Artikler > Økonomi

Kina vil åpne nye handelsveier fra øst BELT and ROAD

Av Einar Eldøy 10.11.2023

Kinas Belt and Road Initiative (BRI), også kalt "One Belt, One Road" (OBOR)

Dette er et ambisiøst infrastrukturprosjekt lansert av Kina i 2013. Initiativet har som mål å styrke handelssamarbeidet mellom Kina og andre land ved å forbedre infrastrukturen for veier, jernbane, havner og annen logistikk.

Her er noen av de viktigste punktene i Belt and Road Initiativet

 • Silkeveien og den maritime silkeveien: BRI består av to hoveddeler: Den økonomiske belteveien som knytter Kina til Europa via land, og den maritime silkeveien som knytter Kina til Afrika og Sørøst-Asia via sjøveien.

 • Infrastrukturprosjekter: BRI fokuserer på store infrastrukturprosjekter, inkludert veier, jernbane, havner, energianlegg og telekommunikasjon.

 • Økonomisk samarbeid: Målet er å styrke økonomisk samarbeid og handel mellom Kina og deltakende land. India vil ha garantier.

 • Finansiering: Kina gir lån og investeringer for å støtte disse prosjektene, både gjennom statlige og private midler.

Fordeler av Belt and Road Initiative:

 • Økonomisk vekst: Deltakende land kan dra nytte av økt handel og investeringer, som kan bidra til økonomisk vekst.

 • Infrastrukturforbedringer: Mange land kan dra nytte av forbedret infrastruktur, som kan bidra til økt produktivitet og regional utvikling.

 • Arbeidsplasser og teknologioverføring: Infrastrukturprosjektene kan skape arbeidsplasser og bidra til teknologioverføring fra Kina til deltakerlandene.

Ulemper av Belt and Road Initiative:

 • Gjeldsrisiko: Noen land kan havne i gjeldsfeller hvis de ikke kan tilbakebetale lånene fra Kina.

 • Miljøpåvirkning: Infrastrukturprosjekter kan ha negative miljøkonsekvenser, for eksempel avskoging og vannforurensning.

 • Sikkerhetsbekymringer: Noen land og kritikere ser på BRI som et forsøk fra Kina på å øke sin geopolitiske innflytelse, og det kan føre til sikkerhetsbekymringer.

 • Mangel på gjennomsiktighet: Noen kritikere mener at det er mangel på gjennomsiktighet i avtalene, og dette kan føre til korrupsjon og dårlig styring.

Hvem har fordeler og ulemper:

 • Fordeler: Deltakende land med behov for infrastrukturforbedringer, Kina som søker å styrke sin økonomiske innflytelse og åpne nye markeder.

 • Ulemper: Land som sliter med å tilbakebetale lånene, særlig hvis prosjektene ikke gir økonomisk avkastning. Land som ser på Kinas økte innflytelse med mistenksomhet, spesielt dersom de føler seg truet av geopolitiske implikasjoner.

Det er viktig å merke seg at oppfatningen av BRI varierer blant land og aktører, og diskusjonene om initiativet fortsetter å utvikle seg.

Finnes andre gode løsninger? Mange land langs den tenkte ruten ønsker en sterkere økonomi. Dette er et stort prosjekt som må vokse. Kanskje en myk start er best. En god løsning er om mange/alle kan ha fordeler, men det bryter med verdens historiske maktpolitikk.

Photo by Julius Silver