Artikler > Økonomi

RME: Energimyndighetene arbeider med store system endringer

Av Einar Eldøy 17.11.2023

Aktørene i energi/kraft markedet lager nytt energisystem for Norge

Norge er del av et stort europeisk energisamarbeid med store overføringskapasiteter, kaostilstander på grunn av energiskifte og der norsk fossilfri vannkraft er viktig. ACER regulerer dette markedet - ACER bestemmer.

Fra å ha en rolig energisituasjon med svært høy andel elektrisk vannkraft, noe varmekraft til boligoppvarming i noen av de større byene har Norge nå fått en sammensatt situasjon der nye energiformer som sol og vind skal på plass i et helhetlig system. Kanskje kommer det mer jordvarme til lokal bruk også. Alt dette krever nye forskrifter, praktiske tilpasninger i nettene og økonomiske incentiver som er formålstjenlige.

Bedre for de som produserer selv

Strømkunder i borettslag, flermannsboliger og næringsbygg kan nå dele egenprodusert strøm. Nettkunder på samme eiendom slipper nettleie og avgifter for forbruk av strøm de selv produserer, eksempel med solcellepaneler eller jordvarme.

RME mener det skal være lønnsomt for enda flere å investere i lokal energiproduksjon. De tilrettelegger for at flere kan delta i plusskundeordningen og at flere kan ta i bruk ledig areal til strømproduksjon. NVEs reguleringsmyndighet for energi RME er sentral i arbeidet med å få kraft ut til alle til en økonomisk pris. Bare det å administrere tilskuddsordningen er krevende.

Men internt i Norge foregår det store ting. Privatfolk får seg solcelleanlegg for å lage sin egen strøm. De er prosumenter da de både kjøper og selger strøm. Det er estimert at elektrisk kraft fra solceller vil ha en kapasitet i Norge på 8 TWh i 2030.

Styring må til for et godt nett

RME vurderer sol-struping for å unngå unødvendige nettinvesteringer og begrensning av retten til innmating. Innmating av kraft fra solcelleanlegg i lavspent distribusjonsnett kan føre til høy spenning som bryter med kravene i leveringskvalitetsforskriften.

Uten begrensninger kan det oppstå spenningsproblemer i svake nett. Flere av nettselskapene sier at unødvendige oppgraderinger kan føre til betydelige investeringer, og de må betales av nettselskapets kunder gjennom nettleien.

Antall installerte solcelleanlegg øker stadig

I utgangen av 2022 var det registrert i underkant av 16.500 plusskunder i Norge, en økning på over 7000 anlegg sammenlignet med 2021. Det er forventet at antallet kommer til å stige ytterligere i tiden fremover.

Husk at når solforholdene er gode vil solcelleanleggene produsere maksimalt på samme tid. Sammenlagringen av strøm blir dermed opp mot 100 prosent. Ettersom nettet er dimensjonert med en sammenlagringsfaktor på 40–60 prosent, kan det oppstå problemer med termiske restriksjoner og/eller spenningsøking. Det er mye å tenke på her.

Det blir energi og kraftdialog i landet nå

RME sier at de i sin forvaltningspraksis vil involvere nettbransjen, solbransjen og alle relevante aktører. En fornyet elektrisitetsbransje og en samlet energibransje med mange bein å stå på er under utvikling. Mer kan komme når de store vindkraftanleggene, kommersielle solkraftanlegg og kanskje atomkraft skal kobles inn i nettet.

Linker

Reguleringsmyndigheten for energi

Photo by Pixabay