Artikler > Økonomi

Bilderberg - storkapitalistene snakker sammen (4)

Av Einar Eldøy 10.5.2024

EGOTRIPP: Bilderbergmøtene er elitens 3 dagers møter om å tjene mer penger

Bilderberg-gruppen, også kjent som Bilderberg-konferansen eller bare Bilderberg, er en årlig konferanse der en gruppe på omtrent 150 innflytelsesrike personer fra politikk, næringsliv, akademia og media inviteres inn for å diskutere og drøfte globale saker. Den første konferansen avholdt på Hotel de Bilderberg i Nederland, derav navnet. Konferansen holdes for tiden i et nytt land hvert år.

Bryter demokratiske spilleregler

Bilderberg er et forum, og ble opprettet for å fremme transatlantisk samarbeid og forståelse etter andre verdenskrig. Pressen er tilstede med referatforbud. Ingenting rapporteres fra møtene. Tausheten rundt det som sies er å sabotere demokratiet og balanserte samtaler.

Bilderberg-gruppens bakgrunn

Historie og opprinnelse

Bilderberg-gruppen ble etablert som et privat initiativ av en gruppe europeiske og amerikanske ledere i 1954. Den nederlandske prins Bernhard, som var en tidligere tysk prins og gift med dronning Juliana av Nederland, spilte en sentral rolle i å grunnlegge gruppen.

Stiftere eller ledere

Prins Bernhard spilte en viktig rolle i etableringen av Bilderberg-gruppen og fungerte som dens første leder. Siden den gang har en rekke andre personer fungert som leder for gruppen. Lederskapet roterer normalt mellom en europeisk og en amerikansk representant.

Oppgaver

Bilderberg-konferansene gir deltakerne muligheten til å diskutere aktuelle globale spørsmål på en uformell og konfidensiell måte. De dekker et bredt spekter av emner, inkludert økonomi, politikk, teknologi, kultur og sikkerhet. Konferansen har ingen fast agenda, men diskusjonene fokuserer på å fremme dialog og forståelse mellom USA og Europa.

Dagens status

Bilderberg-gruppen fortsetter å avholde årlige konferanser, men den er fortsatt omgitt av mye hemmelighold og konspirasjonsteorier. Møtene er private, og deltakerne er valgt ut basert på invitasjon. Deltakerlisten og innholdet i diskusjonene er normalt ikke offentlig tilgjengelig.

Hensikter

Bilderberg-gruppen hevder at hensikten med konferansene er å fremme dialog og samarbeid mellom ledere fra ulike sektorer for å håndtere globale utfordringer. Kritikere hevder imidlertid at gruppen opererer i hemmelighet for å fremme skjulte dagsordener og at den har for mye innflytelse på verdenspolitikken.

La dem samtale holde dialog - det er fint med gode kontakter gode samtaler

Esoterisk praksis: Vi vet ikke hva de snakker om. Det er viktig å merke seg at Bilderberg-gruppen ikke har noen formell makt eller myndighet til å treffe politiske beslutninger. Den fungerer primært som et forum for diskusjon og nettverksbygging blant innflytelsesrike personer. Diskusjonene som finner sted på Bilderberg-konferansene, har imidlertid ofte blitt gjenstand for spekulasjoner og konspirasjonsteorier, noe som har bidratt til en aura av hemmelighet rundt gruppen.

Det er mange slike private grupper, fora, organisasjoner nå. De demokratiske prosessene er ikke gode nok. Folkestyret må få en tydeligere egaliserende demokratiserende rolle. Det er best for de fleste.

LINK

THE OFFICIAL WEBSITE BILDERBERG MEETINGS

Photo by Michael Steinberg