Artikler > Økonomi

Kina India Russland vil ha fram StorEurAsia i ny geopolitikk

Av Einar Eldøy 5.9.2023

Geopolitisk utvikling starter: EurAsia nytt fokus for verdens geopolitikk

En ny geopolitikk er i støpeskjeen med begrepet StorEurAsia. Mange store land arbeider med saken: Kina, Russland, India, Brasil, mange flere. StorEurAsia betyr økonomisk og politisk integrasjon med Kina, Kinas Belt and Road Initiative med nye transportveier til og fra Asia skal med. De kinesiske, russiske og mange andre lands ledere er svært pågående og interesserte.

Tiden da Vesten dominerer verden med ekstrem militærmakt er i ferd med å gå over.

Konseptet StorEurAsia diskuteres på høyeste nivå i Russland og Kina, og presidentene Jinping og Putin vil gjøre det StorEurAsiatiske partnerskapet til en suksess. Akademia i flere land arbeider med å utvikle og fullføre konseptet. Mange nøkkelord henges på: gjenoppdage landenes identitet, gå mot det store havet, vendingen mot øst, geopolitisk balanse, frihandel, økonomisk utvikling.

Framtidas markeder ligger i øst - der bor milliarder

StorEurAsia er fremtidens økonomiske og teknologiske markeder. StorEurAsia går i symbiose med Kinas nye silkeveier, eller Belt and Road Initiative (BRI). Men russiske intellektuelle vil ikke overse sine nære praktiske og historiske bånd til Europa. Fra gammelt er eurosentrisme viktig for mange russere. Det økonomiske, demografiske og ideologiske miljø i Russland er sammenvevd med Europa gjennom århundrer. Russlands og Europas gamle høykultur er den samme.

Russland sier de kan lede an i en russisk oppvåkning og at de da kan ha nytte av en fusjon av mange tidligere sivilisasjoner og påvirkninger de har hatt i sitt land. Russland kan bli en ny bro mellom sivilisasjoner, og et handels- og økonomisk tilkoblingspunkt.

Russland ser for seg en ny geopolitikk og geoøkonomi

De vil bygge ny kultur og ideologi. Orientkulturen kan bli viktig igjen, politikk og kultur kan bli ispirert av det beste fra den felles asiatiske fortiden. En mindre militærmakt enn det USA og Vesten representerer er ønsket. De stadige krisene i verdensøkonomien er også noe som må overvinnes. Mangelen på liberale forhold i Russland og Kina er et tankekors. Kina og Russland er heller ikke akkurat kjempegode på innovasjon.

Mange glemte faktorer spiller inn

Kina ser vestover, Russland ser østover og mange andre land ønsker klar politisk selvstendighet. I områdene mellom øst og vest er det mange geografiske utfordringer i form av fjellkjeder og ørkener, og mange store avstander. Alle "-stan" landene har mulighet for deltakelse i et slikt scenario.

Transportsystemene er av stor viktighet - en forbedret transsibirsk jernbane, samt nye ruter til sjøs og til lands. En kinesisk-bygget høyhastighets jernbane kan bli en del av systemet, containertransport med danske Møller båter det samme.

Iran og Tyrkia arbeider med å vende seg til Asia. Handelsavtale mellom Iran og Eurasia Economic Union (EAEU) er klar, Iran og India arbeider med en avtale, og den internasjonale nord-sør-transportkorridoren (INSTC) er i arbeid.

Nye geografiske knutepunkter dukker opp

Det Kaspiske hav kan bli viktigere, Russland og Iran har et prosjekt om en gassrørledning til India. Vladivostok kan bli et nytt sentralt knutepunkt, og det samme kan flere byer i Kina bli. Eurasia kan bli inngangspunkt for både Sør-Korea og Japan, samt Russlands inngangspunkt til Nordøst-Asia. Kanskje Australia blir med.

Russland har store ressurser innen landbruk, vannressurser, mineraler, trelast, olje og gass. Alt dette gir store muligheter. Russerne snakker om Eurasianisme som sobornost («samfunnsånd»), de mener russisk kultur er en kombinasjon av øst og vest, og at russiske mennesker tilhører et eurasiatisk samfunn?

Dette kan bli stort for alle

En betydelig del av EU blir med i ny StorEurAsia, og mange organisasjoner vil henge seg på. Alt dette handler om sammenkoblingen av StorEurAsia, BRI, EAEU, SCO, INSTC, BRICS, BRICS Plus, ASEAN. Flere?

Samlet kan vi få et felles rom for økonomi, logistikk- og informasjons-samarbeid, fred og sikkerhet fra Kinakysten til Vest-Europa, og Indias kyster til de nordlige deler av Russland, og muligens enda lenger.

Konseptet StorEurAsia er et arbeid under utvikling

Russlad vil posisjonere seg som et sentralt geoøkonomisk og geopolitisk veiskille som forbinder de økonomiske systemene i Nord-Eurasia, Sentral- og Sørvest-Asia.

Russland og Kina er blitt allierte på grunn av sine felles mål om å restrukturere globale verdikjeder og utvikle en multipolar verden. Norge må ta stilling - ting tar tid - men det er fornuftig å være tidlig ute. Resten av verden - Afrika og hele Sør Amerika må også med.

Ingenting blir noe av før krigen i Ukraina er over. Ting tar tid. Norske strateger og politikere henger i skjørtekanten på grandad USA og kan risikere å stå utenfor i framtida. Norge står fullstendig utenfor alt dette arbeidet nå. Vår utenrikspolitikk har fokus på USAs ønsker, problemer og drømmer.

Photo by Monstera Production