Artikler > Økonomi

Naturgass og atomkraft blir grønnlistet i EU overgang

Av Einar Eldøy 7.12.2021

EU gjør energi tilpasning av praktiske grunner

Mal huset ditt grønt, eller gjør som EU skriv at det er grønt - det er alt som trengs. Kaos brer seg i klimaets verden, for energiprisene stiger og stiger. EU får nå virkeligheten midt i ansiktet. Energi til folket er virkeligheten, og det er der vi alle lever. Energiprisene er i ferd med å bli utålelige og skape fattigdom i samfunnet (2021).

Et forslag om å gjøre atomkraft og naturgass grønne utarbeides nå i Bryssel. Forslaget er en vitenskapelig skam, sier miljøaktivistene. Det vil svekke EUs troverdighet innen grønn finansiering, sier de videre. Men det blir energikatastrofe hvis de ikke gjør det, sier klimarealistene.

Grønn beskrivelse av naturgass og atomkraft

Nå utarbeider EU tekniske mål, en grønnliste, for naturgass slik at den kan "bli grønn" og brukes i en overgangsperiode. Atomkraft er en annen slik energi, sier de, og derfor skal også atomkraft skrives til å bli grønn.

EU trenger mer grønn kraft som er billig, fri for klimagass og hjemmelaget. Utslipp av 100 gram klimagass for hver kilowatt-time er grensen, og de setter grenser for hvor stor produksjonen kan være per år.

Miljøaktivistene sier dette er å gi opp i kampen om klimaet - det er en skam. Frankrike kan stå bak dette fordi de har mange atomkraftverk som de rett og slett ikke klarer å erstatte i det hele tatt.

Grønnlisting sier alt om energibehovet

EU lager nå en grønnliste for overgangsordninger innen energi. Følgende land har deltatt i møter om dette: Bulgaria, Kypros, Tsjekkia, Finland, Frankrike, Hellas, Ungarn, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia. Norge er ikke nevnt?

La atomkraft bli grønn. Eierne av atomkraftverk har bedt om en spesiell rapport som har skrevet atomkraft grønn. Siden er det laget detaljerte regler om produksjon av elektrisitet, produksjon av uran, prosessering og fjerning av radioaktivt avfall, kontroll og avvikling av atomkraftverk.

De grønne investorene som er med på netto null innen 2050 har godkjent grønnlistingen av naturgass og atomkraft. EU lager nå sin egen definisjon, praktisk tillempet, for hva som er grønt og kan grønnlistes. Bærekraft og netto null er skrevet grønt. De snakker ikke om hva de trenger, de snakker om hva som er grønt, de presser atomkraft og naturgass inn i det grønne.