Artikler > Økonomi

Naturgass LNG på sparebluss med ekstrem pris etter markedseksplosjon

Av Einar Eldøy 7.9.2022

Prisen på naturgass stiger nær 10 ganger etter mangel og frykt for vinteren

Det er akutt stor mangel på naturgass i verden. Nå river frykten i folk i mange land, for krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland har endret hele forsyningsituasjonen for energi. Frykten for dårlige tider og inflasjon preger nå økonomiene i Europa og Asia. USA er selvforsynt med energi, og Norge tjener penger som leverandør.

Mangelen på naturgass holder nå på å bli panisk i flere land. Det er kamp om båtlaster med flytende naturgass LNG. En liten brann i et gassanlegg i Texas har vært mye omtalt som en svær historie. Det ble sjokkbølger i markedet av frykt for sammenbrudd i leveransene av LNG fra USA.

Naturgass er hett nå - stor mangel overalt

Bedrifter som bruker naturgass har fått prisøkninger på opptil 700%, og man er begynt å snakke om full stopp og dårlige tider. Klimakrisen får nå plass nummer to i folks oppmerksomhet, for nå gjelder det å holde hjulene i gang. Russland stenger ned leveransene, men Europa har ikke klart å finne nok nye leverandører ennå. Oppmerksomheten vendes mot USA, men det tar tid å bygge opp systemet for å levere de mengder som trengs.

Tyskland trues med full stopp for viktige industrier

Myndighetene prøver å bygge nytt i en fart og støtter med gunstig finansiering, men det tar tid å få opp volum som betyr noe. Normal tidshorisont for så store anlegg som det her er snakk om er 20 år, i nødssituasjoner kanskje 10 år. Leverandørene er heller ikke villige til å investere mye i anlegg som kanskje bare skal brukes i noen år, eller til krigen er over, noe som framstår som veldig usikkert. Fattige land som Pakistan som har satset på billig naturgass har det verst. Problemene gjelder ikke bare gass til oppvarming, men også petrokjemisk industri er nervøs nå.

De store eksportørene nå er USA og Qatar. I USA frykter man at stor eksport vil føre til at prisene innenlands øker, og påvirker all produksjon og presser opp inflasjonen. Myndighetene i alle de gass-avhengige landene har lovet å støtte med penger. Det er 44 land som importerer LNG nå. Flere land som Canada, Indonesia er nå i gang med å bygge store eksportanlegg for gass. Det er gode tider for leverandørindustriene.

Man kjemper fram ny infrastruktur - ferdig om 10 år eller mer

Den største kjøper av LNG i verden er Kina som er i gang med bygging av mange nye importterminaler. Mange steder mangler infrastrukturen for å gjøre LNG om til gass igjen, og føre gassen dit den skal brukes. Skipsverft som bygger LNG-skip har gode tider med mye nye ordrer, men også det tar selvsagt tid.

Det er mange flere faktorer som er satt i spill. Kanskje det verste for folk er at det kan bli energimangel, strømutkoblinger og altfor kaldt eller varmt i hjemmene. En kald vinter kan føre til en ekstrem situasjon med oppstarting av kullkraftverk og oljekraftver samt atomkraft. Strømprisene er allerede høye og kan fort bli enda høyere.

I varme land som Vietnam og Thailand har man også problemer med energi til vifter for kjøling og luftkondisjonering.

Dette er den nye normalen en stund framover

Nå er det skapt en ny situasjon der man leter etter gass å kjøpe for å unngå kriser, og situasjonen er verdensomspennende: Alle grabber det de kan få. Mange land bruker denne årstiden til å fylle sine beredskapslagre med gass, men det er vanskelig nå. Gassen finnes ikke, eller den er dyr.

Dette var jo ikke meningen. Må verden reversere sine klimatiltak, gå tilbake til det som var?

Photo by MART PRODUCTION