Artikler > Økonomi

Lys i gamle hus - bevaring er utvikling

Av Einar Eldøy 1.10.2023

Prosjekt "LYS I GAMLE HUS" spennende utfordringer på mange nivå

Fortidsminneforeningen har et interessant prosjekt på gang. De vil ha lys i gamle hus. De tilbyr hjelp til å finne fram til aktuelle hus, og det finnes muligheter for støtte til restaurering. Her kan du melde deg på hvis du er interessert.

På let etter et hus, småbruk eller gard? Fortidsminneforeningen sier:

"Drømmen om et gammelt hus kan være nærmere enn du tror. Er du lei av endeløse søk og eiendommer som går langt over takst? Kan du tenke deg et landlig liv, med armslag og nærhet til naturen? Vi jobber med å få en oversikt over ledige hus, småbruk og gårder, som står tomme.

Fyll ut skjema fra nettsiden - så er du kanskje ett steg nærmere!"

LES MER OM LYS I GAMLE HUS

Om prosjektet "Lys i gamle hus"

Å ta vare på gammel bygningsmasse er noe vi ikke lenger er flinke til: de fleste mener det er kostbart, de gamle husene er tunge å stelle, husene står på forlatte steder, nye fristende prosjekter finnes. Men det viser seg at restaurering kan bli svært vellykket, og det på mange måter.

Et prosjekt I Fortidsminneforeningen har vært i gang siden 2014 med gode resultater. Nå spisses saken med fem pilotkommuner med avtale. Disse er Heim i Trøndelag, Kvitsøy i Rogaland, Rollag i Viken, Sør-Aurdal i Innlandet og Vinje i Vestfold og Telemark.

I Norge er det over 200.000 hus som er forlatt

Tilstanden på forlatte hus er sterkt varierende. Det ligger mye gamle minner her, mye historie og kultur. Mange av disse, kanskje de fleste, er det for tiden ingen som vil ha. Men da forfaller de og blir etterhvert ubeboelige og rives. Historien svekkes, bærekraften brukes ikke. Vi kan lett bli enige om at her finnes det muligheter å samle seg om. Fortidsminneforeningen vil at vi skal lykkes med å få lys i gamle hus.

Fortidsminneforeningen vil bidra til at det tennes lys i forlatte hus landet rundt. De vil ha i gang restaureringsprosjekter knyttet til de forlatte husene, å få dem opp og gå igjen.

«Lys i gamle hus» har siden 2014 fått på lysene igjen i mange gamle hus. Det gjelder også fraflyttede gårder.

Tilskudd og låneordninger

Det finnes en rekke tilskuddsordninger for istandsetting av gamle hus. I tillegg er det noen låneordninger for restaurering og energieffektivisering av gamle hus. Det kommer et digitalt søknadsverktøy på nyåret. Invitasjon til dette vil bli sendt ut i nyhetsbrevet man kan abonnere på.

Motreaksjon på rivingstilskudd som galt prinsipp

Statsråd og økonom Victor Norman hadde et utvalg som foreslo i sin rapport «Det handler om Norge» at det skulle gis støtte til å rive gamle bygninger. Rapporten sa: «I områder der folketallet har gått ned over tid, vil man også kunne se bygningsmessig forfall og fysisk forslumming. Det koster å vedlikeholde en bygningsmasse. Det koster også å rive, og eiernes motivasjon for å bruke tid og ressurser på en mer eller mindre verdiløs bygningsmasse er ofte lav».

Mange mente dette var et galt prinsipp. Bygningsvern er best, det bygger på ressurser som finnes og ombruk er et viktig tiltak i sirkeløkonomien. Det er bærekraftig å utnytte eksisterende bygg.

«Lys i gamle hus» har nå bedt inn fem kommuner

Kommunene er med på et forprosjekt startet i 2022 med støtte fra Riksantikvaren. Planen er å gripe fatt i tomme hus og kombinere det med arbeidet med stedsutvikling og boende. Arbeidet skal nøye tilpasses de deltakende kommunene og deres ønsker, behov og planer. Samtidig skal lokale firmaer og grupper inn i bildet. Fortidsminneforeningen vil koordinere og markedsføre prosjektet, og kanskje utvikle det videre.

At vi har så mange tomme hus skyldes press fra flere tendenser

Fraflytting, industridød, landbrukspolitikken, sammenslåing av gårdsbruk har gitt ny situasjon med færre behov. Men det finnes mye å ta vare på. Nevnes kan dragestil, jugendstil, gode gamle bygningskvaliteter, design, gode og spesielle materialer, alder, kulturminneverdi, autentisitet.

Gamle hus kan ofte settes i stand med enkle tiltak, praktiske løsninger. Det skal ikke være en stilkonkurranse, men å få husene tatt i bruk igjen. Det viktigste er å promotere saken - lys i gamle hus.

LINK Nyhetsbrev: Lys i gamle hus

Photo by Gianluca Grisenti