Artikler > Økonomi

Inflasjon dreper pengene og eiere av håndfaste verdier tjener mer

Av Einar Eldøy 12.4.2023

LES BOK: Fraudcoin : 1000 år med inflasjon som politikk

Det foregår en bevisst og styrt pengeoverføring i samfunnet til de som eier alle ting som eiendom, metaller, pant i endom, aksjer, obligasjoner. Verktøyet er inflasjonen som normalt går 2-5% per år, noen ganger mer.

Spørsmålet om pengefrihet må bringes fram - pengesystemet vi har fungerer ikke for alle. Det fører til vesentlige skjevheter.

Rune Østgård har 2023 skrevet en ny bok om inflasjon. Den gir god innsikt i inflasjonens historie, mekanikk og vesen, samt informasjon om det som skjer. Inflasjon overfører systematisk verdier til de som allerede er eiere. En gang var det staten som skulle eie alt, nå er det snart de rike kapitalistene som vil eie alt. Sett deg inn i saken - inflasjon er viktig for alle.

Jeg klipper bokomtale fra bibliotekets tekst om boken:

"Hvem er det egentlig som har skylden for at pengene våre bare blir mindre og mindre verdt?

  • Hva er hyperinflasjon, og hvorfor snakker så mange nå om krypto, Bitcoin», sølv og gull?

  • Hvilken rolle spiller bankene og gjeldsveksten, og hva i all verden er «fiatpenger»?

  • Ved hjelp av engasjerende historiefortelling får leserne svar på alle spørsmålene som de har hatt om inflasjon. Boken tar oss med tilbake til år 1050, dvs. til slutten av vikingtiden. Da drepte Kong Harald Hardråde trønderhøvdingen Einar Tambarskjelve og etablerte myntverk i Nidaros og på Hamar. Han bestemte også at alle som ikke aksepterte hans mynter kunne dømmes til døden.

  • Forfatteren sporer deretter utviklingen av pengepolitikken nasjonalt og internasjonalt frem til i dag. Underveis blir vi godt kjent med økonomene som kranglet om hvorvidt inflasjon var bra eller ikke.

  • Kapitlet «Pengenes reise» lar leseren få følge med på det som skjer når nye penger oppstår «fra intet», og de begynner å sirkulere gjennom samfunnet. Forfatteren viser hvordan en stadig økning i pengemengden omfordeler verdier i stor skala, mens folket lar seg avlede av det som økonomene kaller «pengeillusjonen».

  • Boken avsluttes med en diskusjon om hva vi kan gjøre for å vinne tilbake retten til å velge våre egne penger, slik det var før Harald Hardråde innførte inflasjon som politikk i Norge.

Rune Østgård er advokat og debuterte som forfatter med boken «Kvikkleire» i 2021

Dette var den første i serien «farlige teorier». Østgård dokumenterte at metodene og teoriene som brukes for å vurdere fare for kvikkleireskred mangler vitenskapelig grunnlag. Dette er en konklusjon som det geotekniske fagmiljøet fortsatt ikke har imøtegått. Øyvind Engen, som er overgeolog og doktor i anvendt geofysikk, uttalte at: «Den store styrken til boka er at den gjengir hva helt vanlige folk så og hørte da raset gikk. Presise observasjoner har veltet om på geovitenskapen mange ganger gjennom historien, og det kommer til å skje denne gangen også.»"

Se biblioteket ditt for å finne boka - eller bokhandleren. Boka er oversatt til engelsk og finnes som ebok på Amazon.

Photo by Michael Steinberg