Artikler > Økonomi

NY MOBILITET: rask sikker selvkjørende utslippsfri integrert

Av Einar Eldøy 14.6.2024

NY MOBILITET: Store endringer - raskere, koordinert, mer teknologi, redusert tidsbruk

Nye tanker og ny teknikk innen transport er på vei inn - det blir fantastsiske endringer i det vi kommer til å kalle ny mobilitet.

Transport av varer og personer preger verden voldsomt. Personbiler fyller veiene, varebiler av alle slag går i døgnkontinuerlig skytteltrafikk. Bilkøer er vanlige i alle urbane områder. Folk har privatbiler som står parkert over 90% av tiden. Fly, buss, tog, skipstrafikk utvikler seg langsom, henger i fortiden. Togenes hastigheter er lave , kanskje 100 - 200 kilometer i timen.

Nesten ingenting er koordinert, sikkert og naturtilpasset. Lange reiser er vanskelige å gjennomføre og planlegge og ofte kostbare.

Men framtida er på vei til oss med store forbedringer

Snart vil hatighetene bli ekstreme, sikkert 500-600 kilometer i timen. Transport vil omdøpes til mobilitet. Vi slutter å snakke om nye veier og baner - framkomstmuligheter er det det nye begrepet. Datasystemer vil revolusjonere all mobilitet, rask transport fullt ut koordinert er snart her. Da er det ikke behov for privatbiler og massive veier - alt kan gå på de nye mobilitets systemene.

. transport vil sannsynligvis inkludere en kombinasjon av ulike nye teknologier og tilnærminger. Elektriske og autonome kjøretøy forventes å spille en betydelig rolle, siden de har potensial til å redusere utslipp og forbedre sikkerheten. I tillegg kan utviklingen innen felt som hyperloop og droneteknologi også endre måten vi flytter varer og mennesker på. Offentlige transportsystemer forventes også å bli mer effektive og integrerte. Overordnet sett er målet å skape et transportsystem som er bærekraftig, effektivt og tilgjengelig for alle.

Det blir mer: Tog. skip, fly, nye transportformer ennå ikke sett - alt skal integreres, automatiseres, effektiviseres, gjøres naturvennlig - dette blir spennende.

Urban elektrisk transport med VTOL-fly er etablert til test, selvkjørende biler er drift i Kina og USA.

Elektrisitet vil kanskje bli dominant

Elektriske kjøretøy (EV-er) blir mer populære, og det er sannsynlig at de vil fortsette å ta markedsandeler i årene som kommer. Dette skyldes at de produserer nullutslipp, har lavere driftskostnader enn tradisjonelle bensindrevne kjøretøy, og blir stadig rimeligere.

Autonome kjøretøy (AV-er) forventes også å spille en stor rolle i fremtidens transport. De har potensial til å redusere ulykker forårsaket av menneskelige feil, forbedre trafikkflyten og øke mobiliteten for personer som ikke kan kjøre bil, for eksempel eldre eller funksjonshemmede. Annen transport enn biler kan også elektrifiseres og automatiseres - tog, fly, båt.

Kommuniserende kjøretøyer kommer

Tilkoblede og autonome kjøretøyer (CAV-er) vil være en game changer, ettersom det vil tillate kjøretøyer å kommunisere med hverandre og med transportinfrastruktur, for eksempel trafikklys, for å optimere trafikkflyten, redusere overbelastning og forbedre sikkerheten.

Hyperloop-teknologi, som går ut på å transportere mennesker og varer i pods gjennom vakuumforseglede rør i høye hastigheter, utvikles av flere selskaper og forventes å bli testet i nær fremtid. Lokalt og over lengre distanser kan hyperloop komme.

Delingsordninger kommer for fullt

I urbane områder blir sykkeldelingsordninger, elektriske scootere og mikromobilitetsalternativer stadig mer populære ettersom folk ser etter alternativer til biler og offentlig transport. Fjernarbeid vil også fortsette å vokse i popularitet, og dette kan i noen tilfeller redusere behovet for tradisjonell pendling. Bærekraftig energi overtar, og på lang sikt forventes bærekraftige og fornybare energikilder å drive transport og bidra til å redusere miljøpåvirkningen fra transport.

Samlet sett vil fremtidens transport sannsynligvis innebære en kombinasjon av ulike teknologier og tilnærminger, med målet om å skape et bærekraftig, effektivt og tilgjengelig transportsystem for alle. Det kan bli bedre for alle. Det må også være et mål å redusere transportbehovet.

Å gå er billig og naturlig uten utslipp, sykling er bra også

Gange og sykling forventes også å spille en viktig rolle i fremtidens transport. Begge er lavkarbon og bærekraftige transportformer som kan forbedre folkehelsen og redusere trafikkbelastningen. Turgåing er den mest grunnleggende transportformen, og den vil sannsynligvis fortsette å være en viktig transportmåte i urbane områder. Mange byer investerer i fotgjengervennlig infrastruktur, som fortau, fotgjengerfelt og fotgjengerplasser, for å gjøre det tryggere og mer praktisk for folk å gå.

Sykling blir også stadig mer populært som transportmiddel. Mange byer investerer i sykkeldelingsordninger og bygger dedikerte sykkelfelt for å gjøre det tryggere og mer praktisk for folk å sykle. Elektriske sykler og pedelecs øker også i popularitet, slik at flere kan sykle lengre avstander uten å bli slitne. Kanskje det kommer noe vi ennå ikke har sett.

Både gange og sykkel kan også integreres med andre transportformer, som buss og tog, for å skape et mer helhetlig transportsystem. Skyttelbiler kommer også.

Bidrar til folkehelsen

Investering i sykkel- og fotgjengerinfrastruktur forventes å ha en positiv innvirkning på folkehelsen. Det fremmer fysisk aktivitet og kan redusere luftforurensning. Samlet sett forventes gange og sykling å fortsette å være viktige transportformer i fremtiden, spesielt i urbane områder. De kan bidra til å redusere trafikkbelastning og forbedre folkehelsen, samtidig som de er bærekraftige og lavkarbon.

Photo by Thgusstavo Santana