Artikler > Økonomi

Hva? Grønn kraft gjør alle råvarer og mat dyrere

Av Einar Eldøy 26.9.2022

Ny grønn kraft driver opp prisen på alt - men det var da ikke meningen

Omlegging til grønn kraft skal komme i et grønt skifte - politikerne har bestemt det og viker ikke. Det skal bli mer vindmøller og solceller. Så derfor som de sa i speideren: Vær forberedt - på prisøkningene som kommer. Å legge om verdens kraftforsyning er ingen lettvint sak. Det er mye som ikke er tatt med i omleggingen. Viktig kraftavhengig produksjon er glemt.

Grunnmaterialer som lithium, jern, kobber, aluminium, nikkel, stål, plast brukes til alt mulig. Prisene er gått opp, men mest av alt har prisene på drivstoff som bensin og diesel gått opp. Mat er sterkt drivstoffdrevet og prisen vil øke kraftig i tiden som kommer.

Alle politikere lover nå mer grønn energi fra vind og sol og mer bruk av elektriske biler. Olje og kull skal bort, naturgass kanskje ikke. Russland skal i alle fall isoleres. Men så viser det seg altså at den sterke prisøkningen på grunnmaterialene gir prisøkning, noe som økonomene kaller inflasjon.

Derfor får vi en situasjon der økte priser på grunnmaterialene og drivstoff gir økte priser på alt mulig annet. De elektriske bilene blir dyrere, husene blir dyrere, det vi har inne i husene og alt vi spiser blir dyrere.

Å produsere elektrisitet blir dyrt

Det er vindmøller og solceller man satser på for det grønne skiftet. Vind- og solkraft er ikke konstante og vil kreve batterier når samfunnet er avhengig av dem. Det blir behov for mye mer lithium, kobber, nikkel, aluminium, grafitt og andre mineraler for å få det til. En elektrisk bil bruker nesten et par hundre kilo mer aluminium og omtrent 75 kilo mer kobber enn vanlige biler. Det samme blir det for mineraler til de titusenvis av vindmøller og millioner av solcellemoduler som trengs. Det blir prisøkninger av dette.

Dette blir som den gamle historien om å pisse i buksa: Varmt med det samme, men ... Enorme utbygginger av sol- og vindkraft kan resulterer i mindre bruk av olje, kull og gass - i hvert fall på kort sikt. Subsidier kan også hjelpe på kort sikt. Men det skal henge sammen over tid. Det internasjonale pengefondet IMF har sett på dette, og har varslet stigning i alle råvareprisene i minst ti år. Hele energiomstillingen kan bli svært dyr.

Priser opp allerede og mer kommer

Lithium er et viktig stoff for mange typer batterier, og prisen har nesten 10 doblet seg de siste to årene. Prisene på kobber og nikkel er opp hundrevis prosent, og aluminium har nådd høyeste pris på 30 år. Alle biler og lastebiler vil bli dyrere. Flere elbilprodusenter har allerede økt prisene. Det vil komme en økning i prisene på batterier, vindmøller og solceller med varierende størrelse.

Verden får i dag bare 3 - 4% av sin energi fra vind og sol, og bare opp mot 1% av alle biler på Jordas veier er elektriske.

Kanskje klarer vi å åpne flere gruver for å få fatt i mer lithium, jern, kobber, aluminium, nikkel, men normalt tar det opp mot 20 år å få nye gruver i produksjon.

Igjen må jeg si: Vær forberedt.