Artikler > Økonomi

Vi er alle mennesker i lokalmiljøer først

Av Einar Eldøy 24.9.2023

Global er et propagandaord uten rot i virkeligheten - alle liv leves lokalt

Snever bedriftsøkonomi tatt til sin konsekvens ødelegger alle lokalsamfunn, alle småbedrifter, skaper ufrihet og sentralisering. Den naturlige økonomiske formen er lokale fungerende bedrifter i lokalsamfunn med produksjon av varer lokalsamfunnet trenger. Globalisme er en absurditet, det er toppen av tankeløshet,

Lokalsamfunn er et vidt begrep. De finnes i byer og i distrikter, og er mer eller mindre funksjonelle og formelt organiserte. De fleste er små og integrerte med det de har, folkene og det de holder på med. Mentalitet og holdninger kan variere mye.

Alle lokalsamfunn er unike

Alle samfunn er helt unike med sin geografi, klima, bebyggelse,ressurser og måte å gjøre ting på og med unik befolkning. Spesielt viktig er den unike befolkningen alle steder. Det er de som bestemmer hva utviklingen vil bli etterhvert som tiden går og utviklingen krever stadig omlegging. Alle gode ideer kommer fra individene, Folkene går opp i sin helhet, og de gjør det lokale samfunnet sitt så bra de kan. De har fokus på det som er mulighetene der de er, og har ofte egne ideer og ser nytten av andres ideer. Når de reiser til andre steder går de opp i den spesielle helheten som finnes der.

Avisa NATIONEN:"Liva våre blir levd lokalt. Tenester og tilbod over heile landet er viktig for å gi oss tryggheit der me bur. Lokalsamfunn over heile landet opplever at tenester og tilbod blir sentralisert." Nationen kan ta det med ro. Lokalsamfunnene har de gode kortene og vil vinne etterhvert.

Trekk på smilebåndet over hele verden

De kaller det global, og vil med det knuse lokal kultur for å styre oss. Det vil aldri virke, og ingen vil ha det. Global er i dag blitt til å spre samme produkter, skikker og kultur overalt. Globalisering er å spre de samme ideer overalt uavhengig av lokale forhold. De multinasjonale selskapene vil ha hele verden som marked, skal styre all handel, all valuta inngår i ett system, alle spiser samme fabrikkmat og behandles for de samme sykdommene, all kultur kommer fra ett utgangspunkt. Det hele er en enorm dekkoperasjon for de virkelige hensikter som er styring av oss alle i detalj. En god verden er ikke slik - den er lokal, med lokalt selvstyre og smilende trygge mennesker overalt.

Ingen andre er som den opprinnelige unike befolkningen i Australia. De kommer fra et unikt sted som har sin spesielle geografi, klima, natur, beboelse og måter å gjøre ting på.

Vi må le av globale tanker: Begreper som global valuta global styring brukes, er uinteressante

Globale avtaler inngås, og verden skal bli slik at alt er tillatt overalt - det kalles samme globale jurisdiksjon. Det settes opp organisasjoner for å gjennomføre den globale styringen: Pengefondet IMF, FN, Verdensbanken, EU og det inngås avtaler for å fremme denne mekanismen. Et eksempel er handelsavtaler som forplikter alle og blir overnasjonale, og setter til side nasjonale produkter og produsenter. Vi står igjen uten myndighet i vår egen verden.

Dette er ganske komisk: Vi forsøkes låst inne i et globalt system som vi ikke har innflytelse på. Til slutt er vi bastet og bundet - vi er slaver og styrt utenfra. I lokalsamfunn kan folk styre seg selv, være frie og ha det svært bra. Slik vil vi jo ha det.

Den virkelige verden er lokal og kan aldri bli noe annet

Men alle steder har sitt eget lokale særpreg via klima, jordsmonn, vegetasjon, fauna, næringsliv, befolkning og skikker. Å spre samme produkter, bedrifter og mentalitet til alle steder fjerner mangfoldet og øker ensrettingen og kontrollen. Det er mange som ikke vil ha det slik, og bevegelser for lokalt næringsliv og lokale kulturer springer opp.

Han fikk millioner av tilhengere med sine meninger: Liten er vakkert og lokalt, og produksjonen skal gjøres lokalt av de som bor der og uten masseproduksjon, mente den tysk/britiske økonomen Schumacher.

Se eksempler:

I Halliburton, Canada gjør de ting uten tanke på maksimal profitt: Haliburton County Development Corporation (HCDC) er en ideell organisasjon som tilbyr tjenester for å fremme vekst av småbedrifter og samfunnsøkonomisk utvikling i Haliburton County.

Vær en lokalist BALLE: EN ØKONOMI SOM FUNGERER FOR ALLE ER MULIG. Vi vever sammen menneskene, bedriftene og lokalsamfunnene som bygger denne økonomien.

Alle er smilende lokalister i lokale samfunn, universet omfatter alle lokalsamfunn

Vår tilhørighet til storsystemet som kalles univers eller kosmos er for oss alle. Men all aktivitet er lokal, og summen av lokal aktivitet er det verden gjør. Alt er heldigvis forskjellig og nyansert. Alle løsninger kommer fra de lokale forutsetningene, og alle er med der de lever sine liv.

Det beste vi alle kan gjøre er å bidra til å styrke lokalsamfunnet vårt, og være lokalister. Hjelp gjerne de som lever i andre lokalsamfunn og trenger hjelp. Smil mens du lever i lokalsamfunnet ditt.

Photo by Anna Shvets