Artikler > Økonomi

Derivater i aksjehandel krever kompetanse erfaring og flaks

Av Einar Eldøy 23.1.2023

Spekulasjon i prisendringer krever kompetanse

Derivater i aksjehandel er finansielle instrumenter som gir investorer og spekulanter muligheten til å handle i eller hedge mot prisendringer i underliggende aksjer. Disse instrumentene kan være komplekse og innebære høy risiko, men de gir også muligheten for økt avkastning og beskyttelse mot tap.

Lær om opsjoner

En av de mest populære typene derivater i aksjehandel er opsjoner. Opsjoner gir kjøperen retten, men ikke plikten, til å kjøpe eller selge en underliggende aksje til en fastsatt pris (kalt strikepris) på eller før en bestemt dato (kalt utløpsdato). Det finnes to typer opsjoner: kallopsjoner og putopsjoner. Kallopsjoner gir kjøperen retten til å kjøpe aksjen til strikeprisen, mens putopsjoner gir kjøperen retten til å selge aksjen til strikeprisen.

Framtida er futures

Et annet populært derivat i aksjehandel er futures. Futures er standardiserte kontrakter som forplikter kjøperen til å kjøpe eller selge en underliggende aksje til en fastsatt pris på en fremtidig dato. Futures kan brukes til å spekulere i prisendringer i aksjene, eller til å hedge mot tap.

Ta ut forskjellene uten eierskap til aksjene

CFDer (Contracts for Difference) er en annen form for derivater som brukes i aksjehandel. CFDer er finansielle kontrakter som gir investorene muligheten til å spekulere i prisendringer i aksjene uten å eie selve aksjene. Investorene kan tjene penger på økninger i aksjekursene eller tape penger på fall i aksjekursene.

Risikoforståelse

Det er viktig å merke seg at derivater kan være komplekse og innebære høy risiko. Derfor er det viktig å forstå hvordan de fungerer før du bruker dem i aksjehandelen. Investorer bør også være klar over at derivater kan være svært likviditetsavhengige, noe som betyr at det kan være svært vanskelig å selge dem når du ønsker å.

Erfaring må til - skaff en mentor i markedet

Det er også viktig å være klar over at derivater kan være svært spekulative, og derfor kan de være svært risikable for investorer som ikke har erfaring med å håndtere dem. Det er derfor viktig å ha en god forståelse av risikoen før du investerer i derivater, og å alltid ha en godt diversifisert portefølje.

Det er også viktig å ha en god forståelse av hvordan markedet for aksjederivater fungerer, og å være klar over hvilke faktorer som kan påvirke prisene på derivatene. Dette inkluderer økonomiske nyheter og data, politiske endringer og selskapsnyheter.

Mange typer derivater

Investorer bør også være klar over at det finnes flere typer av derivater, som f.eks. swap, turboer, certifikater, og at hver av disse har sin egen risiko og avkastning. Det er viktig å forstå forskjellene mellom disse typene derivater og hvordan de påvirker porteføljen din før du velger å investere i dem.

Sjekk folka

En annen viktig ting å være klar over er at det kan være store forskjeller i kvalitet og omdømme mellom ulike meglere og markeder for derivater. Det er viktig å velge en pålitelig og godt regulert megler, og å være klar over at ikke alle markeder har samme likviditet og transparens.

Konklusjon

Til slutt, det er viktig å huske på at derivater i aksjehandel kan være et kraftig verktøy for å øke avkastningen og beskytte mot tap, men det er viktig å forstå risikoen og å handle med forsiktighet. Det anbefales å søke råd fra en finansiell rådgiver eller ekspert før du investerer i derivater. Det er viktig å ikke investere mer enn man har råd til å miste, og å alltid ha en god forståelse av hva man investerer i.

Photo by Vanessa Garcia