Artikler > Økonomi

En ny verdensdekkende individualisert finansverden er i emning

Av Einar Eldøy 6.1.2023

Gullklokke tiden er over: Bedrifter lever kort tid blir presset ut av nye metoder, ny metode nødvendig

Det er alltid vanskelig fullt ut å tenke seg det nye som kommer. Næringslivet er i stor forandring, og forandringshastigheten øker - nye modeller kommer. En gang fikk personer som hadde vært i bedriften lenge gullklokke for lang og tro tjeneste. Slike medarbeidere haddde da vært i bedriften i 30-50 år, og bedriften fortsatte sitt liv videre i mange gode år. Alt er forandret nå - og det blir enda mer forandringer i årene som kommer. Bedriftenes liv avbrytes nå etter kort tid, 15 år er lenge. De klarer ikke endre seg fort nok, og legges ned eller går konkurs og forsvinner. Nye bedrifter er allerede på plass - men også de bare en kort stund. Ansatte skifter jobb kjapt og enkelt.

De gamle bedriftsøkonomiske modellene er ikke egnet for de nye tider

En svær endring er på gang. Den digitale automatiske globale tid velter inn over oss. Det blir mange endringer. Det vil ta tid, og som vanlig vil mange av de som lever i dag ikke få oppleve dem. Men nye store muligheter kommer. De store bedriftene vil forsvinne langsomt, ingen trenger dem i en verden av individer som eier alt de trenger - alle er eiere som kontrollerer alt selv. Elitens plan om å overta styringen av verden og eie alt går dukken og blir en fiasko.

Mange forandringer er knyttet til den nye digitale verden

De gamle måtene å regne bedriftsøkonomi på er gått ut på dato. Kostnader, inntekter og utgifter må regnes på en annen måte. Før hadde vi innsatsfaktorer som kapital, ansatte, fabrikker, ressurser, kontorer, fysiske produkter overalt. Vi laget alt mulig og alle kunne se det og ta på det. Ikke nå lenger. Store deler av økonomien er helt usynlig, lagt inn i datamaskiner som informasjon, risikoanalyser, software og vurderinger. Informasjon og data er blitt penger, de er de dynamiske sektorene - det er der det skjer. Det fysiske er det mye mindre av enn før, og de nye innsatsfaktorene seiler opp.

Mange av de nye produktene er dyre å lage, men når de virker kan de kopieres eller lages flere av til lave kostnader - til og med nesten null. All produksjon i verden kan outsources - se Foxconn, Magna ........En outsourcet og virtuell verden blir mulig. NFT non fungible tokens blie en del av den nye økonomien.

Nye data for en ny tid, ny regulering - her er verden nå

De gamle målingene blir feil, folk bruker ikke ressurser som kan måles og verdiene stiger voldsomt, mange blir rike tilsynelatende uten å bruke ressurse eller penger. Produksjon og forbruk er lave, men verdiene stiger, og folk blir rike. Virkningen på samfunnet er stor. Velstanden for alle kan øke hvis vi klarer å lage sosiale modeller som gjør spredning av rikdom mulig. Da mener jeg spredning over hele verden.

Det er særlig i bank og finans dette skjer. Her er verden nå. Bankene blir gradvis helt endret, deres rolle er ikke som før og penger brukes ikke som før, og reguleringsmyndighetene kan ikke fortsette som før. Folks behov endrer seg, selvstendigheten vokser. Det blir mulig å gjøre hva man vil over alle grenser. Bankene kan heller ikke fortsette som før - det er nye behov. Dette er ikke negativt, det er nytt og spennende.

tankesettet blir helt nytt: Alle kan gjøre alt selv

Regulerings og sikkerhetsmyndighetene for banksystemene får nye tall å følge med på. Automatikk, digitalisering, kryptovaluta, nye forretningsmodeller vokser fram. Kundenes behov styrer utviklingen, og kundene vil snart ha sin egen bank - og lage sin egen valuta. Dollar og yuan er for gamle dager, tiden som er gått, og nye trender presser seg fram. Analytikerne famler i blinde - hva skjer hera ..... All valuta blir digital og kryptert og individuell, og alle kan lage valuta og få aksept hos de som de handler med.

Digitalisering, finansiell globalisering krever nytt personlig-gjort system

Globalisering skal bli ett nytt stort system for hele verden. Men det er feil tenking at en global myndighet styrer alt. Helt feil, for alle vil ha sitt eget uten innblanding fra sentrale eller globale myndigheter. Vi kan få en individualisert finansverden. Alle kan bli BlackRock eller Vanguard eller DNB. Bankene som vi. kjenner dem kan forsvinne, må forsvinne, vil forsvinne.

Verden kommer til å forme seg etter behov og muligheter. Makt som faktor blir svakere. En individualisert verden er mulig. Å hjelpe kunder med deres individualisering er en bra forretningside for nye "banker" og verden former seg uansett hva dagens banker mener, og hva reguleringsmyndighetene mener.

En ny globalisert individualisert verden kommer til de som vil

Verden skjer uavhengig av lokale regler, en ny tid er i emning, uten lokale sentra og reguleringer. Individuaiseringen av verdens finanser er i emning. Et brudd vil komme - det er i emning allerde. Det blir ikke spor av oeverordnede myndigheter noe sted. Alle gjør hva de vil. Glimrende.

Photo by Andrea Piacquadio