Artikler > Økonomi

Tenk alltid sparing og personlig økonomistyring

Av Einar Eldøy 13.5.2024

SPAR ALLTID: Japansk Kakeibo system hjelper med bevisst pengestyring

Kakeibo er den japanske måten å ha et bevisst forhold til bruk av penger, sparing og egen finansiell situasjon. Kakeibo er nå en alminnelig brukt metode for personlig økonomistyring i Japan. Den fokuserer på å utvikle et bevisst og nøye planlagt forhold til bruk av penger, sparing og den generelle finansielle situasjonen. Metoden har sine røtter tilbake til begynnelsen av det 20. århundre og har blitt brukt av japanske husholdninger i generasjoner som et verktøy for å oppnå økonomisk balanse og fornuftig pengehåndtering.

Prinsippene for Kakeibo er enkle

  • Skriftlighet: Et av de mest markante prinsippene i Kakeibo er å skrive ned alle økonomiske transaksjoner. Dette inkluderer alt fra store kjøp til små daglige utgifter. Å notere hver eneste transaksjon hjelper deg med å være oppmerksom på hvor pengene dine faktisk går.
  • Månedlig budsjett: Kakeibo oppmuntrer til å sette opp et månedlig budsjett. Dette innebærer å planlegge forventede inntekter og faste utgifter på forhånd, slik at du kan fordele pengene dine på en balansert måte gjennom måneden.

Kakeibo deler utgiftene inn i fire hovedkategorier:

  • Nødvendigheter: Dette inkluderer faste utgifter som husleie, strøm, mat osv.
  • Fornøyelser: Utgifter til underholdning, fritidsaktiviteter, osv.
  • Kultur: Dette omfatter utgifter til kulturelle opplevelser som teater, kino, bøker osv.
  • Uforutsette utgifter: Penger satt av til uforutsette hendelser eller nødsituasjoner.

Sparemål

Kakeibo oppmuntrer til å sette seg spesifikke sparemål for hver måned. Dette kan være å spare til fremtidige kjøp, reiser eller nødfond.

Refleksjon

På slutten av hver måned oppfordrer Kakeibo-metoden til å reflektere over pengebruken i løpet av måneden. Dette gir deg muligheten til å vurdere hva som fungerte bra og hva som kan forbedres i budsjettet ditt.

Historien bak Kakeibo:

Kakeibo ble først introdusert av en japansk kvinne ved navn Hani Motoko i 1904. Hun var en velkjent økonomisk journalist og forfatter som ønsket å gi kvinner en metode for å administrere husholdningsøkonomien på en systematisk måte. Hennes første bok om Kakeibo, "Kakeibo no Sukiru" (Ferdigheten med å spare penger), ble en bestselger og la grunnlaget for metoden.

Siden den gang har Kakeibo blitt en populær praksis i Japan, og prinsippene har blitt tilpasset og videreført gjennom generasjoner. Metoden har også fått oppmerksomhet utenfor Japan som en enkel og praktisk tilnærming til personlig økonomistyring.

Kultivere bevissthet om pengebruk

Kakeibo handler ikke bare om tall, men også om å kultivere en bevissthet rundt pengebruk, prioriteringer og mål. Det er en filosofi om å leve innenfor ens midler og ta kontroll over ens økonomi for å oppnå økonomisk frihet og trygghet.

I dagens moderne verden kan man skaffe tall fra systemer. Men budsjett og daglig oppfølging med månedlig refleksjon er essensen i Kakeibo. SPARING ER NØKKELEN TIL ALT.

Bilde PEXELS SHVETS PRODUCTION