Artikler > Økonomi

ICEBREAKER: Digital norsk krone for sentral styring av forbruket vårt

Av Einar Eldøy 10.10.2023

FØLG MED NÅ: Norske digitale penger blir maktstyringsverktøy for globalistene, eller ...

Norges Banks arbeide med digitale penger ICEBREAKER er kommet langt. Det foreligger lite informasjon om hva det er og hvorfor vi skal ha det. Nå skal systemet testes. Konsulentselskapet D-fine, Frankfurt og Nahmi, Bergen skal nå teste bankens løsninger for digitale sentralbankpenger (DSP).

FN/globalister i World Economic Forum snakker om digitale penger, men det er uklart hvem sine penger de snakker om. USA er kommet langt med utviklingen. Sentralbankene i verden inklusive Norge har egne prosjekter for digitale penger.

USAs FED vil innføre en ny betalingsstruktur kalt FedNow som gjør at alle betalinger er straksbetalinger og digitale. Norge, Sverige og Israel samarbeider om et lignende prosjekt kalt Icebreaker. Følg med nå, for konsekvensene av dette er ikke utredet, ikke uttalt eller debattert.

Hvem kommer først i mål - sentralbankene eller globalistene - eller er det de samme?

Framtida handler også om sentralbankers digitale valutaer CBDC. "Uten CBDCs vil ikke sentralbankene kunne opprettholde sitt monopol på pengeskaping, og deres regjeringer kan bli overskygget geopolitisk." Dette sier Piroska Nagy Mohacsi, London School of Economics and Political Science på nettstedet Project Syndicate. Det siktes til den forestående kampen mellom globalister som kontrollerer FN og verdens sentralbanker.

Kampen om pengene strammer seg til

FNs "The Better Than Cash Alliance" vil ha kontroll over alt pengeforbruk slik at verden blir "bedre". De ønsker å stoppe alle kjøp/transaksjoner som ikke er miljøvennlige eller bidrar til ikke bærekraftig utvikling. Sentralbankene vil først og fremst beholde sine monopoler på utstedelse av fiat-penger.

Begge parter vil ha alle penge-transaksjoner i real time - i øyeblikket. Sentralbanken i Norge - Norges Bank - er i gang med et CBDC prosjekt kalt "Icebreaker".

Det brygger opp til endringer i verdens pengesystemer

Det kan dreie seg om US dollarens konkurranseevne og rolle som global reservevaluta. Men det er flere som vil ha endringer. FN organisasjonen "The Better Than Cash Alliance" der 80 nasjoner og bl.a. Bill Gates er med vil styre alle betalinger i verden. De mener de kan nå sine mål for global utvikling ved å styre det folk bruker penger på. Sentralt står Central Bank Digital Coin CBDC, sentalbankenes digitale valuta.

Det kan bli kamp mellom FN/Bill Gates og sentralbankene i verden om hegemoniet. Hvem skal styre pengene våre, lage pengene våre?

CBDC er vanlige penger i digital form som i praksis kan styre folks pengebruk

En CBDC er en digital valuta utstedt av en sentralbank, og erstatter mynter og sedler. Slike digitale penger er ikke krypto penger som Bitcoin eller Ethereum, og sentralbanken styrer dem. Digitale penger er et skritt på veien fram mot det kontantfrie samfunn der sentralbankene kan logge hver minste digitale betaling.

En digital valuta tar bort mynter og sedler

CBDC er elektroniske penger fra sentralbanker som kan brukes av husholdninger og bedrifter til å foreta betalinger, spare i banken eller kjøpe verdipapirer. En rapport fra "Bank for International Settlements BIS" sier at begrepet "digital valuta fra sentralbanker" ikke er tydelig definert ennå.

Ta USA som eksempel på den digitale utvikling av dollar

USAs vei fram til en digital dollar sees i praksis i sammenheng med kryptoverdenen. Her har det nylig vært en katastrofe da kryptofirmaet FTX gikk konkurs. Det var også en solvenskrise hos den kryptofokuserte banken Silvergate Capital. Men Bitcoin (BTC-USD) er +34% YTD, Ethereum (ETH-USD) er + 29% YTD og andre tokens har klart seg bra. Derfor er ønskene om en desentralisert krypto industri kommet tilbake. Krypto betyr desentralisering av pengesystemet, og sentralbakene liker ikke det for de kan miste styringen når krypto kommer.

Digtital fiat dollar er under utvikling

Nellie Liang er finansminister for USAs innenlandske finanser, og hun har omtalt en mulig lansering av en digital dollar. Hun leder en arbeidsgruppe på seniornivå som skal utforske sentralbankers digitale valutaer.

USAs digitale valutaer vil fortsatt være fiat-valuta, men ble blandet sammen med krypto da president Biden signerte (mars 2023) en president-ordre om kryptovalutapolitikk. Diskusjonene dreier seg nå om hvorvidt en CBDC vil bevare dollarens globale strategiske rolle i det internasjonale finanssystemet, og være til fordel for amerikanske husholdninger i å senke transaksjons- og lånekostnader. Andre prioriteringer er å bevare nasjonal sikkerhet, beskytte personvernet og forhindre ulovlige økonomiske transaksjoner.

Ved siden av dette finnes den FN-baserte "The Better Than Cash Alliance" med 80 nasjoner som medlemmer, Bill Gates som støttespiller og World Economic Forum som aktivist. De vil styre hele verden via pengestrømmene i samfunnet for å løse klimaproblemet. Det kan gjøres effektivt med en CBDC fra sentralbanken i det aktuelle land. Ambisjonene deres går videre enn dette: De vil styre verden.

Det er mange ting å tenke på innen CBDC

Finansminister Liang sa at CBDC bare er ett av flere alternativer for å oppgradere FEDs muligheter innen effektivitet, konkurranseevne samt sanntidsbetalingssystemer. Stabilitet i varehandelen og private lån uten stress blir vurdert. Teknologiforskning inngår i vurderingene, alt i nasjonal interesse.

CBDC er kontanter i ny form samme bruk, eller er det mer her?

Det internasjonale pengesystemet er sterkt styrt. CBDC er bare mer av det samme med et nytt skummelt innhold for kontroll. Kryptovalutaer med en offisiell rolle vil være en stor forandring, og er et angrep på sentralbankenes rolle.

CBDC er globalistenes perfekte overvåkings-, kontroll- og styringsverktøy

Det foregår ingen åpen samtale om CBDC egentlige rolle for da trekkes begrepet konspirasjonsteori inn. Det uttalte målet med "The Better Than Cash Alliance" er å oppfylle målsettingen for klimakampen, og med CBDC kan man spore og deretter styre all pengebruk på individuelt niva ,og koble pengebruken opp mot hver persons klimakvote.

Dette er ingen konspirasjonsteori. FNs organ "The Better Than Cash Alliance" sier selv at det er styring av pengebruken mot en null utslipps verden som er målet. Sentralbankene i verden, inklusive Norges Bank, kan få seg en på trynet. Eller de alle med på spillet som foregår?

LINKER

The Better Than Cash Alliance

Bank for International Settlements (BIS)

The Digital Economy’s New Monetary Imperative

Norges Bank Prosjekt Icebreaker

Photo by Anete Lusina