Artikler > Økonomi

Kult kull verden bruker mer kull alternativet koster for mye

Av Einar Eldøy 27.7.2022

Kull øker forbrukerne vil ikke betale for mindre utslipp

I Norge går nå vedsalget til himmels, vi har ekstreme økninger i elpris fordi vi selger alt vi kan få til, og solceller og vindkraft kommer nå over hele landet - kanskje uten saksbehandling. Støre og Vestre er blitt de rene "pushermenn" - de høres ruset ut når de snakker om energi. Norge er spesielt med sin vannkraft.

Kull suser fram nå. Internasjonalt er oppmerksomheten rundt energi rettet mot kull, for det kan alle få fatt i. Naturgass er dyrt og problematisk. De store land lager det meste av sin elektrisitet med kullkraftverk og noen med atomkraftverk som seiler opp. Men kull er energitett, billig og finnes i mengder. Go coal, go coal.

Den største enkeltkilden til globale utslipp av klimagass er kull

Kullforbruket globalt har falt siden 2013. I 2020 la IEA ut en prognose som viste fortsatt nedgang i etterspørselen fram til 2025. I IEAs World Energy Outlook-rapport publisert i oktober 2021 "Netto-null-utslipp i 2050-scenariet" ventet de en nedgang på mer enn 20% i kullforbruket innen 2025.

BANG: Det internasjonale energibyrået IEA gjør helomvending

IEA har nå i desember 2021 snudd helt rundt og mener at kullforbruket vil øke i årene som kommer. Indirekte sier de at det på grunn av økte energipriser er umulig å redusere bruken av kull. Det blir ny vekst for kullindustrien, og den kommer til å produsere mer kull hvert år fram til minst 2050. Det internasjonale energibyrået IEA er en Paris-basert forening som arbeider med mål om endring til ren energi. De vil hjelpe regjeringer til å oppnå netto null utslipp.

Produksjonsøkning kull største energikilden blir større

De store produsentene som Rio Tinto, BHP, Anglo, Glencore, Teck, Peabody, Consol og Alliance ser alle vekst i etterspørselen etter kull fram til 2050, og forbruket vil gå forbi det rekordhøye forbruket i 2013. Visjonen om netto null klimagass i 2050 kan ryke.

Kina står allerede for mer enn halvparten av det globale kullforbruket og er spådd å øke forbruket med det dobbelte av den globale økningen. Kinas kullforbruk er omtrent 10 ganger EUs kullforbruk og 8 ganger høyere enn USAs forbruk. India og Australia er viktige produsenter og forbrukere. Australias elproduksjon er helt avhengig av kullkraftverk, og de er også en stor eksportør av kull. Kullindustrien er en av de største arbeidsplassene i Australia, og kan ikke lett legges ned.

Det er mer: oljeforbruket i verden går heller ikke ned.

Det sprekker i EU forbrukerne ikke med på høye priser

IEAs tidligere prognoser for EU viste et fall i kullforbruket på 8,5% per år fram til 2025, og EU skulle fortsette reduksjonen. Men forbrukerne vil ikke lenger betale rekordhøye og stigende gass- og kraftpriser mens de store land i verden samlet sett bruker mer kull enn før og øker forbruket. Verden splittes nå, de store land fortsetter i en annen bane enn netto null i 2050.

I EU åpner man nå for å skrive naturgass og atomkraft grønn for å komme ut av presset for billig og grønn energi. Kull lager hodepine for EU i denne overgangstiden, og dagens politikk i EU må legges mer praktisk til rette.

Ventelig kommer oljevirkelighten i Norge snart på bordet, og det blir umulig å stoppe norsk oljeproduksjon uten store økonomiske konsekvenser.

Photo by Kateryna Babaieva