Artikler > Økonomi

UØKONOMISK VINDKRAFT: Vattenfall stopper sitt største prosjekt

Av Einar Eldøy 8.9.2023

BOOM BUST: Det kommer flere kanselleringer innen vindkraft

Vattenfall: En av verdens største vindkraftutviklere Vattenfall stopper sitt største britiske vindprosjekt og advarer om ytterligere kanselleringer. Flere klimaeksperter har i årevis minnet om at dette er en varslet fiasko.

Danske Ørsted vindmøller er i tenkeboksen om sin framtid: Forlager nye kontrakter med mer penger i USA, stenger vindmøller i Tyskland - dette går ikke bra.

Vattenfall er en internasjonal megautvikler av vindkraft

De har lagt Storbritannias gigantiske 1,4 GW havvindprosjekt Boreas på is, og hevder at økende kostnader har gjort Contract for Difference CfD som ble tildelt i fjor for £45/MWh (2023-priser) uøkonomisk. Dette er et kraftig tilbakeslag for vindmølleindustrien og de britiske klimaplanene.

Britiske Net Zero Watch og flere har advart i flere år

Det er mange som lenge har advart om at de lave CfD-budene som ble gitt i Storbritannia ikke hadde noe grunnlag i den økonomiske virkeligheten. Kapital- og driftskostnadene til vindkraft, spesielt offshore, er fortsatt svært høye. Denne teknologien er lite attraktiv og påfører svært høye systemkostnader sammenlignet med gassproduksjon selv til dagens høye priser. Det er helt uøkonomisk hvis gassprisene fortsetter å gå tilbake til sine historiske nivåer.

Total stopp for alle prosjekter i regionen

Vattenfall har sagt at de vil vurdere fremtiden for alle vindprosjekter i Norfolk-sonen, med totalt 4,2 GW, noe som gjør at den britiske regjeringen må legge inn ekstra støtte for å sikre bygging og oppfylle målene for havvind.

Det er åpenbart og nå stadig mer anerkjent at påstander fra vindindustrien om kostnader og ytelse ikke bør tas på alvor. Svært høye kostnader har vært tydelige i de økonomiske dataene i lang tid, og er ikke et resultat av nylige inflasjons- og forsyningskjedevansker.

Vindeksperimentet har mislyktes, og forbrukerne i Storbritannia kan ikke forventes å fortsette å støtte opp om katastrofen som utspiller seg.

SE link for full artikkel med referanser: Bloomberg: Key wind project axed

Photo by Nicola Barts