Artikler > Økonomi

Atomkraften rulles ut over hele verden - se nå Slovakia

Av Einar Eldøy 15.8.2023

Framdrift ved Mochovce atomkraftverk i Slovakia - fullføring nær

Byggingen av de to første VVER-440-enhetene ved Mochovce-anlegget med fire enheter startet i 1982. Arbeidet med enhet 3 og 4 startet i 1986, men ble stoppet. De to første reaktorene ble satt i drift i 1998 og 1999. Et prosjekt for fullføring av enhet 3 og 4 begynte ti år senere. Hver av enhetene vil kunne dekke 13 % av Slovakias strømbehov ved full kapasitet.

Tester og oppkjøring enhet 3 foregår nå

Effekten til enhet 3 ved Mochovce atomkraftverk i Slovakia er nå 75 % og økes til 90 % når oppstartstestene kommer i gang. Enhet VVER-440 forventes å gå i kommersiell drift i løpet av de kommende månedene.

Oppstartsprosessen innebærer gradvis økning i kraft, med tester utført før nivået heves. Enhetens effekt ble økt til 55 % i mars og til 75 % i juli.

Slovakiske kjernekraft myndigheter er med hele veien

Alle energioppstartstestene med et effektnivå på opptil 75 % av reaktorens nominelle effekt er utført og testrapporten er sendt til de slovakiske kjernefysiske myndighetene. Det slovakiske kraftselskapet Slovenské elektrárne har nå økt kraften fra den tredje enheten av Mochovce atomkraftverk til 90 %.

Enheten har så langt levert om lag 650.000 MWh strøm til nettet, noe Slovenské elektrárne sier er lik det årlige forbruket til 260.000 husstander. " Vi er nå veldig nær full effekt ved reaktorenhet 3," sier Mochovce-anleggsdirektør Martin Mráz.

Når tester med 90 % kapasitet er fullført, vil reaktorens effekt økes til 100 %.

Testing av den komplette funksjonaliteten i en demokjøring

Den komplette funksjonaliteten til enhet 3 og oppnåelsen av prosjektparametere vil bli bekreftet i en 144-timers demonstrasjonskjøring med 100 % effekt. Denne testdemoen vil være avslutningen på energistartfasen., og forventes å nås mellom september og oktober.

Slovakia forventer å bli en nettoeksportør av energi når de to nye enhetene på Mochovce begge er i drift.

Slovakias Mochovce 3 reaches 90% power output

Bilde Slovenske Elektrarme