Artikler > Økonomi

SUPPLEMENT: Mulig å lage ekstra elektrisitet fra biovarmeanlegg

Av Einar Eldøy 19.1.2024

Strøm fra biovarmeanlegg er lett å få til

Det er mulig å produsere strøm ved bruk av Organic Rankine Cycle (ORC), spesielt i biovarmeanlegg. Daglig leder Trygve Mellvang Tomren-Berg fra Norsk Fjernvarme forteller hvordan ORC kan være en effektiv metode for å generere strøm ved å utnytte overskuddsvarme fra varmesentraler.

I Elverum ble det gjennomført en vellykket implementering av en ORC-enhet på en eksisterende varmesentral. Tomren-Berg forklarer at ORC fungerer i motsetning til Combined Heat and Power (CHP)-anlegg. Mens CHP-anlegg krever høye temperaturer for å drive en turbin og generere strøm, bruker ORC-enheten en del av den allerede produserte varmen til strømproduksjon. ORC-turbinens virkningsgrad er lav, men overskuddsvarmen blir likevel effektivt utnyttet i varmesentralen.

En betydelig fordel med ORC er en konfliktfri plassering

Fordi ORC-enheten sitter inne i varmesentralen, opplever man ikke de samme plasseringsutfordringene som vindturbiner eller solparker. Dette gjør ORC til et ukontroversielt tiltak, da det ikke krever nytt areal.

ORC er ikke en fullstendig løsning på kommende kraftunderskudd, men kan være et nyttig supplement til lokal kraftproduksjon. ORC-enheter i varmesentraler gir også synergieffekter, da fjernvarmeselskaper kan ha lokal strømproduksjon tilgjengelig når det er behov. Dersom det skulle oppstå problemer i kraftnettet, vil byen hvor fjernvarmeanlegget ligger kunne dra nytte av den lokale strømproduksjonen.

Nytt fokus innen strømproduksjon

I Norge har fokus tradisjonelt vært på å optimalisere varmesiden, men med endringer i kraftbehovet kan installasjon av ORC-enheter i mange varmesentraler bidra til økt kraftproduksjon. Dette blir spesielt relevant i et Norge som beveger seg mot et potensielt kraftunderskudd i fremtiden.

Organic Rankine Cycle (ORC) er en termodynamisk prosess

ORC brukes til å generere elektrisk kraft fra lavtemperaturvarme. Den fungerer ved å utnytte en organisk arbeidsvæske i stedet for vann, som vanligvis brukes i tradisjonelle Rankine-sykluser. ORC-systemer er spesielt designet for å arbeide med lavtemperaturvarmekilder, som overskuddsvarme fra industrielle prosesser, biovarmeanlegg eller geotermiske kilder.

I en ORC-enhet blir den organiske arbeidsvæsken oppvarmet ved lav temperatur, noe som forårsaker at den fordamper og skaper damp. Den resulterende dampen brukes til å drive en turbin, som igjen driver en generator for å produsere elektrisitet. ORC-teknologien muliggjør effektiv utnyttelse av lavtemperaturvarmekilder til strømproduksjon. Den kan være spesielt nyttig i situasjoner der det er tilgjengelig overskuddsvarme.

ARTIKKEL: Stort potensial for kraftproduksjon fra ORC

Dansk fjernvarmeselskap investerer milliarder i varmepumper

Bilde AGAINITY