Artikler > Økonomi

2023: Alle priser stiger samtidig - utfordrer oss alle

Av Einar Eldøy 27.2.2023

Dyrere å bo i landet vårt - kjør budsjett

Undersøkelser viser at de fleste nordmenn ikke har råd til å spare opp penger til vedlikehold av egen bolig. Sammen med stramme budsjetter etter prisøkninger på strøm, matvarer, bensin, og mest diesel blir dette krevende. Renteøkninger svir. Inflasjon er også med i bildet. De fleste folk har ikke god råd, og må prioritere hardt.

Boligkostnadene stiger kraftig

Huseierforeningen har målt boligkostnadene - de har allerede økt 18 prosent i 2022, og ventes å øke ytterligere 16 prosent i 2023. Dette er tøft, og for en typisk enebolig vil bokostnadene ligge på 178.000 kroner i året. Å utsette vedlikehold er nødvendig, selv om det kan gi ettersmell. Når alle rammes av dette bør våre myndigheter stikke fingeren i jorda og se hva de kan bidra med.

Så kommer avgiftene opp

Kommunene setter nå opp de kommunale avgiftene, og samlet vil dette langt overstige mulige lønns- og pensjons-økninger. Det er særlig vann- og avløpsavgiftene som øker. Her er det også et stort etterslep hos de fleste kommuner på grunn av manglende vedlikehold i en årrekke, samt store utgifter til utbygging av nye områder.

La oss samle oss om oppgaven med å komme igjennom dette

På grunn av en stram situasjon over det hele blir også lønninger og pensjoner presset, slik at tilleggene blir mindre enn utgiftsøkningene. Både boligeiere og leietakere vil føle presset som kommer. Budsjetter og spareplaner må hentes fram - det blir tøft denne gangen.

Slik er det bare for alle - sett i gang og se hvordan du kan fikse saken. Ingen i samfunnet vårt kan gjøre noe med det som skjer. Det er jo helt utrolig at det er mulig for et samfunn å komme i en slik situasjon.

Photo by cottonbro studio