i helsens bioenergi og i livslengde, og bidrar til harmoni og styrker de kreative evnene. Her er en link til nettside som forklarer cymatikk.

Mer om Solfeggio

Solfeggio frekvensene inngår i den gamle 6-tone skalaen menneskene først brukte, også Gregorianske hymner. Her kan du lese mer om Solfeggio frekvensene.

I dag kjenner vi Solfeggio skalaen som syv stigende toner som har betegnelsene Do-Re-Mi-Fa-So-La-Ti. Den opprinnelige skalaen var seks toner med betegnelsene Ut-Re-Mi-Fa-Sol-La.

nytt_norge_ayahuasca_seremoni_naturfrekvenser Meditasjonsmusikk: Under Ayahuasca seremonier mediteres det, og man kan bruke Solfeggio toner for godt resultat.

Les mer: Moder Ayahuasca helbreder hode, kropp og sjel.

Å finne helheten

Meditasjon, lydfrekvenser, fysisk virkning på kroppen, helse for kropp og sjel, høyere bevissthet - alt kan henge sammen. Hva tror du?

Linker

Cymatics musikk og om å finne helheten.

Les om Solfeggio hovedtonen 1122 Hertz.

Les også: