Artikler > Økonomi

Forskjellighetens utvikling - se Afrika og se Europa

Av Einar Eldøy 1.7.2024

Kolonimaktene ødela Afrika - skadene må repareres

Afrika er et skadet kontinent, skadet av europeiske land og USA. USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia - flere, inklusive Norge, har/har hatt tropper der. Alle vokter "sine Interesser" og islams utvikling. Det hele er en uvirkelig kvasi-situasjon som er til skade for de som bor der. Alle disse vestlige "personer med utstyr" er i ferd med å bli kastet ut. Afrika får ikke den hjelpen de trenger - med et samlebegrep kan vi si at de vestlige land ikke gjør nytte for seg. Skadeverket deres fortsetter.

Historien er horribel - tenk slaveri og våpen, ødelagte samfunn

Europeerne valset inn i Afrika uten hensyn, fant varer de ønsket og ble rike, fanget befolkningen i mengder og solgte dem som slaver, brøt ned alle institusjoner og hindret at nye ble bygget, skamferte samfunn, alt støttet av mengder med våpen. Spesielt områdene sør for Sahara ble utsatt for dette.

Slik skjedde det at europeerne og afrikanerne utviklet seg så forskjellig. Hvorfor hadde ikke europeerne en ærbødig, bærekraftig, bred, tilpasset tilnærming til de folkene de møtte og fant på å kolonisere? Hvordan kunne det skje at de valset rett inn i en rekke områder, navnga dem slik det passet, og så gjorde hva de ville? USA har fortsatt det samme med en litt annen vri. Resultatet er et Afrika som i begrenset grad har greid å komme inn i en tilfredstillende samfunnsutvikling. Problemene er store og av mange slag. De er mulige å løse dersom europeerne og deres etterfølgere USA holder seg unna.

Historien er kompleks, men basert på europeisk/vestlig grådighet

Spørsmålene over tar opp komplekse historiske, kulturelle og geografiske faktorer som har formet utviklingen av samfunn på forskjellige kontinenter, også Afrika. Det er viktig å huske at forklaringen på forskjeller i utvikling ikke er ensartet, og det er mange teorier i diskusjonene om dette komplekse spørsmålet.

Her er noen nøkkelfaktorer:

Geografiske forhold på Jorda er ekstremt varierte

Europeiske samfunn hadde en mer variert geografi med mange elver, innsjøer og god jordbruksjord, noe som fremmet landbruk og handel. Dette bidro til utviklingen av komplekse samfunn og teknologier i Europa.

Noen deler av Afrika hadde utfordrende geografiske forhold, som Sahara-ørkenen og regnskoger, som har påvirket utviklingen av avanserte samfunn i disse områdene.

Jordbruk og domestisering av planter og dyr

Landbruket var en viktig faktor for samfunnsutviklingen. Europeiske samfunn hadde tilgang til en rekke domestiserte planter og dyr som tillot befolkningen å øke matproduksjonen og etablere faste bosetninger.

Noen afrikanske samfunn utviklet også avansert landbruk, men geografiske forhold og variasjoner i tilgjengelige planter og dyr spilte en rolle.

Teknologisk utvikling

Europeiske samfunn utviklet teknologier som rustninger, våpen og skipsfart som ga dem en fordel i utforskning og erobring. Afrikanske samfunn hadde også avanserte teknologier, men disse var ofte tilpasset lokale forhold. Mangfoldet av teknologier i Afrika er ofte undervurdert.

Kolonialisme og utnyttelse via slaveri og våpen: utbytting

Kolonialisme førte til utnyttelse av spesielle ressurser i mange afrikanske regioner - eksempelvis gull, sølv, edelstener, metaller og en rekke jordbruksprodukter og treverk europeerne ville ha. Denne utnyttelsen hadde ofte en negativ innvirkning på samfunn og økonomier i Afrika, formet arbeidsmiljøene i Afrika og var ikke tilpasset lokale forhold og behov. De store utbyttene av alt dette havnet i Europa.

Europeerne følte seg overlegne, og de var i mørkets hjerte

Europeiske kolonister tok ofte en paternalistisk holdning, og denne holdningen kan ha påvirket deres tilnærming til de lokale samfunnene. Et ekstremt eksempel er Belgias fremferd i Kongo. Conrads roman The Heart of Darkness er illustrerende.

Kulturelle og sosiale faktorer bestemmes lokalt

Kulturelle forskjeller, inkludert språk, religion og sosiale strukturer, spilte en rolle i hvordan europeerne og afrikanerne samhandlet under kolonitiden. Andre områder som Asia og Amerika fikk en helt annen utvikling, inkludert mye mindre kolonialisme.

Ikke det samme som oss, men det som er behovet lokalt

Det er viktig å se at det ikke er én enkelt forklaring på hvorfor samfunn utviklet seg forskjellig. Historien er kompleks, og variasjoner eksisterer både innenfor Europa og Afrika. Diskusjonen om dette emnet er fortsatt pågående blant historikere, og det er viktig å ta hensyn til ulike perspektiver når man vurderer disse spørsmålene. Lokale behov må uansett være i fokus.

Å hjelpe de som trenger hjelp nå er en stor oppgave, og må foregå på de hjelpetrengndes premisser. Hjelperens ønsker må stå bakerst. Å hente ut ressurser for penger skaper skjevheter. Dagens form for hjep har ikke virket. Det er aldri for sent å begynne på nytt igjen.

Bilde Pexels Carmen Soler