Artikler > Økonomi

ESG UT - BlackRock Vanguard dropper begrepet ESG

Av Einar Eldøy 4.9.2023

Eierne av oljekildene ser negativt på bankenes struping av finansiering for olje/gass-industrien. Olje-eier Norge rammes

BlackRock og Vanguard er i ferd med å droppe begrepet ESG og sier at det har blitt bevæpnet (weaponized) av aktivister på yttre venstre og yttre høyre av politikken. Aksjonærene er forbannet. . Nå begynner intern strid om ESG: verden nest største finans manager Vanguard trekker seg fra ESG, og begrunner det med forvirring blant medlemmene i ESG organisasjonen og blant investorene - stater, kommuner, arbeidsgivere, individuelle investorer som deg og meg. De nevner også at det republikanske parti i USA nå er kritiske til hele ESG opplegget.

Environmental, Social, Governance (ESG) konstruksjonen ble lansert av World Economic Forum WEF rundt år 2000 for å endre verdens kapitalflyt bort fra alle fossile brensler.

Oljestaten Texas stopper ESG vil ha inntekter på pensjonsfondene sine

Staten Texas justisminister har sluttet seg til en undersøkelse som retter seg mot de 6 største bankene i USA. Texas vil ha undersøkt den praktiske effekten av ESG (Environmental Societal Governmental) politikken bankene har innført. Konkret dreier det seg om en konsekvent mangel på investeringer i den lønnsomme oljeindustrien fører til dårligere avkastning på statens investerte midler. Dersom det er tilfelle bryter bankene statens lover. Det dreier seg mye om store statlige pensjonsfond som vil sikre seg at de får best mulig avkastning på midlene sine med de investeringene som bankene nå skal gjøre.

Florida kaster ut BlackRock verdens største investeringsselskap fra pensjonsforvaltningen

Jimmy Patronis som er staten Floridas finans minister har besluttet at USD 2 miiliarder i pensjonsfond som BlackRock forvalter skal trekkes bort fra Blackrocks forvaltning. Årsaken er forvalterens politikk i forhold til ESG som er forhold vedrørende miljø, klima, sosiale forhold og styring av firmaer (tilsvarende norsk internkontroll). Staten Floridas bankforbindelse har allerede fått beskjed om å fryse det meste av fondene.

Staten Texas har sluttet seg til en stor undersøkelse av de store bankene

Målet for undersøkelsen er de 6 største bankene i USA. Statene vil undersøke hvilke konsekvenser netto-null politikken bankene har innført via ESG systemet vil gi for pensjonfondenes vekst uten investeringer i oljeindustrien.

Bankene er Bank of America Corporation, Wells Fargo, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Goldman Sachs og Citigroup.

Dette blir den tredje undersøkelsen knyttet til bankenes ESG praksis. Vinklingen er om alminnelige borgere i staten som konsumenter kan tape penger på ESG praksisen som er innført.

Texas justisminister Ken Paxton antyder at ESG praksisen kan være ulovlig hvis avkastningen på fondene blir lavere enn de har vært. Han sier også at Texas ikke kan finne seg i at en vital industri som amerikansk oljeindustri reduseres. De største bankene i verden tar feil hvis de tror det er mulig, sier han.

FN står formelt for ESG-alliansen som sulter ut oljeselskapene

Undersøkelsen vil se på hvilke banker som slutter seg til Net-Zero Banking Alliance som er satt opp av FN. Bankene som er med her danner en gruppe som vil koordinere sine finansielle aktiviteter slik at man får netto null drivhusgass utslipp innen 2050. Texas vil ikke finne seg i at oljeindustrien ikke får investeringer. Dette vil skade Staten Texas og alle som bor der.

Norge er en stor energi-eier innen olje og gass. Statsbanken DNB - og de andre norske bankene? - er med på dette. Selvfølgelig, for den norske stat skal oppnå netto null og legge ned eller sterkt redusere sin oljeindustri innen 2050. De konkrete planene for nedleggingen er ikke laget.

Det er flere ganger antydet at noen banker kan miste avtaler om finansiering på grunn av ESG. Olje og gassindustrien er i et begynnende opprør - tiden vil vise hvilken vei dette går.

ESG var aldri et ordentlig system - det kan være på tide å ordne opp.

Photo by cottonbro studio