Artikler > Økonomi

2025/26: Global firmaskatt ikke mindre enn 15%

Av Einar Eldøy 24.11.2023

Kampen mot skatteparadiser har suksess

15%: Kampen mot skatteparadiser har hatt stor framgang, ikke full suksess, da rundt 140 land har enes om avtale om global minsteskatt på 15% innen 2025. Dette vil hindre land fra å senke skattene for å tiltrekke seg bedrifter. USA-baserte selskaper har fått lettelse fra avtalen, med et ekstra år før nye skatter påføres dem i utlandet. Inntektene for landene som er med i avtalen kan øke med 150 milliarder USD årlig. Har finansminister Vedums folk regnet ut fordelen for Norge?

Noen land har hatt svært lave skatter

Irland for eksempel har hatt lav firmaskatt på 12.5%, som tiltrakk mange multinasjonale selskaper, inkludert store teknologifirmaer. Den globale verden vokser nå fram, og med dette skattegulvet vil landene ikke lenger konkurrere om lavest skattesats.

Alle land skattes, også for digitale tjenester

Det nye globale skattesystemet vil inkludere alle land og også beskatte digitale tjenester og varer. Noen er skeptiske til å gi myndighet over skatt til en global institusjon, men Norge har likevel sluttet seg til avtalen. Praktiske regler for gjennomføring er under utvikling.

LINK: WEF: 136 countries have agreed to a global minimum tax rate. Here's what it means

Photo by Beatriz Fernandes