Artikler > Økonomi

Snart kommer vår elektrisitet fra Afrika

Av Einar Eldøy 26.11.2022

Framtidas energi er billig solbasert med batterier

Sola skinner mye i Afrika, og det er en laget strømkrise i Norge. Vi har levd i en vannfall basert energi idyll i 100 år - minner nesten om Tornerose. Oljen gjorde oss enda mer idylliske, helt fram til nå. Men nå kommer det forandringer, og det fort. Norge som Europas grønne energikilde holder ikke. Nå må vi ordne opp så vi ikke kommer i uløkka.

Ute i verden skjer det ting. I 2021 ble to enorme fotovoltaiske solenergisystemer i lansert. De skal bygges i områder med høy solintensitet I Australia og Marokko, og levere kraft til henholdsvis Singapore og Storbritannia. Verdens største solcelleanlegg skal levere gigawatttimer, nok til storindustrien også.

Høyt solpotensial er en styrke

Det australske Sun Cable prosjektet hevder å være verdens største solcelle fotovoltaiske prosjekt, verdens største batteri prosjekt og har verdens lengste høyspent likestrøms kabel. Marokko prosjektet Morocco-UK Power ligner, og begge har budsjett på NOK 200 milliarder. Dette er samme skala som viktige olje og gass prosjekter. Når de er klare vil de i lang tid levere kraft til konkurransedyktige priser. Disse store 24/7 prosjektene kommer i områder i verden med høy solstråling - Marokko nr. 7, Australia nr. 17 av land med stort solpotensial. Prosjektene blir ventelig klare innen 5 år.

Flere andre land i Afrika har samme solpotensial som Marokko og vurderer lignende prosjekter. Et teknisk forhold som nevnes er at med dagens teknologi kan varmen i Afrika gi redusert effekt fra cellepanelene. Andre løsninger for utnyttelse av sol/varme kan tenkes, men energien er der. Våre statsselskaper Statnett og Equinor følger sikkert nøye med.

Verdens energisystemer legges om fra fossil til sol

Det er vanskelig å si hva det vil ende med. Olje skal nesten bort, men det lages mye av olje uten at vi brenner den: tekstiler til klær, smøreprodukter, kjemikalier, så olje må vi fortsette å ta opp. Dessuten er naturgass grønn, vindkraft møter motstand fordi vindmøller er skjemmende og lite effektive. Solenergi kommer mange nye steder, inklusive Norge. Nyutviklet batteriteknikk skaper store muligheter. Kapasiteten på batteriet i storprosjektet i Australia antas å være 36-42 GWt.

Oppi dette har man nå (2022) energikrise i Norge, fordi hjemmekraften er solgt av Statnett til kunder i utlandet. Vi har ikke nok vannkraft, og må finne på noe nytt. Staten har bundet oss til avtaler som skaper prispress oppover. Vår energi situasjon trenger bred saklig revurdering, for det trengs forandringer her.

Alle våkner fra drømmene sine en gang

Det norske samfunn har lenge vært basert på billig energi, men den gamle norske energidrømmen flyter nå ut. Vi kan få strøm fra solen i Afrika i framtida, og den blir ventelig billig. Storbritannia får strøm fra Marokko og Norge - den som er billigst i framtida får levere. Ingenting varer evig. Det blir tilstrekkelig elektrisitet etter hvert, og paradoksalt kan energi bli billigere enn noen gang.

Pass på deg selv, for Statnett er blitt grådig og norske politikere og byråkrater sover i timen og sammen har de dummet seg kraftig ut. Kraftsituasjonen i Norge er prekær nå og uforutsigbar for de nærmeste årene. Å redde forsynings- og pris-situasjonen i Norge med å bygge ut vernede vassdrag er meningsløst, for det er større ting på gang. Våre politikere og statsansatte skader interessene til innbyggerne i landet med sin fremgangsmåte.

La oss ta med at lokal energiproduksjon til lokal bruk er best for da har vi full kontroll. Russerne har mange ganger truet med stenging av gassleveransene til Europa, og gjort det noen ganger også.

Photo by Bruno Scramgnon