Artikler > Økonomi

Oljestaten Texas vil ha nye investeringer i oljeindustrien

Av Einar Eldøy 28.9.2022

Land og stater vil fortsatt ha olje, kull, gass - de viser motstand mot ESG reglene til finansselskapene

Nå topper klimakampen seg, og realitetene trer fram: Ingen av de som har olje, kull, gass vil stenge businessen sin. Det går rett og slett ikke. Petrobras i Brasil sier det rett ut: Vi skal øke vår produksjon av olje med 26% innen 2026. Saudi-Arabia bygger ut riggene de har på land, styrer oljeprisen og har tenkt å fortsette med det. Det er kaos her, og olje alene leverer over halvparten av verdens energi. Det vil fortsette lenge ennå - 20 år minst.

Texas setter BlackRock verdens største finansselskap på svartelisten

Staten Texas beskylder nå Blackrock og de andre finanselskapene for å boikotte investeringer i olje og gass i Texas. De risikerer nå å bli stengt ute fra staten Texas sin business med det statlige pensjonsfondet og andre statlige organer. Ettersynsmyndigheten i Texas har sendt sint melding til finansinstitusjonene om at dette går begge veier: Pensjonsfondendet og de andre institusjonene setter ikke penger i BlackRock uten å få investeringer tilbake. Over 350 fond står på listen.

En lov i Texas sier at statens pensjonsfond og andre enheter i Texas ikke skal sette penger i firmaer som trekker seg fra investeringer i oljeindustrien. Det er ventet at flere stater i USA vil komme med lignende utspill som Texas og gjøre motstand mot ESG reglene.

Nå blir det spennende hva som faktisk skjer

Men finansverdenen med banker og investeringsselskaper som BlackRock, State Street, Credit Suisse, UBS og mange andre vil at man skal bygge ned olje-industrien, fjerne gass, kull. De sier at skal man få bort klimaproblemet må det få konsekvenser: Alt fossilt brensel skal stenges ned. De som skal få finansiering må derfor være med på denne nedstengingen. Betingelsene har de satt inn i noe de kaller ESG som foreløpig handler om CO2. En industri - finansfolkene - har satt opp regler de mener alle skal følge. Bankene vil ikke finansiere offshore prosjekter lenger.

ESG er sneket stille inn u-offisielt

Finansverdenen har laget ESG Environmental Societal Governmental regelverk som stiller krav som må oppfylles for å få finansiering. Kravene i ESG reglene har klima som hovedsak. Oppfyllelse av kravene i ESG reglene er en betingelse for å gi lån, ordne obligasjoner og andre finansielle instrumenter.

Men nå begynner realitetene å bite - praksis blir ikke helt enkel i denne saken. Statene med olje vil ikke miste oljeinntektene sine - de vil heller øke dem. Texas er først ut med klar melding om at investeringene i oljeindustrien skal fortsette. Andre stater og land følger ventelig etter.

Norges rolle vedrørende ESG er fullstendig uavklart. (Du finner mer om ESG på nettet - det er ganske diffust)

Kontrolleren Tom Hegar i Texas sier ESG reglene er uklare og perverse

Han sier at ESG bevegelsen har laget et ugjennomsiktig og perverst system der finansielle selskaper tar beslutninger som ikke er i tråd med kundenes beste interesser. I stedet pusher de med sin finansielle tyngde en agenda som er innhyllet i hemmeligheter.

Blackrock sier de boikotter ikke fossile brennstoff, og sier de har investert over USD 100 milliarder i energiselskaper i Texas på vegne av sine klienter. De beklager også at Texas ikke vil bruke tjenestene deres.

Her blir det kamp, og husk at BlackRock er stor - verdens største finansieringsselskap. De spiller spillet - et dobbelspill kanskje.

Photo by Pixabay