Artikler > Økonomi

NÅ: Fotgjengere fører an privatbilen forsvinner umerkelig

Av Einar Eldøy 1/25/2020

Ny rangordning for transport: Fotgjengere, tohjulere, yrkesbil/buss/bane, privatbil

Vi skal ikke forby biler, det er en unøyaktig og ufullstendig uttalelse. Transportløsningene for personer og varer skal bli så gode at vi ikke trenger privatbiler.

Før i tiden hadde vi ikke biler. Nå har vi privatbilenes tyranni. De finnes overalt, i store mengder og de preger livene våre totalt. Det spesielle er at vi bruker dem nesten ikke - de bare står der. De står stille parkert 90% av tida.

Overgangen til det nye er startet

Nå går det mot slutten for privatbilene, for verdens befolkning ser nye muligheter. Det blir spennende tider for all transport. Det blir et nytt hierarki med fotgjengeren på toppen, og privatbilen på bånn. Teknologisk myldrer det av muligheter nå, og omleggingen er i gang.

Elektriske biler er introdusert for å løse et klima-problem, men så lenge de er privatbiler er de en del av transportproblemet. Med moderne bruk av elbiler i flåter, selvkjørende effektivt styrt av stordata systemer kommer vi på rett vei. Når vi har fått fornuftige opplegg for virkelig å redusere bilbruken i sentrale byområder har de oftest blitt stående. Som regel sier man etter et par år: Det var bra at vi gjorde det.

Reduser transportbehovet

En grunnleggende ny tanke er at samfunnet skal planlegges slik at transportbehovet blir redusert, og deretter optimalisert. Viktige faktorer er å bo nær det stedet man har sin aktivitet, der man gjør det meste av det man holder på med. Da kan man gå for å få gjort det man ønsker. Internett gjør mange typer jobber delvis stedsuavhengige - mange kan jobbe hjemmefra og bli digital nomade. Teknologiske muligheter vokser stadig fram.

Vi kan ikke lenger la bilen dominere trafikkbildet, byers utforming og folks helse. Privatbilismen er styrt av folks egoisme og behov for å vise seg fram i biler med stor motor, blank lakk, mye utstyr og høy pris. Men nye transportløsninger vokser fram, våre tanker modnes og teknologien utvikles.

De gående prioriteres

Nå blir fotgjengeren dronning og konge, og selvkjørende biler styrt av store datasystemer blir hennes og hans tjenere. Ennå er mye uklart, men egne gater for fotgjengerne og sterkt redusert trafikk med privatbiler vokser fram overalt. Aktiviteten i utvikling av hard- og software for den nye tid med selvkjørende biler er i full gang, og det gamle er i ferd med å dø.

Vi er nå på vei inn i tiden etter privatbilen

Vi kan i tiden framover få bedre transport løsninger. Etter privatbil for alle kommer en visjon om effektiv trafikk, ren luft, akseptabelt lydnivå og trygghet for ulykker via nullvisjonen. Det går mot slutten for privatbilen i de bynære områdene. Den vil langsom reduseres til et minimum, og elektriske privatbiler er bare de siste dødskrampene for privatbilen. I mange land er antallet privatbiler på vei ned. Bare Norge med sine sære ordninger for elbiler og bompenger har flere privatbiler enn noen gang. I de byfjerne områdene finnes nødvendigvis privatbiler. Motorsykler vil fortsatt finnes for de spesielt interesserte, men holdes unna byene. Kanskje elektriske motorsykler har en framtid i rurale strøk.

Selvkjørende biler og databaserte biltjenester av typen UBER og Lyft overtar etterhvert. Dagens taxisystem er gammeldags og må finne en ny form i alt det nye. Høyfrekvente kollektivtilbud med buss og bane - sorry trikk du er på vei ut - vil sørge for mesteparten av bytrafikken. Jernbane vil av økonomiske grunner gå en langsom død i møte i det meste av Norge.

Med et effektivt motorveisystem vil vare- og persontransport foregå med store hurtige kjøretøy, og lokaltransport med mindre selvkjørende vogner. Utbredelse av selvkjørende biler vil åpne våre øyne for muligheter: Bestill en bil når du trenger den og la den gjøre noe annet når du ikke trenger den.

Nye flyvende kjøretøy for korte distanser er under utvikling, og det kan hende de finner en rolle i det nye transportsystemet. Robot taxi er bare et begrep ennå, men vi har sett eksempler på hva det kan bli.

I toppen av hierarkiet har vi de som går: fotgjengerne

Fotgjengerne må vi ta godt vare på, for nå lever de i fare hvor enn de enn går. Alle er fotgjengere, så selvhjelp er den beste hjelp.

Datasystemer kan styre trafikken så det blir god flyt, angi hvor det er best å kjøre og når det er best å kjøre. Slike datasystemer er under utvikling hos mange nå. Selvkjørende biler koblet til et slikt system kan føre oss inn i en ny transportverden.

Det vil ta tid før mulighetene knyttes sammen, men brikkene finnes nå, tenkingen utvikles stadig og vi går bedre tider i møte.

Byene gjenfødes med redusert transportbehov

Til byboere: Det beste man kan gjøre for å fremme utviklingen er å gå mest mulig, få bort privatbilen, sykle, bruke buss og bane, ta i bruk selvkjørende biler når de kommer, bruke nettbutikker til varehandel og generelt delta i transportrevolusjonen som er i gang. Finn et nabolag nær jobben, og bruk tjenestene som finnes i nabolaget. Dagen blir roligere, man får gjort mer, de lange transportreisenes tid er over og man kan spare penger.

Men vi må også tenke videre: Nye undersøkelser tyder på at automatiserte og halv-automatiske biler kan øke antall kilometer vi kjører - fordi det er lett å kjøre en automatisert bil. Framtida er lovende, god for de gående og langt mer effektiv for samfunnet.

Photo by August de Richelieu