Å beholde livslysten er en bevisst prosess

Å beholde livslysten er en bevisst prosess

kategori: frihet

Man kan holde livslysten i gang selv

Pappa lærer sin datter matematikk, og interessen er stor hos begge, de er våkne og de vil noe med det de gjør. Livslyst er et interessant begrep. Vi er alle født med livslyst, og det er åpenbart at små barn straks viser en lystbetonet dragning mot alt som kan oppfylle deres lyster og innfall, og etterhvert deres bevisste tanker. Det er mye å ta fatt i for et barn og mange interessante emner i verden, og det samme gjelder alle de voksne.

Les mer: Tankene er mulighetenes mesterkraft.

Små barn er meget levende, men voksne holder igjen

Vi ser at små barn er levende på en måte som ikke ligner på det vi ser hos voksne folk. Barnelivet viser seg på mange måter i naturlige bevegelser og stor impulsivitet både i glede og ikke-glede. De kan konsentrere seg dypt om det som opptar dem, alle opplevelser er frie og uten hemninger, også i det seksuelle. De har enestående evner til å få kontakt med andre mennesker, og de vet hva som er ekte og sant. Avhengig av barnets vilkår vil disse naturlige måtene å være på holde seg i flere år, kanskje helt opp i 5-års alder.

Smiler fritt og intenst, ulikt nesten alle voksne.

Overgangen fra barn til voksen skaper press mot individet

Så lenge et barn har livslysten vil det følge sine impulser så langt det er praktisk mulig. Hvis barnet ikke straffes eller formanes kan det prøve evner og krefter som det vil. Når barnet får høre at det gjør gale ting blir det fysiske og psykiske innstramminger i levemåten deres. Et massivt regelverk velter fram med restriksjoner: religion, seksualitet, lover og regler, andres meninger, markedsføring, sosiale konvensjoner.

Les mer: Samfunnets totale kontroll ødelegger selvstendighet og livsglede.

Lyster og ideer undertrykkes og formes i andres mønster, og barnet blir mindre aktivt, og livet mindre lystbetont. Den opprinnelige naturlige livslysten forsvinner gradvis. De naturlige ønskene, inklusive det seksuelle, kommer ikke alltid lett fram, og undertrykking, trass, sinne og skjulte aktiviteter blir resultatet. Noen blir syke av det som skjer, og får diagnoser.

Alle barn har evner, de tenker og de vil noe og hovedregelen er at vi skal la dem få lov.

De unges og voksnes verden er begrenset

Barnehage, skole og jobb skyver deg inn i et mønster skapt i helvete. Ekstrem oppmerksomhet og krefter skal til for å kjempe i mot det gradvise tapet av livslyst, man har det i glimt, men totaliteten kan bli mørk, grå og evig forutsigbar med en selv som en redusert skapning på Jorda. Man blir gradvis en annen enn det man var som barn, og en annen en det potensialet man har.

Mange typer press er etablert for å gjøre barn siviliserte og tilpasset. Resultatet er at det er ikke alltid at voksne er tydelig preget av livslyst, det er oftere det motsatte.

Voksne er "døde" mennesker

Barn kan oppleve voksne mennesker som døde mennesker, døde i en overført betydning. De gjør "ingenting", de ler ikke mye og de har ingen drømmer. Overgangen fra barn til voksen er mangfoldig, men når man går fra barn til voksen opplever man nesten alltid en tilstramming, en reduksjon i livslyst, livsfølelse og livskvalitet.

Ikke alle voksne er "døde"

Ønsker uhindret impulsivitet hele livet

Det er den gode impulsive uhindrete livslysten som er grunnlaget for all lykkefølelse, en følelse av at man er levende. Mens vi ser at barnets livslyst gradvis blir borte, ser vi at vår egen livslyst er borte. Vi er ikke oppmerksomme nok og flinke nok til å stoppe vår egen utvikling og sjekker ikke at vi er på vei dit vi vil.

Tenk egen livslyst situasjon

Hvordan har du det, har du planer, og er du i gang med prosjekter store og små. Grunnregelen er at det du vil gjøre må du se å få gjort, og du må gi fullstendig blaffen i hva andre mener. Det begynner med tankene og planene, det må summe i hodet ditt av små og store ideer. Lar du deg stoppe, i stor eller liten grad, går det ut over livslysten din. Tenk, gjør og lev er formelen for livslyst.

Alt er mulig: Bygging av livslyst, fornying av livslyst og utvikling av nye områder for livslyst er mulig hele livet. Ingen er garantert å lykkes, men gode forsøk øker livslysten. Alt handler om deg selv - tenk ut en plan og gjør det.

Les flere artikler på NyttNorge. Se emnene våre og bruk søkefunksjonen. Stopp, tenk og gjør det.

Jeg gleder meg voldsomt over livet og jeg har mye å se fram til.

Les også: