Artikler > Økonomi

Klimautslippenes gigant Kina ikke med i klimakampen ennå

Av Einar Eldøy 12.9.2022

Kina er i gang med sitt eget klimaløp som vil ta 40 år

Kina slipper ut mest klimagass av alle, tett fulgt av USA og deretter India. Kina kjører sitt eget løp, bestemmer alt selv, de samarbeider ikke med noen. De sier selv at de kan ikke la samfunnet falle sammen på grunn av det grønne skiftet. De trenger 40 år for å få det til.

Kina åpner nå flere kull-fyrte kraftstasjoner enn tidligere antatt for å unngå å komme i en energiklemme som skader økonomien deres. Fram mot 2025 vil de starte opp 270 gigawatt varmekapasitet, og omtrent 60% av kraftforsyningen vil være (2022) kullbasert.

Kina gjør som de vil: Den kinesiske provinsen Zhejiang har nylig godkjent en ny 2 GW kullfyrt kraftstasjon. Den har to høy-effektive ultra-superdrevne enheter for å balansere elektrisiteten i provinsen.

Lederne i Beijing har allerede bestemt at det er mer fornuftig å leve med økende utslipp av klimagasser enn å kjempe mot dem. Kineserne skal ha økonomisk vekst for enhver pris.

Utslippene øker i verden på grunn av Kina

Kina er nå landet som har det største utslippet av klimagass i verden, USA er nummer 2 og India nummer 3. Kina kommer tiil å øke sine utslipp fram mot 2030, men lover å være karbonnøytral innen 2060 - om 38 år. Landets enorme stålindustri lager halvparten av utslippene, og vil oppgradere anlegg, øke bruken av stålskrap i stålproduksjonen og ta i bruk hydrogenbasert teknologi.

Kina er verdens største kullforbruker. De er også verdens største stålprodusent med over 50% av verdensproduksjonen. De planlegger at klimagassutslippene topper seg i 2030 og reduseres til null innen 2060. Kineserne er realister og tar den tiden de trenger. De vil prioritere økonomisk vekst for massene i hvert fall fram til 2030. Alt tyder på at de har tenkt å fortsette å bruke kull uendret fram til 2030, og så løser de problemene med klimagassutslipp på sin måte.

Kina er verdens største utslipper av klimagass

Med data fra Global Carbon Atlas ser vi at Kina har vært verdens største utsender av klimagass siden 2006. Kull har utgjort nesten 60 % av landets energibruk, og blir hovedkilde til 2025, kanskje helt til 2030. Stålindustrien er også den største industrielle kilden til forurensinger. Kina er ille plaget av røyk, støv, kjemikalier i lufta i mange byområder.

Stålindustriens enorme produksjon og store avhengighet av kullfyrt energi gjør at reduksjon av karbonutslipp her er avgjørende for om Kina skal nå sitt karbonnøytrale mål. Kina har ikke klart sagt hvordan sterkt økt produksjon av grønn energi skal gjøres. De utvider mye sine anlegg for vannkraft, vind, solar, men anleggenes størrelse og problemer i distribusjonsnettet har sinket framdriften. Vil de klare å erstatte kull? Hva med naturgass og atomkraft?

Elektriske lysbueovner, hydrogenbasert teknologi for å drive dekarbonisering

Elektriske lysbueovner vil bli viktig for stålindustrien framover. De bruker skrapstål og reduserer utslippene sammenlignet med masovner, som bruker jernmalm og koks som råmateriale.

Å lage stål med elektriske lysbueovner er vanskelig på grunn av dyr elektrisitet og høye kostnader ved innsamling av skrapstål. Kineserne tror de greier å få til en økning i bruk av skrapstål. De vil også bruke hydrogenbasert teknologi for stålproduksjon for å få til lavere utslipp av klimagasser. Men det er for lite hydrogengass, og prisen er for høy.

Kina har satt ultralave utslippsstandarder

De ultralave utslippsstandardene er basis for stålindustriens overgang til en grønnere fremtid. Stålfabrikker over hele Kina oppgraderer anleggene sine for å møte de strenge kravene, men bare rundt 30 % har fullført overgangen til ultralave utslipp.

Kinesiske politikere passer på at folk har det bra, de har en praktisk energipolitikk som støtter opp om samfunnet. De vil la det grønne skifte ta rimelig tid så ingen blir skadet.

Følg med på kart over klimagassutslippene i verden: Global Carbon Atlas

Photo by cottonbro