Artikler > Økonomi

NÆRHET: Det er glede i å leve i hjemmelaget lokal kultur

Av Einar Eldøy 27.11.2023

Det er godt å leve i de lokale miljøer

I lange tider har vi levd av det som finnes der vi er eller i rimelig nærhet, og oftest hatt det godt. Det gjelder bolig, mat, klær, kunnskap, energi og kultur i videste forstand. Ekstreme hendelser har forekommet mange steder, men også det overvinnes gjennom reparasjon, omlegging eller flytting til tryggere miljøer. Slik kan livet være dynamisk og overveiende trygt. Om det kombineres med kunnskap utenfra og besøk hos andre kan inspirasjon finnes og utveksling finne sted. Det er ingen grunn til å tro at man skal mangle noe der man holder til. Det er ingen grunn til å delta i en økonomisk vekstkarusell der evig vekst er et evig mantra. Det er ikke slik at alle land i hele verden må eksportere og importere varer og tjenester, og at vi må delta i en steinhard konkurranse over hele verden.

Gamle tradisjoner og levemåter er gull verdt

Vi er kommet inn i en kultur der alt kjøpes, og nesten ingen lager noe selv: bolig, mat, klær, kunnskap, energi og kultur er nå innkjøpt, og forutsetningen for alt er at vi har pengeinntekter. Vi har lært at det er nødvendig med arbeidsdeling og spesialisering for å få økonomisk utbytte og kunne greie seg. De fleste ting kommer langveis fra, ikke en gang maten lager vi selv lenger.

Vi har mange tradisjoner verdt å ta vare på - samvær med folket, fart på sjøen og i terrenget, dyreholdet, håndverk, småskala industriproduksjon, med mye mer.

Vår egen kultur består og kan leve videre, fornyes, tas opp igjen, forsterkes

Storskala virksomhet, det virtuelle og digitale spiller større rolle nå. Vi ser på film, hører på produksjoner andre har laget, vi lar oss underholde mange timer hver dag. Det praktiske arbeidet, huset, skogen, arbeidet er automatisert og digitalisert, avstanden til det praktiske øker. Å gå ut i naturen er ikke så vanlig som det var før. Tilhørighet viskes ut. Byene samler folk.

Lag det selv må bli det nye paradigme igjen

Vi kan gjøre alt selv. Alt vi trenger kan komme herfra. Vi har gjort det før, og kan gjøre det igjen. Moderniser det, men ikke kast det ut. Det beste samfunnet er åpent og selvforsynt, kompetent i bredden og lite spesialisert, har evne til fornyelse. Alle kan mye, og alle har med alle andre å gjøre. Det økonomiske systemet handler om gjensidig samarbeid der alle gjør hverandre sterke, er glade og rimelige å ha med å gjøre. Lokale ressurser er sterkest.

Slik skal vi ha det.

Linker

Natur- og kulturarvsmuseet - Opplev unike museum og kulturlandskap i Bergen og Nordhordland

5000 år med flammer - Vi vernar lyngheiene gjennom aktiv gardsdrift. Berekraft og lokalmat i eit historisk kystkulturlandskap

Kysten står i flammer - det brenner ikke bare fordi det er tørt

Med lidenskap for norsk ull og norsk produksjon - Helnorsk verdikjede

Hjertebank

Mat som skaper mangfold

ROTNORSK

Naustforeninga Nytt i Naust

Levende kystkultur - Forbundet KYSTEN – tar vare på kystens kulturarv - BLI KJENT MED OSS

Photo by Mantas Sinkevičius