Artikler > Økonomi

Skatt på arbeidende kapital er en bedrøvelig ide

Av Einar Eldøy 4.10.2023

Stortingets avgjørelse om skatt på arbeidende kapital er ikke til beste for Norge. Jeg sakser fra norskeid.no.

Hva er formuesskatt på arbeidende kapital?

Eiere av bedrifter må personlig betale formuesskatt av bedriftens verdi. Det kalles formuesskatt på arbeidende kapital. Penger som er investert i selskapet og som “er i arbeid”. Bedriftens verdi kan være summen av eiendom, bygninger, utstyr, patenter, teknologi, penger, og varelager.

For eierne av godt etablerte bedrifter er formuesskatten basert på de faktiske verdiene i bedriften. For børsnoterte oppstartsbedrifter baseres derimot formuesskatten på antakelser om hva bedriften vil tjene i fremtiden, og for unoterte blir den beregnet fra hva du har på balansen. Det kan føre til at regningen på formuesskatt bli mye høyere enn det eieren har i lønn, eller har stående i banken.

Har ikke eieren penger selv til å betale formuesskatten må han eller hun hente penger fra bedriften. Det er ofte lite kapital i oppstartsbedrifter, og formuesskatten tapper bedriftene for penger som skulle gått til investeringer i flere ansatte og til vekst.

Utlendinger slipper å betale skatten

Bare eiere som bor i Norge må betale formuesskatt. Noen eiere flytter utenlands for å unngå å tappe bedriften for penger. Andre velger å selge bedriften til utlendinger. Siden bare norskeide bedrifter må betale formuesskatt, svekker skatten konkurranseevnen til norskeide bedrifter.

Truer norskeide arbeidsplasser

Formuesskatt på arbeidende kapital tapper norskeide bedrifter for kapital som trengs for å vokse og investere. Derfor er skatten en trussel mot norskeide arbeidsplasser og norsk gründerskap. Det er bra for Norge å ha eiere som tar ansvar og bor i Norge og utvikler bedriften sammen med ansatte. Det gir bedre arbeidsplasser, bedre arbeidsmiljø og bedre lokalsamfunn.

Link

Hvem skal eie Norge - NORSKEID

Photo by Andreea Ch