Artikler > Økonomi

India satser BIG på atomkraft med 21 nye prosjekter

Av Einar Eldøy 19.3.2023

India bygger så mange atomkraftverk de bare kan

India har allerede 22 atomkraftverk. 16 desember bekreftet den indiske innenriksminister landets program for atomkraft utvikling. Jitendra Singh bekreftet regjeringens planer for 21 nye kraftverk, inkludert de som allerede er under bygging. Det ble gitt en detaljert oppdatering til underhuset Lok Sabha. Det kalles også Folkets Hus, og er det laveste huset i Indias to-kammer parlament, det øvre huset er Rajya Sabha.

India er en framstående atomkraftnasjon

India har siden 1945 arbeidet aktivt med å få på plass en atomkraft industri. De har 22 atomkraftverk og bygger nå 21 nye som skal være ferdige fra nå og utover til 2031. India har hele tiden hatt fysikere som har vært med på hele atomkraft utviklingen fra bombene og fram til nå. De har personell med kompetanse og forskningsreaktorer, og er i samarbeid med både Russland og USA om bygging.

India har et tretrinns atomutviklingsprogram som ble grunnlagt av fysikeren Homi J. Bhabha rundt 1950. De tar sikte på å være selvforsynt med all den energien de trenger, og atomkraft skal være en viktig del av det. De bygger de mest moderne reaktorene og tar sikte på å komme i gang med thorium reaktorer om noen få år.

India har forskningssamarbeide med alle de store atomnasjonene, og regnes for en autoritet innen atomkraft.

Følgende prosjekter er underveis

 • Kakrapar 3 og 4: Kakrapar 3 ble koblet til nettet i 2021 og prosjektet med å bygge 2 stk. 700 MWe "pressurised heavy water reactors" (PHWR) er neste helt ferdig og ventes i drift i 2023.

 • Rawatbhata 7 og 8 er to stk. 700 MWe PHWRs, nesten helt ferdige, ventes i drift i 2026.

 • Kudankulam 3 og 4: Dette er en russisk leveranse med 1000 MWe VVER "pressurised water reactors" som er 63% ferdige og ventes i drift i 2025.,

 • Kudankulam 5 og 6: 1000 MWe VVERs, 13% ferdig, ventes i drift i 2027.

 • Kalpakkam: 500 MWe prototype "fast breeder reactor", 97% ferdig, ventes i drift i 2024.

 • Gorakhpur 1 og 2 - both 700 MWe PHWRs - er under bygging - og ventes ferdig i 2029.

 • Grunnpilarer for flere atomkraftøyer er i gang, inklusive bygninger og strukturer for Haryana anlegget.

En rekke prosjekter er godkjent - alle 700 MWe PHWRs - inklusive finansiering

 • Kaiga 5 og 6 utgraving er alt i gang.
 • Gorakhpur 3 og 4
 • Chutka 1 og 2
 • Mahi Banswara 1 og 2
 • Mahi Banswara 3 og 4

Innenfor år 2031 skal alt dette være ferdig.

Atomkraft blir grunnlasten i India

Med denne atomkraften på plass vil India ha tilstrekkelig ren grunnlast uten utslipp, og de kan da redusere avhengigheten av kull og olje i det lange løp. Atomkraften kan også supplere vind og solkraft når det trengs.

India tar nå sikte på å bygge atomkraftverkene sine i store serier med de samme konstruksjonene, og vil begynne dette arbeidet med Kaiga 5 og 6. Energiutvikling med selvforsyning er et sentralt tema i landet.

India har jobbet aktivt med saken i 70 år - Norge er i ferd med å hoppe av utviklingen. Det er ikke klokt.

Photo by Anna Tarazevich