Artikler > Økonomi

USA: Biden skal stenge kulldrift men alle kullstatene nekter

Av Einar Eldøy 7.11.2022

Åpen klimakamp i USA når realitetene presenteres

Senator Manchin slåss med president Biden om kull i USA. Presidenten sier kulldrift i energisektoren skal ta slutt. Valg står for døren, og nå blir klimataktikken viktig. Kulleksosen skal bort i energiproduksjonen, de gamle kulldrevne kraftverkene skal legges ned eller bygges om, og ingen nye kullkraftverk skal bygges. Senatorene fra kullstatene er forbanna.

Så: hvem er sterkest i det lange løp: Har Biden myndighettil å hindre kullproduksjon og bruk av kull i enkeltstatene?

Ingen skal bruke mer kull sier Biden rett før et mellom-valg - bruk mindre og så slutt er meldingen

Selv om dere har all verdens kull kan dere ikke bruke den, sier Biden, og demokraten Manchin raser. Biden har vært på reise for å legge ut sin klimapolitikk flere steder i USA, og konsekvensene begynner å gå opp for folk. Det blir store endringer - det blir null kull som skal føre USA videre på veien mot netto null i 2035.

"Vi skal stenge ned alle kullfyrte kraftstasjoner og erstatte dem med vind- og solar-kraft", sier Biden. Timingen er dårlig for det amerikanske folk. Inflasjonen er den høyeste på mange ti-år - folk frykter for økonomien sin. Krigen i Ukraina har ført til økte priser nå rett etter at Covid-19 pandemien svekket økonomien kraftig. Frykten vokser, og demokratene kan tape flere mellom-valg nå.

Kortsiktig er det kamp om kontroll av Kongressen

Pennsylvania er en stor kull bruker og samtidig kullprodusent, og med den knappe marginen i Kongressen mener mange at Biden viser elendig timing av uttalelsene sine rett før et viktig valg.

Manchin er fra West-Virginia, og han kaller Bidens uttalelser ekstreme og fjernt fra virkeligheten. Han peker på risikoen for alvorlig økonomisk smerte med økende kraftkostnader for det amerikanske folk. Når presidenten snakker slik mister folk tillit til ham. USA må ha en energipolitikk som er helt uavhengig av andre, og med sikre leveranser til lave priser. Det er ikke dagens politikk som skal styre dette, for det er de lange perspektiver som teller..

Så rykker informasjons-troppene ut og sier at det var ikke det Biden mente

En pressemedarbeider har rykket ut med demping. Hun sa at Biden snakket om den fremtidige energi-overgangen som skal komme. Presidenten beklager det hvis noen ble skremt. Ingen skal tape på denne energi-overgangen som kommer. Presidenten vil se til at det blir flere jobber og flere muligheter for alle.

Biden har lenge sagt at USA skal skifte bort fra fossilt brensel for å løse klimaproblemet og redusere utslipp av klimagasser. Han skal reise til Egypt og delta i COP27 umiddelbart etter kongressvalgene.

Billig kraft til folket og null utslipp er målet

Kraftindustrien er kilde til en fjerdedel av USAs utslipp av drivhusgasser, og Biden hadde i sin kampanje under presidentvalget et løfte om å få til null utslipp innen 2035. Offisielt heter det at USA allerede har kuttet mye med overgang til kraft basert på naturgass, vind- og solkraft. De sier videre at dette skyldes lavere priser for disse kraftkildene og føderale subsidier for fornybar energi.

Dette er komplisert - politikere må holde tungen bent i munnen for å vinne valg.

Photo by Markus Spiske