Artikler > Økonomi

Vi trenger deflasjon for å komme videre til allmenn rikdom

Av Einar Eldøy 11.9.2023

Morgendagens verdier og priser - deflasjon nøkkelen til en rik fremtid for de mange

Vi skal alle ha del i den veksten i formue som verden alltid har hatt og vil ha i årene som kommer. Det er ingen grunn til at noen få, kanskje så lite som 1% av befolkningen, skal ha det meste. Alt skal deles, alle skal ha, alle som vil skal være eiere.

Vår finansielle og pengeøkonomiske framtid i er støpeskjeen. En interessant bok er skrevet av Jeff Booth: The Price of Tomorrow: Why Deflation is the Key to an Abundant Future.

Jeg sakser fra omtale på Amazon:

Teknologi er dypt deflasjonær

Vi lever i en ekstraordinær tid. Teknologiske fremskritt skjer i en hastighet som er raskere enn vår evne til å forstå dem, og i en verden som beveger seg raskere enn vi kan forestille oss, har vi ikke råd til å stå stille. Disse fremskrittene bringer effektivitet og overflod – og de er dypt deflasjonære.

Vi trenger nye økonomiske systemer

Våre økonomiske systemer ble bygget for en pre-teknologi-æra da arbeidskraft og kapital var uløselig knyttet sammen, en tid som regnet med vekst og inflasjon, en tid hvor vi tjente penger på ineffektivitet. Den epoken er over, men vi fortsetter å late som om de økonomiske systemene fortsatt fungerer.

Enkel kreditt for å drive vekst er uforståelig

Det eneste som driver veksten i verden i dag er enkel kreditt, som skapes i et tempo som er vanskelig å forstå – og med det gjeld som vi aldri vil kunne betale tilbake. Når vi prøver å kunstig drive et økonomisk system bygget for fortiden, skaper vi mer enn bare økonomiske problemer.

Vi må styrke rammeverkene, spesielt de lokale

Med vår nåværende retning vil vår verden bli dypt mer polarisert og utrygg. Vi må bygge et nytt rammeverk for våre lokale og globale økonomier, og det snart. Vi må akseptere deflasjon og omfavne overfloden det kan gi. Ellers vil den samme teknologien som har kraften til å bringe overflod til oss og vår verden ødelegge den.

Vær mot det gamle og for det nye

I denne ekstraordinære kontrariske boken beskriver Jeff Booth, en ledende hjerne og administrerende direktør innen e-handel og teknologi i 20 år, de teknologiske og økonomiske realitetene som former vår nåtid og vår fremtid, og valgene vi står overfor når vi går fremover – en potensielt alarmerende , men dypt håpefull situasjon.

The Price of Tomorrow: Why Deflation is the Key to an Abundant Future

Photo by Monstera Production