Artikler > Økonomi

Utvikling av hydrogen H2 til energibruk fortsetter

Av Einar Eldøy 6.4.2022

Butikk-kjeden Lidl går over til hydrogen drevne kjøretøyer

Lidl har en praktisk grunn til bruk av hydrogen på spesialkjøretøyer. I første runde blir alle gaffeltrucker hos Lidl drevet av hydrogen som fyrer opp brenselceller som lager elektrisitet som truckene kjører på. I neste runde blir alle Lidls kjøretøyer hydrogendrevne. Lidl forklarer at med hydrogen brenselceller er det mye raskere å fylle brennstoff enn å lade batterier.

Å fylle hydrogen på en truck tar 2-3 minutter sammenlignet med flere timer for et blybatteri. Det gjør at de hydrogendrevne truckene er tilgjengelige 97% av tida. Sammenligner man, er elektriske kjøretøyer tilgjengelige omtrent 50% av tida. Hydrogen trenger man ikke fylle så ofte, og man trenger mindre plass til fylling. Det betyr igjen færre kjøretøyer.

Mindre lastebiler kan også bli konvertert, og Lidl vil ser nå nøye på sine logistikk sentere og type kjøretøy. Man oppnår på denne måten å få til døgndrift, en mindre flåte av kjøretøyer og færre fyllestasjoner enn før. Og selvfølgelig ingen utslipp.

Honeywell i USA lager billigere hydrogen med ny membran for elektrolyse

Honeywell med redusert pris på hydrogen. Det går rette veien - nedover - med prisen på hydrogen. Honeywell sier de har utviklet en ny teknologi for å produsere hydrogen basert på en membran dekket med en ny type katalysator. Membranen blir nå testet og videreutviklet. Det finnes allerede flere typer membran brukt ved elektrolyse for å lage hydrogen.

De som lykkes med forbedringer av disse membranene kan tjene gode penger. Hydrogen er antatt å bli en storselger i den grønne bølgen, med bruk av mange ganger så mye hydrogen.

Den nye teknologien er basert på nye metoder å lage membranene på. Det handler om bedre transport av elektriske joner og nye typer høyaktive katalysatorer. Målet nå er å oppnå en kostnadsreduksjon på 25%.