Å gjøre kreft kronisk er målet, medisinering av kreftpasienter så lenge de lever

Å gjøre kreft kronisk er målet, medisinering av kreftpasienter så lenge de lever

kategori: økonomi

Mediene kjører kreftpropaganda

Pengene renner inn til farmasiselskapene for kreftbehandling, og slik skal det fortsette. De sier stadig at det skjer nye framskritt innen behandling av kreft. Internasjonale medier - og norske - kjører alle de samme historiene om gjennombrudd som kommer på en snor. Men realiteten er at det nå er i ferd med å stoppe opp for kreftindustriens bortforklaringer og forvirringstaktikk. Basisbehandlingen er i realiteten den samme som for snart hundre år siden: bortskjæring av svulstene, fjerning av lymfesystemet, stråling og kjemoterapi. Faren for noe som kalles metastase som er påstått spredning av kreftceller til nye områder i kroppen sier de at man ikke kan gjøre noe med - man sitter bare og venter på hva som skjer. Resultatet er enorm frykt hos alle som får noe med kreft å gjøre. Det hele er en forferdelig skam.

Se artikkel i NyttNorge om kreftspredningen og den kommersielle suksess som følger

Hundre år gammel behandling, opprinnelsen er sennepsgass som man brukte til å drepe folk med i krig.

Fifty fifty

Stadige meldinger om nye vidunderkurer endrer ikke sannheten. Får du kreft er det stor sjanse - generelt omtrent 40% - for at du dør av det. Behandlingen beskrevet overfor er et spill av tilfeldigheter og den enkelte pasient vet ikke hvordan det vil gå med henne eller ham etter behandling.

Kreftindustrien sliter med dødstallene

De stygge dødstallene og at det finnes omtrent 250 millioner mennesker som får behandling for kreft til enhver tid er totalt uakseptabelt. Insidensen er økende over hele verden etter hvert som europeisk/amerikansk levestil sprer seg også til andre land. Det er uholdbart at utviklingen er slik at 14 millioner dør hvert år nå, og at i 2025 vil 19 millioner mennesker dø av kreft, og omtrent 340 millioner vil få behandling for kreft.

Eksperimenter med transplantasjon av organer kalles vellykket

Kreft som ikke kan opereres er undersøkt av en forskergruppe ved Universitetet i Oslo, og de bruker transplantasjoner som terapi for bestemte kreftarter. De har undersøkt nytten av levertransplantasjon hos pasienter med inoperabel levermetastase fra visse typer kreft. Man transplanterer et organ som har kreft med et organ uten kreft – gir dem eksempelvis ny lever. Forskerne finner at overlevelsen i noen tilfeller forbedres dramatisk sammenlignet med behandlingsalternativet som er kjemoterapi, og man konstaterer altså at det er bedre å gi pasienten nye organer framfor kjemoterapi. Det er 5 års overlevelse som måles, man forsøker ikke en gang å gjøre pasienten frisk. Kreft og transplantasjon er nå koblet sammen.

Levertransplantasjon som kreftbehandling er dramatisk. Det er egentlig et rop om hjelp og klar beskjed om at de ikke har peiling på hva de holder på med.

Thomas Helleday har funnet et enzym som kan hemmes

Skal vi rope hurra eller le av det hele? Dette funnet av et kreft-enzym MTH1 i mange eller muligens alle kreftceller gjør at man kan prøve å svekke kreftcellene med en hemmer – en medisin som gjør at kreftcellene ikke vokser så fort eller ikke vokser i det hele tatt. Finner man en slik medisin vil kreft kunne gjøres til en kronisk sykdom slik at hvis man får medisinen sin kan man fortsatt leve.

Helledays forskning høres ut som en ide han har, det er nemlig ikke laget noe medisin som kan gjøre det han tenker seg. I vanlig propagandateknikk er et nytt begrep introdusert – kronisk kreftsykdom. At dette betyr bonanza for big pharma er vel ikke uvesentlig?

Intet er nytt desverre

En pågående studie der man transplanterer lever til pasienter med tarmkreft, immundempende midler for å hindre utstøting, et enzym som muligens kan hemmes – alt dette viser kreftindustriens manglende forståelse for hva kreft er. De er ikke i nærheten av en løsning for det er for mye penger involvert til at det skal skje. 60% generell overlevelse kan jo umulig karakteriseres som bra, selv om mange hevder at overlevelse med cellegift isolert er mindre enn 10%. Det betyr i praksis at cellegift fører til døden.

Hva blir det neste

Det hevdes at vi vil få skreddersydde medisiner for enkeltgener. Vaksinebegrepet skal tydeligvis inn i kreftbehandlingen, og det varsles om stadig nye vaksiner som skal hjelpe, men ikke helbrede. Immunisering og styrking av immunforsvar er et område det forskes på, selv om det høres mer ut som et middel som skal brukes slik at pasientene tåler mer medisin. Det eneste lyspunktet som kommer fram er at noen forskere mener at alle kreftceller kanskje har felles egenskaper. Kanskje løsningen er kombinasjonsbehandlinger slik at man bruker alle behandlingene man har i håp om at en av dem virker.

Big pharma er ikke på sporet av løsninger, men penger tjener de mens folk lider og dør.

Kreftindustrien er verdensdekkende, alle bruker de samme metodene fra de samme firmaene. Kanskje det er på tide med noe lokal selvstendig tenking før dette går helt galt?

Linker

Universitetet i Oslo SECA forsøkene med organ transplantasjon som kreftbehandling

Kjemoterapi lskaper mer kreft enn den helbreder

Her kan du lese flere artikler om kreft:

Årsakene til kreft kommer ikke fram

Kreft behandles uten riktig diagnose

Er stråling dumskap eller massemord

Kreftbehandling i Norge er dødelig

Sjokkerende praksis i kreftbehandling

Kreftskandale dystert om kreftutviklingen i verden og Norge fra WHO

Kreft en systemisk sykdom

Les også: