Artikler > Økonomi

Pelsdyrforbudet en perfekt skandale - uverdig oppførsel myndigheter

Av Einar Eldøy 19.10.2023

Det er helt urimelig heldigvis uvanlig at man innfører yrkesforbud i Norge

Det norske folk har redusert tillit til politikere nå. Det er mange saker. En av dem er pelsdyrsaken som i seg selv er blitt en tillitskrise. Etter at forbudet ble varslet til i dag med ny regjering står saken nesten i dødvanne med erstatninger.

Oppdrett av pelsdyr har lang og god historie i Norge, og yrket skulle aldri vært forbudt

Siste frist for full stopp er 1. februar 2025. Pelsdyrforbudet er provosert fram av aktivister. At noen få aktivister klarer å presse fram et forbud som dette er en skandale bunnet i politisk unnfallenhet.

Men nå er det oppstått uro og undring i landet vårt

Det handler om et helt uvirkelig yrkesforbud som er innført for pelsdyrhold, og det som siden har skjedd i saken. Vi ser en tragedie for mange. Pelsdyrgårdene som rammes er etter mye politisk nøling lovet full erstatning for tap - selvfølgelig skal de ha det - men pengene materialiserer seg ikke. Det finnes ennå ingen penger. Dette er hinsides behandlingen folk i en sivilisert nasjon får. Det siste er at pelstakstene er stoppet. Det er enda mer uvirkelig at ingen vil si noe om årsaken til det løftebruddet dette er.

Yrkesforbud skal aldri forekomme i landet

Yrkesforbud er en dårlig metode. Alt kan ordnes med fornuftige samtaler om saker, og derav følgende fornuftige ordninger for drift av ethvert yrke. Selektiv utpeking av et område for yrkesforbud er primitiv adferd, det forutsetter total mangel på konsekvenstenking og omtanke for de det gjelder. Det er brutalt og inkonsekvent. Den pågående seigpiningen av de som drev pelsdyrhold gjør det til en menneskerettighetssak.

Heldigvis er pelsdyrforbudet så dumt at det ikke vil få konsekvenser for andre typer virksomhet. Det vil heller dreie seg om at nasjonen vår vil rette ryggen og ordne opp i fadesen.

Høyre Fremskrittspartiet Venstre gjorde seg bort, Arbeiderpartiet og Senterpartiet også

Makta styrer alt, og de tre førstnevnte partiene drepte ikke bare pelsdyrene, men tilliten til de politiske prosessene i landet med pelsdyrforbudet. Politisk hestehandel er et kjent uttrykk der smal maktorientert politikk brukes for skumle formål. Denne saken går inn i historien som den ultimate hestehandel, og kanskje vi får et enda kraftigere uttrykk: politisk pelsdyrhandel. Berøv folk yrket deres og la dem greie seg selv.

Vi begynner snart på femte året i pelsdyrbøndenes yrkesforbud uten penger

Norsk Landbrukstakst er stoppet. Takstene kommer ikke. Avtalen er brutt. Det ble aldri satt tidsfrister. Det var den forrige regjeringen som dro saken igjennom. Direktoratet, ja tenk det, direktoratet får skylden nå.

Pelsdyrnæringen fikk påbud fra staten om å legge ned. Der stoppet saken. Snart er det jul. Det kommer ikke til å skje noe før etter jul. Nå har vi hatt 2023, aå kommer 2024, så 2025 .......

Vi opplever en perfekt myndighetsskandale i landet vårt nå. Bare som en avslutning: Det er ikke noe jeg kan gjøre. Jeg håper våre "myndigheter" tar seg sammen. Det handler om verdighet og respekt.

Photo by Ravi Mahla