Artikler > Økonomi

Slippes fossilbiler inn igjen - hva med elbiler?

Av Einar Eldøy 5.4.2023

Krise - elektrisk strøm dyr, pengene renner ut av statskassa, avgifter økes

I Tyskland forberedte de et forbud mot diesel- og bensinbiler med startdato 2035, og dersom salget av elbiler ikke fortsatte å øke kunne det bli tidligere. De ansatte ved bilfabrikkene har sent ut "rød melding" - det ville bli store antall oppsigelser i årene som kommer.

I Norge taper staten avgifter i store mengder - noe må gjøres: Det blir tatt grep. Det blir først en runde med avgiftsøkninger. Så kommer dødsstøtet for bensin og dieselbiler - de blir forbudt her også. Eller det kan bli helomvending - og fortsatt bruk av fossilbiler.

Nå blir det konflikt - bensin og diesel skal leve

De grønne i Tyskland sliter nå, og krisen sprer seg. Å redde klimaet er vanskelig. Nå blokkerer tyskerne forbudet i EU mot diesel- og bensinbiler, og de har vanskeligheter med å fase ut gass- og olje-varme. Kull-stoppen er også satt på vent.

Elbil fordeler strupes nå

Det første som kommer nå er at om kort tid kjøres ikke elbillene lenger fordi det ikke finnes strøm til dem. Dessuten blir prisen for strøm skyhøy. Det finnes ingen utredning om hvor mye strøm en bilpark med bare elbiler vil kreve. Ingen har peiling. Elbil opplegget i Norge har vært en suksess - nå blir det nye tider.

Tyskland sliter allerede med nok strøm til elbiler: De planlegger ladetid på maks. 3 timer for elbiler, slik at de kan kjøre 50 kilometer. De har allerede strupt tilskuddet til elbiler, og salget falt dramatisk. De vet ikke hva de gjør videre.

I Norge har vi hatt en elbilfantasi og suksess

Det er ennå langt fram. Nå er bare hver 6. bil i Norge elektrisk. Norge har omtrent 500.000 elbiler av en bilpark på omtrent 3 millioner. Hvis 3 millioner biler skal ha jevn tilførsel av strøm blir det problemer her. Hvis alle biler er elektriske får vi for lite strøm.

Prisen på strøm blir knallhøy og det blir for lite av den, og det blir verre etterhvert som elbilsalget stiger. Lading av elbil blir nå mye dyrere, elbilforeningen sier ikke kjøp elbil, momsen legges på, veiavgift - hva skjer: saken er ute av kontroll. Men klimakampen skal vinnes, og myndighetene gjør nå det de må.

Nye tiltak gjennomføres og planlegges - ender med elbiltvang.

Elbilkjøperne får i snitt en gave fra staten på nær 300.000 og det kan ikke fortsette. Det blir full trafikkforsikring, moms, avgift på brukt elbil, veiprising (hvor kjører du), omregistreringsavgift. Har jeg glemt noe? Det høres ut som om det er tilbake til det som var.

Det ultimate tiltaket kommer: Elbiler skal vi ha, og det blir forbud mot diesel og bensinbiler. Dette er tvang, men "klimakampen" krever det. Eller snur det nå?

Det blir harde tider med elektriske biler til alle. Sveits truer nå med å forby bruken av elektriske biler i vinter for å spare energi og unngå rasjonering eller stenging. I Norge går man nå gjennom forskriftene om strømrasjonering for å være klar for det som måtte skje. Norge har vært ledende med godsaker for elbil - Norge er det ledende elbil land i verden per innbygger og nummer to totalt sett etter USA. Men nå blir det skummelt her, samt i alle andre land. Når det dessuten blir for lite strøm blir jo dette helt spesielt.

Politisk styrt krise - de vet ikke hva de gjør

Med felles markedstyrte elpriser i hele Europa varsler flere land om svekket framtid for elbilene. Tyske bilfabrikanter holder på å legge om til stor andel elbiler, men de er nå bekymret for framtida. I tillegg kommer økte priser og redusert tilgang på råvarer, mangel på deler. Det topper seg med at folk er nervøse for inntektsutviklingen sin framover. Inflasjonsspøkelset er ute og rir, renta stiger, og mange aner mulig arbeidsledighet. Alt dette kan også få negativ virkning på utbredelsen av ladestasjoner. Flere land, inklusive USA, vil bygge ladestasjoner for å gi elbilene et push, men det kan bli utsettelser nå, og mindre praktisk å ha elbil.

Pass på nå: Samlet er effekten i mange land negativ for elbiler og det grønne skiftet.

Hittil har trenden vært opp opp her i landet

I takt med økningen av bensinprisen og elbilstøtten økte antallet elbiler. Men nå skifter situasjonen. Svære økninger i elprisen får nå virkning. Nye prisavtaler, redusert gratislading, økning i prisene på nye elbiler skaper uro. Flere prisøkninger er ventet mange steder, og i Europa vurderer man hvordan koblingen mellom elprisen og gassprisen skal være.

Prisene på lading er i Tyskland gått kraftig opp, og ultra-hurtig lading nærmer seg NOK 10 per kilowatt time. Gratislading mens du shopper i et varehus er i ferd med å forsvinne. Elbilene er klart truet.

Elektrisk mobilitet kan falle sammen

Mangel på strøm, dyrere biler og høye driftsutgifter gjør at folk må vurdere hva de skal gjøre, for usikkerheten er stor. Hvis sammenlignbare priser går i bensin/diesel-bilens favør vil elbilen tape. De vil ikke være så tiltrekkende lenger, og elbilens framtid kan være truet. Norske myndigheter kan ikke tillate dette.

Statenes vilje til å subsidiere er avtagende alle steder, og totaløkonomien for elbiler må vurderes på nytt. Dersom alt avhenger av statenes subsidier er elbilens framtid usikker. Forsvinner alle fordelene forsvinner elbilene, med mindre de nå kommer med tvang.

Norge i særstilling - vender nå om - uklar utvikling

Over 60% av nybilregistreringene i Norge den siste tiden har vært elbiler, men nå er det fare på ferde. I andre land har man ligget langt etter, med Tyskland på litt over 10% nyregistrerte elbiler, og i Kina rundt 30% de siste månedene i 2022.

Klimakampens betydning for hva statene vil bidra med vil komme fram nå. Hvor lenge vil statene bidra og hvor mye penger det blir er helt i det blå nå.

Elbilens framtid eller energipolitikkens framtid testes nå, men viktigst av alt er klimakampen

Elbilens betydning for klimakampen testes nå. Regnestykkene som gir svaret mangler, og de langsiktige virkningene av alle endringene er uklare. Dette er energikrisen og klimakampen i konsentrert form.

Det blir ikke forbud mot bensin- og dieselbiler nå. Klimasaken vinner/vinner ikke? Dette blir som før? Eller? Sklir klimakampen ut?

Photo by Gustavo Fring