Artikler > Økonomi

VERDISKAPING: Generativ AI / KI kan gi norske bedrifter et løft

Av Einar Eldøy 15.1.2024

Generativ AI har potensial til å transformere driftskjeder og verdikjeder på flere måter

Her er noen måter den transformative kraften til generativ AI kan utnyttes:

Produksjonsprosessoptimalisering:

Generativ AI kan brukes til å optimalisere produksjonsprosesser ved å analysere store mengder data og identifisere mønstre, flaskehalser eller ineffektive trinn. Dette kan føre til bedre produksjonsytelse, reduserte kostnader og økt effektivitet.

Prediktivt vedlikehold:

Ved å analysere sensor- og produksjonsdata kan generativ AI forutsi når utstyr eller maskineri vil trenge vedlikehold. Dette reduserer nedetid, øker levetiden til utstyret og reduserer kostnader forbundet med uventede feil.

Etterspørselsprognoser:

Generativ AI kan analysere historiske salgsdata, markedsinformasjon og andre relevante faktorer for å lage nøyaktige etterspørselsprognoser. Dette hjelper selskaper med å optimalisere lagerbeholdningen, redusere overflødig lager og unngå tapte salgsmuligheter.

Personlig produksjon:

Ved å implementere generative designteknikker kan bedrifter tilby personlig tilpassede produkter i større skala. Dette gir en konkurransfordel ved å imøtekomme individuelle kunders preferanser og behov.

Kvalitetskontroll:

Generativ AI kan brukes til å inspisere og vurdere kvaliteten på produkter i sanntid. Den kan oppdage feil eller avvik fra standarder og automatisk utløse korrektive tiltak, noe som bidrar til å opprettholde høy kvalitet i produksjonsprosessen.

Supply Chain-optimalisering:

Ved å analysere data fra hele verdikjeden, kan generativ AI optimalisere logistikk og forsyningskjeder. Dette kan føre til reduserte kostnader, raskere leveringstider og bedre ressursutnyttelse.

Innovasjon og produktutvikling:

Generativ AI kan bidra til å generere nye ideer og designkonsepter, akselerere innovasjonsprosesser og styrke produktutviklingen. Dette kan være spesielt verdifullt i bransjer der rask og kreativ design er viktig.

Kundeservice og interaksjon:

Implementering av generative AI-løsninger kan forbedre kundeinteraksjoner gjennom chatbots, personlige anbefalinger og automatiserte kundeservicesystemer.

Strategi, samarbeid, integrasjon

For å maksimere nytteverdien av generativ AI i drifts- og verdikjeder, er det viktig å integrere disse teknologiene nøye, samarbeide med eksperter og sikre at de er i tråd med virksomhetens strategiske mål. Implementeringen bør også være skalerbar for å møte fremtidige utfordringer og muligheter

Photo by Google DeepMind